PP för temaområde Familjen och Jag Naturorinterande ämnen (NO

PP för temaområde Familjen och Jag
Naturorinterande ämnen (NO) år 4-5.
Beskrivning av arbetsområdet.
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta
mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för
samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk
behandling och meteorologi.
Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till
en hållbar utveckling.
Vad ska jag som elev utveckla.




Att få elever att fundera över varför vi ser saker .
Att berätta vad ljuskällor är för något, alltså vad som kan sända ut ljus.
Att berätta om hur ljuset ändrar riktning när det går från luft till vatten.
Att koppla ihop kunskaper om ljusets egenskaper med ögats byggnad och vår
syn.
Vad ska vi arbeta med.


Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara
ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och
samverkan.
Hur ska vi arbeta.


Vi ska arbeta individuellt/grupp.
Vi ska hitta fakta: Bibliotek, internet, läroböcker, filmer.
Bedömning.

Eleverna kommer att bedömas utifrån delaktighet i diskussioner,
arbetsuppgifter samt inlämningsuppgifter.