Rit lutpat - Avfall Sverige

advertisement
Malmö i oktober 2009
Förgiftar du soppåsen?
Bara var fjärde glödlampa lämnas till återvinning. De övriga 50 miljoner
lamporna hamnar antingen i soppåsen eller läggs i byrålådan.
Alla lampor ska samlas in. Särskilt viktigt är att lämna in lågenergilampor och lysrör. En
lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp
till 10 mg.
Kvicksilver är en av de giftigaste tungmetallerna. Det kan ge skador på centrala
nervsystemet och njurarna och orsaka hjärnskador på både människor och djur. Även bly,
som finns i äldre glödlampor, kan i olika föreningar skada nervsystemet, skelettet och
immunförsvaret, ge fosterskador, njurskador och blodbrist. Det är alltså ingenting man
slänger hur som helst alltså.
Gör en miljöinsats – låt en gammal lampa få ett nytt liv, lämna den till återvinning. Såväl
glas som metall återvinns på ett säkert sätt, liksom kvicksilvret i lysrör och
lågenergilampor.
På de flesta håll är det kommunernas bemannade återvinningscentraler som tar emot alla
typer av lampor och lysrör, även LED- och halogenlampor. Men kanske har du närmare än
så till insamlingen. Flera kommuner har redan infört eller testar just nu insamling av
sådant här smått farligt avfall i butiker eller på andra platser inne i tätorter med gott
resultat. Fråga din kommun vad som gäller där du bor.
Fakta
Kvicksilver är en mycket giftig tungmetall som påverkar människors hälsa, djur och miljön.
För mer information kontakta Avfall Sveriges rådgivare för farligt avfall Jessica
Christiansen, tel 040-35 66 18, 070-669 36 18 eller informationschef Anna-Carin Gripwall,
tel 040-35 66 08, 070-662 61 28.
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400
medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar
därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk
avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt.
Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av
Sveriges viktigaste jobb!
Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26
E-post [email protected], Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553
Download