Insamling av smått elavfall

advertisement
I ÖREBRO
SORTERAR VI!
#jagsorterar
Insamling av
smått elavfall.
Batterier, ljuskällor och
smått elavfall
orebro.se/avfall
Småbatterier
Metaller som t.ex. järn, bly, zink och nickel tas
till vara för återvinning. Kvicksilver omhändertas så att det inte kommer ut i kretsloppet.
Smått elavfall
T.ex. mobiltelefon, elektroniska leksaker,
fjärrkontroller eller hårtork. Metallerna återvinns i nya produkter. Plaster, trä och tyg
används till energiutvinning. Miljöfarliga
komponenter omhändertas.
I fastigheten där du bor finns det
insamling av smått elavfall. Oftast
är insamlingen placerad i närheten
av miljörum eller dylikt.
Om du saknar du något kärl, tala
gärna med din fastighetsägare eller
förening.
Ljuskällor och
små lysrör
Glas och metaller återvinns. Kvicksilver omhändertas och kan användas i nya ljuskällor.
OBS! Inga förpackningar.
Raka lysrör
På vissa platser finns även kärl för raka lysrör
som är 60 cm eller längre. Lysrör innehåller
kvicksilver som kan återanvändas i nya lysrör.
Metall och glas återvinns.
Frågor?
Funderar du på hur du ska sortera nåt speciellt? Prova återvinningsguiden på vår hemsida. På hemsidan kan du också läsa mer om till
exempel sortering och aktuella öppettider på återvinningscentralerna.
Sök
Var lämnas större elavfall?
• Vid de bemannade återvinningscentralerna kan du lämna större elektronik och
vitvaror.
• Två gånger per år åker Farligt avfall-bilen runt i kommunen och samlar in
farligt avfall, smått elavfall och läkemedel.
• Större elektronik och vitvaror hämtas mot en avgift. Surfa in på
orebro.se/avfall eller kontakta Servicecenter på 019-21 10 00.
Örebro kommun
Tekniska förvaltningen
019-21 10 00
orebro.se/avfall
2015
ILLUSTRATIONER: EL-KRETSEN.
PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN.
TRYCKERI: EDITA BOBERGS.
Download