Medeltidens filosofi 7,5 hp

advertisement
Kursplan
Medeltidens filosofi 7,5 hp
Medieval Philosophy (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0237
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen, Introduktion i filosofi och
teologi (30 hp) är fullgjord.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
* huvuddragen i högmedeltidens lärda värld;
* universitetsväsendets framväxt och utformning, liksom tiggarordnarnas betydelse för den
intellektuella kulturen;
* Thomas av Aquino hans liv och grunderna i hans tänkande.
Innehåll
Kursen avser att ge en idéhistorisk introduktion till medeltida filosofiskt tänkande insatt i den
relevanta historiska kontexten. Vi lär känna de viktigaste personerna (med viss tyngdpunkt på
Thomas av Aquino), rörelserna och frågeställningarna. Kursen analyserar det filosofiska
tänkandet mot bakgrund av de religiösa, kulturella och politiska ramarna. Kursen
uppmärksammar de institutioner som är av betydelse för det intellektuella livet: kloster,
katedralskolor och universitet. I fokus står uppfattningar om människan, samhället, naturen,
kosmos och meningen med existensen, allt mot bakgrund av det filosofiska tänkandets antika
bakgrund och arvet från Platon, Aristoteles och de klassiska filosofskolorna.
Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisning och examination på halvdistans
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examination sker genom ett PM
på c:a sex sidor och en skriftlig sluttentamen. På PM:et ges något av betyget E (G) eller F
(IG).
Litteratur
Anders Piltz, Medeltidens lärda värld (Carmina, 1987 eller senare).
Anders Piltz, Mellan ängel och best: Människans värdighet och gåta i europeisk tradition
(Alfabeta, 1991 eller senare).
Jean-Pierre Torrell, op, Saint Thomas Aquinas: Volume 1, The person and his work (Catholic
University of America Press, 2005).
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
Kursplanen fastställd 2015-02-23
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-01
Download