Elektriska urladdningar
Åskmoln uppstår då varm fuktig luft tvingas stiga, t.ex. genom lokal
uppvärmning en varm sommardag eller då en kallfront kommer in och
lyfter den varma luften. I uppströmmen sjunker temperaturen,
vattenånga kondenseras. När temperaturen går under 0 grader fryser en
del av de mycket små vattendropparna och formar små iskristaller. En del
droppar förblir i form av vatten även under 0 grader. Man kallar dem
underkylda vattendroppar. Några av de underkylda vattendropparna
kolliderar med små iskristaller och fryser direkt fast på dessa. På så sätt
kan iskristallerna växa i storlek.