Nyckel till arterna i släktet skedmossor Calliergon 1

advertisement
Nyckel till arterna i släktet skedmossor Calliergon
Key to the genus Calliergon
1. Bashörnsgrupper stora, når från
bladkanten mer eller mindre fram
till bladnerven. De är otydligt
avgränsade från omgivande
celler................................................C. cordifolium
.
kärrskedmossa
– Bashörnsgrupper stora eller små,
tydligt avgränsade från
omgivande celler................................................. 2
1. Alar groups large, extending from
leaf margin to costa or almost so,
diffusely delimited from
surrounding cells........................C. cordifolium
– Alar groups large or small, sharply
delimited from surrounding cells...................... 2
2. Stambladens nerv mycket kraftig,
(88–)95–282 µm bred vid basen.
Den är ogrenad och slutar strax
nedom bladspetsen. Bashörnsgrupperna täcker 70–95 % av avståndet
från bladkanten till bladnerven......C. giganteum
.
stor skedmossa
– Stambladens nerv mindre kraftig,
52–119 µm bred. Den är ogrenad
och når nästan till bladspetsen,
eller grenad och kortare. Bashörnsgrupperna täcker 35–80 % av avståndet från bladkanten till bladnerven............ 3
2. Stem leaf costa strong or very
strong, (88–)95–282 µm wide at
base. Costa unbranched, ending
near leaf apex. Alar groups covering 70–95% of the distance from
leaf margin to costa.....................C. giganteum
– Stem leaf costa weaker, 52–119
µm wide. Costa unbranched
and almost reaching leaf apex,
or shorter and branched. Alar
groups covering 35–80% of the
distance from leaf margin to costa................... 3
3. Samkönad. Stambladens nerv når
50–90 % upp i bladet och är grenad, eller kluven i övre delen.
Bladveckshårens översta celler
långa............................................... C. richardsonii
.
guldskedmossa
– Skildkönad. Stambladens nerv
slutar strax nedom bladspetsen
och är ogrenad. Bladveckshårens
övre celler korta.......................C. megalophyllum
.
jätteskedmossa
3. Autoicous. Stem leaf costa
ending 50–90% up the leaf,
branched, or forked in upper
part. Axillary hairs with long
­apical cells................................. C. richardsonii
– Dioicous. Stem leaf costa
unbranched, ending just below
leaf apex. Axillary hairs with
short apical cells..................C. megalophyllum
Download