Microsoft Dynamics AX – Public Cloud

advertisement
Microsoft Dynamics AX
– Public Cloud
M
ed lanseringen av det nya Microsoft Dynamics AX, har
Microsoft höjt ribban för vad ett modernt affärssystem
innehåller. Det nya Dynamics AX (tidigare känt som AX 7) är
ett resultat av fyra års hårt arbete, med visionen ”mobile first,
cloud first”. Nya Dynamics AX är inte bara ett ERP, utan består även av
Azure, ”Any Device”, ett modernt användargränssnitt och Life Cycle
Services. Detta faktablad kommer fokusera på Microsofts Public Cloud
version av AX som släpptes den 22 februari 2016, och vad detta innebär
för framtida implementationer samt affärslösningar.
OM CGI
FOKUS PÅ DET SOM SKAPAR VÄRDE FÖR DITT FÖRETAG
Public Cloud erbjuder en uppsjö av tjänsters; infrastruktur, supportavtal (SLA),
övervakning och snabbkorrigering (över programvara) och är en
prenumerationstjänst från Microsoft. Genom lanseringen av Public Cloud vill
Microsoft att vi (som partner) ökar fokus på vad som ger Er mest värde,
kunskap om Microsoft Dynamics AX, er verksamhet och hur dessa kan
samspela på bästa möjliga sätt för att stödja er värdekedja.
Genom Public Cloud, vill Microsoft minska den tiden partners samt kunder
lägger på triviala saker, ominstallation av miljöer, snabbkorrigeringar av
programvara, övervakning och driftsättningar av nya lösningar. Detta kommer
istället Microsoft att hantera som en del av erbjudandet Public Cloud.
CGI är en ledande affärs- och ITtjänsteleverantör som fokuserar på att
hjälpa kunderna att uppnå resultat.
Sedan företaget grundades 1976 har vi
drivits av att dela våra kunders
utmaningar och att leverera kvalitativa
tjänster för att möta dem.
Med 68.000 medarbetare i över 40
länder har vi närvaro, kompetens och
kompletta IT-tjänster för att möta
kundernas affärsbehov var som helst,
när som helst.
Vi är lyhörda och tar ansvar som en
lokal partner samtidigt som vi erbjuder
global styrka, kompetens och tjänster
som behövs för att möta våra kunders
föränderliga behov.
For more information about CGI, visit
www.cgi.com
or email us at [email protected]

IDEAL LÖSNING – MEN FÖRST FÖR ENTERPRISE-KUNDER
För mindre företag låter detta som en idealisk lösning för att minimera
kostnaderna för sin egna IT-avdelning – samtidigt som det låter perfekt för den
som redan använder en egen hostingpartner. Men, det första hindret är att
Microsoft kräver minst 50 Enterprise-användare för att nyttja systemet, vilket för
cgi.com
© 2016 CGI GROUP INC.
många mindre kunder inte är ett alternativ. Men misströsta inte, Microsoft
kommer under slutet av året att lansera Private Cloud/On-Premies versioner av
Dynamics AX där det inte finns några minimikrav på antalet användare.
MICROSOFT BUSINESS
PLATFORM PROVIDER
Om kravet på 50 användare inte är ett problem, är Public Cloud den rätta
plattformen, eftersom att Microsoft tar ett större ansvar för Application LifeCycle
Management (ALM), och säkerställer därmed likformighet och stabil drift för Er
Dynamics AX-lösning. Vilket i sin tur innebär att Microsoft tar ett större ansvar
för de miljöer som är igång, även om det inträffar en krasch.
CGI är Sveriges främsta Microsoft
Business Platform Provider. Vi kan
realisera våra kunders totala Microsoft
strategi, från desktop-tjänster till
Business Intelligence, allt inom
Microsofts teknologi.
MICROSOFT TAR ANSVAR FÖR PRODUKTIONSMILJÖN
Microsoft kommer som tidigare nämnt, att ta ansvar för er Dynamics AX lösning.
Men hur kommer detta att påverka förhållandet mellan er och er partner.






Kundanvändare: Använder AX-klienten till att utföra det dagliga arbetet
(exempelvis inköpschef). Kan meddela fel direkt från AX-klienten.
Kundens IT-Chef/ERP Ansvarige: Användare hos kunden som har
administrations rättigheter på kundens Lifecycle Service projekt och
Dynamics AX implementering (Ingen remote desktop till
produktionsmiljön finns längre). Har tillgång till LCS diagnostics
dashboard för användning och felsökning.
Partner: Partners användare som arbetar med kunden kommer att vara
first line support. Har tillgång till Lifecycle Services diagnostics för
monitorering, hotfix sökning, frågor m.m. och arbetar tillsammans med
Microsofts support.
Microsoft Customer Support (MCS): Användare från Microsoft, de
administrerar kommunikationen med partners och kunden. Rapporterar
frågor och arbetar tillsammans med DSE för att åtgärda potentiella
problem.
Microsoft Dynamics Service Engineer (DSE): Användare från Microsoft,
de är ansvariga för kunden produktionsmiljö och har således
administratörsrättigheter för produktionsmiljön (via remote desktop). Är
ansvariga för installation av hotfixar samt anpassningar.
Microsoft Directley Respons Indicidual (DRI): Användare från Microsoft,
som arbetar tillsammans med DSE för att svara på frågor samt
uppdatera hotfixar om detta är nödvändigt.
Detta innebär att varken du som kund eller vi som partner längre har tillgång till
produktionsmiljön (utvecklingsmässigt), vilket kan medföra att det krävs
förändringar av interna processer. Detta då många kunder har interna
processer för att hantera uppdatering av servrar, installation av nya
anpassningar, backup/restore m.m.
Idag använder många sin interna IT-avdelning eller en partner när problem eller
justeringar behöver åtgärdas. Men eftersom att Microsoft tar över ansvaret för
produktionsmiljön är det även Microsoft som kommer implementerar mindre
justeringar, på uppdrag av kund eller partner.
.
cgi.com
© 2016 CGI GROUP INC.
Download