Förebygg godsskador vid transport - Checklista

advertisement
Förebygg
GODSSKADOR
undvik skador
– Säkra godset i bilen.
Du förebygger skador
och kör trafiksäkert.
– Säg ifrån med en
gång om du upptäcker
skador eller dåligt
emballage. Du kan
skriva exempelvis
”godset skadat” eller
”dåligt emballage” på
fraktsedeln.
– Var extra noga vid om­
lastningar. När godset
omfördelas krävs ny
lastsäkring.
undvik stölder
kolla temperaturen
– Räkna alltid godset som
du tar emot – ett viktigt
ansvar du har. Säg ifrån
om något saknas och
skriv på fraktsedeln.
– Se till att ha egen
och rätt inställd
mätutrustning i bilen.
– Lås alltid bilen eller
last­utrymmet. Håll koll
på nycklarna.
– Kolla temperaturen
under resans gång.
– Håll tyst om vad du har
i bilen.
– Parkera där det känns
säkert.
anmälan
If-35732:1 Inhouse SE 10.16
Anmäl stöld eller skada till If
Vid stöld – gör även en polisanmälan Telefon: 114 14
Telefon: 031-345 62 25 eller 0771-815 818
Mejl: [email protected]
Postadress: If, F200, 106 80 Stockholm
Internet: www.if.se / Företag / Vid skada / Transportskada
– Kolla temperaturen när
du tar emot godset.
– Kolla temperaturen när
kunden tar emot godset.
Vad har kunden för
mätutrustning? Gör de
rätt?
Var noga, annars kan du
­få reklamationer som är
felaktiga.
Download