Rit lutpat - Avfall Sverige

advertisement
Faktablad, skrot
Många metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
När vi bryter ny metall är det bara några få hundradelar av allt upptaget berg som blir
metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall bara i Sverige, som måste
deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning
minskar det problemet.
Insamling
Det är kommunerna som ansvarar för insamling av skrot från hushållen. Oftast sker det på
bemannade återvinningscentraler eller genom mobil insamling. Fastighetsägare i hyreshus
eller bostadsrätt ska också ge de boende möjlighet att lämna ifrån sig grovavfall som gamla
cyklar och utegrillar.
Mängder
2009 återvanns 169.920 ton metall från hushåll via grovsopsinsamlingen. Det motsvarar
drygt 18 kilo per person.
Återvinning
Det mesta metallskrot sönderdelas i mindre bitar för att kunna separera olika typer av
metall. De skickas därefter till olika smältverk.
Användningsområden, återvunna material
De återvunna metallerna kan användas i en rad olika produkter, exempelvis bilar, hus,
förpackningar och fartyg.
Energi- och miljövinster
Vi sparar 25,2 kg koldioxidekvivalenter och 318 MJ energi vid materialåtervinning av en
cykel jämfört med produktion från jungfrulig råvara (1,7 kg CO2e och 21 MJ energi per kg
avfall).
Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post [email protected], Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553
Download