Nyckel till arterna i släktet fattigkrokmossor

advertisement
Nyckel till arterna i släktet fattigkrokmossor
Warnstorfia
Key to the genus Warnstorfia
1. Bashörnscellerna bildar otydligt
avgränsade triangulära grupper
som når från bladkanten mer eller
mindre fram till bladnerven. Celler
ovanför bashörnsgrupperna små.
Blad långt tillspetsade, bladspetsen
sällan invikt över bladet...................... W. fluitans
vattenkrokmossa
– Bashörnscellerna bildar ungefär lika långa som breda (sällan
triangulära) grupper som inte
når bladnerven. Celler ovanför
bashörnsgrupperna i många blad
tydligt utvidgade, tillsammans med
bashörnscellerna bildande äggrunda eller rektangulära grupper längs
bladkanten. Blad kort tillspetsade
eller trubbiga, bladspetsen ofta invikt över bladet....................W. pseudostraminea
trådkrokmossa
1. Alar cells forming indistinctly
­delimited, triangular groups
which more or less reach the
­costa. Cells above alar groups
small. Stem leaf apex acuminate,
rarely incurved................................. W. fluitans
– Alar cells forming isodiametric or,
more rarely, transversely triangular groups that do not reach the
costa. Cells above the alar groups
usually large, together with the
alar cells forming oval or rectangular groups along leaf margin.
Stem leaf apex shortly acuminate,
often incurved................. W. pseudostraminea
Download