Spara energi - Göteborgs Stad

advertisement
Spara energi
- en utmaning i
Göteborgs stadsdelar
information till vuxna om ett energibesparingsprojekt i Göteborgs skolor och förskolor
växthuseffekten
energi
transporter
rent vatten
Vi kan tillsammans bidra till ett bättre klimat
på jorden
I den här foldern beskriver vi växthuseffekten och hur människan
genom sina olika aktiviteter gör att denna ökar. Vi ger även en liten
inblick i de negativa effekter på klimatet som den ökande växthuseffekten kan ge och vad vi i Göteborgs Stad och som individer kan göra
för att vända den negativa utvecklingen.
Växthuseffekten
Den naturliga växthuseffekten
Jorden bestrålas hela tiden av energi
från solen. En del av solenergin reflekteras på ovansidan av molnen och på ljusa
landområden så som is, snö och öknar
och ”studsar” ut i rymden igen. Men
den största delen av solenergin kommer
ner till jorden och värmer mark och hav
samt driver alla de processer som kräver
energi på planeten, allt från växternas
fotosyntes till havsströmmar och vindar.
Den uppvärmda jordytan strålar i sin tur
tillbaka värme som tas upp i atmosfären. Atmosfären fungerar alltså som ett
värmande hölje runt jordklotet, ungefär
som glaset i ett växthus, och det är detta
fenomen som kallas växthus­effekten.
Växthuseffekten är förutsättningen för
allt liv på vår planet. Utan den
skulle medeltemperaturen på
jorden vara ungefär -19°C och allt
vatten skulle vara fruset till is.
Den ökande växthuseffekten
Hur mycket värme som tas upp i atmosfären, och hur varmt det därmed blir på
jorden, beror på hur mycket växthusgaser atmosfären innehåller. Halterna av
växthusgaser i atmosfären har varierat
under miljoner år och klimatet har varit
både varmare och kallare än det är idag.
Den globala uppvärmning som det talas
mycket om beror på att vi människor
håller på att öka växthuseffekten. Vi
släpper ut en stor mängd växthusgaser,
vilket gör att mer värme strålas tillbaks
till jorden. Detta leder i sin tur till en
global uppvärmning, det vill säga att
medeltemperaturen på jorden ökar.
Växthusgaser
Den växthusgas man idag talar om är
framför allt
koldioxid (CO2).
Koldioxid är
den växthusgas som har
störst betydelse
eftersom den
släpps ut i så
stora mängder.
Alla typer av
förbränning
ger koldioxidutsläpp. Använder vi enbart förnybar
energi från sol, vind, vatten och biobränsle sker inga betydande koldioxidutsläpp. Det är användningen av icke
förnybar energi från kol, olja och naturgas som skapar den ökande växthuseffekten.
Vad kan vi göra?
Hur framtiden blir styrs till stor del av
hur vi agerar idag. Det är viktigt att
komma ihåg att vi alla har en möjlighet
att påverka. Gemensamt kan vi hjälpas
åt att begränsa utsläppen av växthus­
gaser.
Göteborg
Göteborgs Stad har på kort sikt fyra prioriterade mål för att minska utsläpp av
växthusgaser.
• Miljön ska förbättras genom att biltrafiken minskar till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.
• Resurshushållningen ska öka.
• Förbrukningen av fossila bränslen
ska minska.
• Eleffektiviteten ska öka.
Konsekvenser
Den ökande växthuseffekten (globala
uppvärmningen) påverkar jordens
klimat­system vilket i sin tur leder till
allvarliga konsekvenser för människan
och miljön.
Eftersom högre temperatur leder till
att havsvattnet utvidgar sig, kommer
havsytan globalt att höjas successivt.
Höjningen förstärks av att glaciärer och
polarisar på land smälter.
Generellt kommer de områden som
är torra idag att bli ännu torrare och
de som är nederbördsrika kommer att
få ännu mer nederbörd. Även vindarna
kommer att öka, vilket påverkar temperaturmönstret över hela jorden och leder
till mer extrema väderförhållanden.
Så här kan du påverka
Sänk värmen i stället för att öppna
fönstret.
Stäng fönster och dörrar
Termometer
Med en termometer kan du ha koll på
om ni har onödigt varmt inomhus.
Byt till lågenergilampor
Släck efter dig
Tänd och släck hur mycket du vill. En
del tror att det sliter på lamporna att
tända och släcka dem mycket. Det
stämde förr men de nya glödlamporna, lysrören och lågenergilamporna
kan tändas och släckas ofta utan att
det drar extra energi eller förkortar deras livslängd.
Stäng av stand by-läget
Hemelektronik som tv, dator, dvd, cdspelare och andra apparater fortsätter
ofta att dra ström även om du stänger
av dem med fjärrkontrollen. Så mycket
som 30-40 % av all energi som dina apparater använder under sin livslängd
går åt när de står i stand by-läge.
Se över din dator
Datorer har olika energisparlägen som
kan ställas in i operativsystemet.
Köp energisnåla apparater
Duscha miljövänligt
Sänk temperaturen och duscha inte för
länge.
Spara på kranvattnet
Tvätta bilen rätt
Tvätta aldrig bilen på gatan utan ta
den till en gör-det-själv-hall. Tvättvattnet innehåller farliga kemikalier samt
föroreningar som inte bör finnas i naturen.
Tänk på hur du tar dig till och från jobbet.
Klimatsmart i köket
Håll rätt temperatur i kyl och frys. I kylen
rekommenderas +5 grader och i frysen
-18 grader. Varje grads extra kyla i frysen ökar energianvändningen med 5
procent.
Låt maten svalna och täck den väl innan den ställs in i kyl eller frys.
Välj kastrull efter plattans storlek och
koka med lock.
Utnyttja eftervärmen genom att stänga
av ugn eller platta några minuter innan
maten är färdig.
Tina upp mat i mikron eller ställ maten
några timmar i kylen, istället för att tina
på spisen.
Använd vattenkokare.
Frosta av frysen när det är is i den.
Fyll disk- och tvättmaskiner.
Foton och illustrationer
Framisidan: ”Växthuseffekten” och ”Rent vatten”: Fotomedia; Rosenlundsverket: Eva Lena Pernander; Spårvagn: Klas Eriksson, sid 2-3: Fotomedia
Grafisk form och layout
Eva Lena Pernander/Julija Smilevska, Lokalförsörjningsförvaltningen 2008
Denna information är utarbetad i ett samverkansprojekt 2007—2010 mellan stadsdelsförvaltningarna
Askim, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Högsbo, Linnéstaden, Tuve-Säve och Tynnered samt Göteborgs Agenda 21 och Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF).
Download