10 TIPS FÖR MER LYCKAD E

advertisement
10 TIPS FÖR MER LYCKAD
E-POSTMARKNADSFÖRING
➜ Vad får dina kunder att öppna ditt e-post?
➜ Vad får dem att öppna det igen?
➜ Hur skräddarsyr man ett e-post efter eget behov?
NUMMER1
ÄMNESRAD
➜ Viktigt – Bra ämnesrad ger högre öppningfrekvens.
➜ Dålig ämnesrad: ”Nyhetsbrev vecka 47”
➜ Bättre ämnesrad: ”Nyhet! Få 2 för 1”
➜ Sälj in ditt e-postutskick.
➜ Produktnära information har högre öppningsgrad.
➜ Om det går, så var personlig.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER 2
TIDPUNKT
➜
➜
➜
➜
➜
Anpassa tidpunkten efter dina kunders mailadresser.
Jobbadresser skickas under arbetstid
Privatadresser skickas efter arbetstid
Är det en blandning så dela upp utskicket.
Bäst att skicka på tisdagar och onsdagar vid tvåtiden.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER3
AVSÄNDARE
➜ Ditt företag ska alltid stå som avsändare. Tydligt.
➜ Använd alltid samma avsändare.
➜ Kontaktuppgifter är ett plus att ha med.
➜ Det ska alltid finnas med en avregistreringslänk.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
i
NUMMER4
EDITIONER
➜
➜
➜
➜
➜
➜
Olika målgrupper vill ha olika information.
Demografiskt
Geografiskt
Försök att editionera så personligt som möjligt
Editionera allt från bilder till ämnesraden
Nå ett bättre resultat
➜ Skapa en större nytta för läsaren
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
i
i
i
NUMMER 5
UTSEENDE
Skapa en mall och använd dig alltid av den.
➜ Kunden ska alltid veta vart den hittar informationen.
➜ Gör mallen flexibel. Allt ska gå att få med.
➜ Plats för erbjudanden, bilder, nyheter mm
➜ Anpassa mallen för olika e-postklienter
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER 6
TEXTER
➜
➜
➜
➜
➜
Skriv korta och intressanta texter.
Ännu kortare om du vill att läsaren ska klicka sig vidare.
Skriv det som en teaser
Få med det viktigaste
Skriv så att målgruppen förstår, som att den skrivit själv.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER 7
BILDER
➜ Använd bilder. Men relevanta bilder.
➜ Döp alla bilder till budskapet de ska förmedla
➜ Man måste klicka ”visa bilder” för att se dem.
➜ Har man inte gjort det ska man förstå ändå.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER 8
LÄNKAR
➜ Försök att inte använda ”läs mer” -länkar.
➜ Sälj, sälj, sälj här också.
➜ Gör länkarna i blå understruken färg – igenkänningsfaktor.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER 9
TESTER
➜ Uppnå ett bättre resultat genom att testa.
➜ Testa allt från ämnesrad till tidpunkt.
➜ Utvärdera testerna och ta vara på informationen.
➜ Ett bra resultat så använder du det i fortsättningen.
➜ Vid ett dåligt resultat fortsätter du som innan.
➜ Testa bara en sak åt gången.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
NUMMER 9
STATISTIK
➜ Håll koll på resultaten med noggrann statistik.
➜ Jämför utskicken mot varandra för att utveckla dina utskick.
10 TIPS FÖR MER LYCKADE-POSTMARKNADSFÖRING
Download