Sveriges ständiga representation vid EU (160316)

advertisement
Receptionen
2015-02-02
Sveriges ständiga representation vid EU erbjuder universitets- och
högskolestuderande möjlighet till praktik under hösten 2016
Sveriges ständiga representation vid EU söker ett antal praktikanter för tjänstgöring under
ca 20 veckor under hösten 2015.
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, EU-representationen, är
Sveriges största utlandsmyndighet. Verksamheten syftar till att utifrån regeringens
prioriteringar och målsättningar förbereda, driva och vinna största möjliga gehör för
svenska ståndpunkter i Europeiska Unionens arbete. En viktig uppgift är att bidra med
analyser och bedömningar till Regeringskansliet i Stockholm som ansvarar för den
svenska EU-politikens utformning. Utöver detta är EU-representationen den svenska
regeringens dagliga kontaktlänk med EU:s institutioner och medlemsstaternas
representationer i Bryssel.
Uppgifter: Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a.
innefattar att förbereda underlag, ta fram rapporter, biträda vid arbetsgruppsmöten och
följa arbetet vid EU-institutionerna. Dessutom har du möjlighet att utföra mer praktiska
uppgifter inför planering och genomförande av besök och möten. Uppgifterna kan även
innebära mer självständigt arbete inom avgränsade områden.
Det är viktigt att ange vilket arbetsområde du primärt är intresserad av:
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor (inklusive försvar, handel, bistånd), ekonomi och
finans, rättsliga och inrikes frågor, lantbruk, media och kommunikation, sociala frågor
eller annat område. Mer information om olika arbetsområden finns på:
http://www.regeringen.se/sb/d/1478#
Sökande: Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola.
Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om
praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant
för den studerandes utbildningsinriktning.
För att få ut mesta möjliga av en praktik vid representationen bör du ha en
utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant samhällsvetenskapligt
ämne, t.ex. statsvetenskap, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, juridik och/eller
journalistik men även andra utbildningsinriktningar är av intresse.
Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du
ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för
internationella frågor. Du bör även ha goda kunskaper i engelska och kunskaper i franska
är meriterande. För vissa arbetsområden (utrikes- och säkerhetspolitik) är goda kunskaper
i franska en nödvändighet.
EU-representationen eftersträver en jämn könsfördelning i samtliga rekryteringar.
Svenskt medborgarskap är ett krav och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen
genomförs inför tillträdet.
Ersättning: Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller Sveriges ständiga
representation för tjänstgöringen och du som praktikant måste själv ordna försäkring och
boende i Bryssel.
Ansökan: Om du är intresserad av att praktisera vid Sveriges ständiga representation vid
EU i Bryssel hösten 2016 skall du skicka in ett personligt brev och meritförteckning till epostadressen: [email protected] (vänligen skriv ”Praktikplats
hösten 2016” i mailets ämnesrad).
Ange diarienummer UF2016/07532/BRYR i din ansökan.
Sista ansökningsdag är 16 mars 2016.
Planerat startdatum för praktiken är 5 september 2016 med slutdatum 22 januari
2017.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards