Fakta om ebola

advertisement
Smittskydd
2014-10-21
Ebola
Ebola, en viral hemorragisk feber
Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Läget i Världen
Utbrottet fortsätter och antalet insjuknade ökar i Guinea, Sierra Leone och Liberia. I Nigeria
har däremot inga nya fall rapporterats de senaste veckorna och detta land smittfriförklaras av
WHO 20/10 om inga nya fall är konstaterade. Hittills har 8997 fall rapporterats, varav 4499
avlidit (WHO 2014-10-16). WHO har bedömt att utbrottet utgör ett internationellt hot mot
människors hälsa. Det rapporteras nu också ebola-fall från Demokratiska Republiken Kongo,
som tidigare drabbats av flera mindre ebola-utbrott. Hittills har 68 fall rapporterats, varav 49
avlidit (WHO 2014-10-16). Detta nya utbrott bedöms inte ha något samband med det
pågående utbrottet i Västafrika.
Vad är ebola?
Ebola, som är en zoonos, kan spridas från djur till människa och sedan vidare mellan
människor genom kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Ebola är ett av de virus som
kan orsaka viral blödarfeber (viral hemorragisk feber, VHF). Sjukdomen har en hög dödlighet
och specifik behandling saknas.
Hur smittar ebola?
Ebolavirus är ingen luftburen smitta utan sprids via kontakt med blod och andra
kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade
kroppsvätskor. Smittan sker i första hand vid vård av sjuka eller omhändertagande av döda
personer, inom familjen eller vården i länder med bristfälliga sjukvårdsresurser. Enbart sjuka
personer smittar och smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet.
Symtom vid ebola?
Personen insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och
muskelsmärtor. Kräkningar och diarré förekommer ofta. Senare under sjukdomsförloppet kan
det uppstå blödningar på huden, i inre organ och från kroppsöppningar. Inkubationstiden är 2–
21 dygn, oftast 4–10 dygn.
Råd till resenärer
UD avråder för närvarande från resor till Guinea, Sierra Leone och Liberia (140811) samt
icke nödvändiga resor till delstaten Imo i Nigeria (140827).
Personer som vistas i drabbade områden råds att undvika nära kontakt med sjuka eller avlidna
personer och deras kroppsvätskor. Man bör också avstå från nära kontakt med och att äta kött
från vilda djur och att vistas i grottor och gruvor, där fladdermöss kan finnas.
Det är också viktigt att ha en god handhygien och undvika oskyddade samlag. Se ECDC
information till resenärer, länk nedan.
Postadress
Smittskydd
Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd
E–post: [email protected]
Telefon 026-15 53 09
Telefon 026-15 53 08
Telefon 026-15 53 07
Telefon 026-15 49 08
Telefon 026-15 53 58
Besöksadress
Ingång 31
Gävle sjukhus
Smittskydd
2014-10-21
Åtgärder vid misstanke?
Om en person insjuknar med feber 38 grader eller mer inom 21 dagar efter vistelse i Guinea,
Liberia, Sierra Leone, Nigeria och Demokratiska Republiken Kongo: kontakta 1177
vårdguiden.
Socialstyrelsens rekommendation
Detaljerad rekommendation till vården för handläggning av misstänkta ebola-fall.
Externa länkar
•
Information om ebola på 1177.se
•
Folkhälsomyndigheten, Utbrotts- och sjukdoms-information samt Frågor och svar
•
Myndigheternas frågor och svar om ebola på krisinformation.se
•
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen - Bra att veta om ebola
•
ECDC - Utbrottsinformation och riskbedömningar från European Centre for Disease
prevention and Control
•
ECDC - Information till resenärer
•
WHO - Utbrottsinformation, faktablad och internationella guidelines från
Världshälsoorganisationen, WHO
•
CDC - Utförlig sjukdomsinformation och amerikanska guidelines, från amerikanska
Centers for Disease Control and Prevention
•
UD - UDs reserekommendationer
•
Information för personal vid utlandstjänstgöring
Postadress
Smittskydd
Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd
E–post: [email protected]
Telefon 026-15 53 09
Telefon 026-15 53 08
Telefon 026-15 53 07
Telefon 026-15 49 08
Telefon 026-15 53 58
Besöksadress
Ingång 31
Gävle sjukhus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards