Deltagande vid bokpresentation av publikation i vilken den - NKF-s

advertisement
Syskonen Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse, 2016
Deltagande vid bokpresentation av publikation i vilken den ansökande
medverkat, Wien, Österrike
Elisabeth Geijer
Under våren 2016 har jag skrivit en artikel med titeln Risk Assessment as a Starting
Point for Collection Care - The Reorganisation of Regional Museum Stores som
publiceras i en bok vilken ges ut under året av Institut für Konservierung und
Restaurierung, Universität für Angewandte Kunst, Wien i Österrike. Artikeln
behandlar riskbedömning som metod och som utgångspunkt för magasinering av
föremål på hembygdsgårdar och regionala museer. Jag ämnar deltaga vid
bokpresentationen i Wien för att företräda min artikel.
1
Download