hp pavilions hemdator

advertisement
hp pavilions hemdator
snabbvägledning
Snabbvägledning
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan
föregående meddelande.
®
Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något
slag i fråga om detta material, inklusive, men inte begränsat till,
underförstådda garantier för säljbarhet eller användbarhet för
ett visst syfte.
HP kan inte ställas till svars för felaktigheter i innehållet eller för
oförutsedda skador eller följdskador i samband med leverans,
prestanda eller användning av materialet.
HP tar inget ansvar för användning eller pålitlighet hos
programvara eller utrustning som inte har levererats av HP.
Det här dokumentet innehåller information om äganderätt som är
skyddad av upphovsrättslagen. Med ensamrätt. Ingen del av detta
dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett
annat språk utan föregående skriftligt medgivande från HP.
Hewlett-Packard Company
Home Products Division
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA
© Hewlett-Packard Company, 2002. Med ensamrätt.
Hewlett-Packard är ett registrerat varumärke som tillhör
Hewlett-Packard Company i USA och andra länder/regioner.
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad teknik,
som skyddas av metodanspråk i vissa amerikanska patent och
andra upphovsmannarättigheter, som innehas av Macrovision
Corporation och andra rättsinnehavare. Rätt att använda denna
upphovsrättsskyddade teknik måste beviljas av Macrovision
Corporation och gäller endast användning i hemmiljö eller
andra begränsade användningsområden, såvida inget annat
uttryckligen har meddelats från Macrovision Corporation.
Alla former av förändringar är förbjudna. Amerikanska
patentanspråk nr 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098 och
4 907 093 licensieras endast för begränsade visningsändamål.
Övriga varu- eller produktnamn är varumärken som tillhör sina
respektive ägare.
Börja här
Börja här
Välkommen!
Tack för att du blir medlem i
HP Pavilion hemdatorfamiljen.
Det här “Börja här”-avsnittet är
en översikt över en del av de
nya programfunktionerna och
verktygen som finns tillgängliga
i HP Pavilion. Resten av
snabbvägledningen ger
information om hur du
använder datorn. Med den
här vägledningen kan du
lugnt börja använda datorn.
Obs! Skärmbilderna på datorn
kanske inte alltid överensstämmer
med bilderna på följande sidor.
Snabbvägledning
iii
Inventarielista
Dator
Nätsladd
Modemkabel
Transformator
(enbart högtalare med
egen strömkälla)
Tangentbord
Högtalare
Dokumentationen omfattar:
Installationsaffisch
Den här snabbvägledningen
Supporthandbok, med support, garantivillkor, licens,
information om säkerhet och överensstämmelse med
gällande regler
Handboken Uppgradering och service av din dator
(för vissa modeller installerad i datorn, eller tryckt)
Läs först tillägg eller andra dokoment, i förekommande fall
Handbok till hp dvd writer (vissa modeller)
”Börja här”-handbok till Microsoft Windows XP Home Edition
Broschyr till HP Pavilion hemdator (vissa modeller)
Mus
Dokumentation
Obs! Innehållet kan variera.
iv
HP Pavilion-hemdator
Anslut tangentbordet, musen,
bildskärmen och modemet som det
beskrivs på installationsaffischen.
Starta datorn första gången och
genomför registreringen. Anslut
sedan en skrivare eller annan
enhet, eller installera program som
levereras med datorn (endast vissa
modeller) på CD- eller DVD-skivor.
PS/2-tangentbord
PS/2-mus
Seriell
SERIAL
Din dator kan se annorlunda ut än
den som visas i det här exemplet.
Placering av kontakter, typ och
nummer varierar efter modell.
Börja här
Datorns baksida
Parallell
Telefon
OUT
Styrspak
IN
ETHERNET
USB
Bildskärm
SERIAL
Ljudutgång
Ljudingång
Mikrofon
Högtalarutgång
Ethernet
TV-utgång
Modem
Snabbvägledning
v
Datorns framsida
Din dator kan se annorlunda ut än
den som visas i det här exemplet.
Placering av kontakter, typ och
nummer varierar efter modell.
CD-lagring
CD-ROM- eller hp cd-writer-enhet
DVD-ROM- eller hp dvd writer-enhet
Diskettenhet
On-knapp
Nedre luckan på framsidan
öppnad för att visa
kontakter
SERIAL
IEEE 1394 USB
vi
HP Pavilion-hemdator
Seriell
Din dator kan se annorlunda
ut än den som visas i det
här exemplet. Externa
komponenter som visas i
följande figur levereras inte
med datorn. Placering av
kontakter på baksidan, typ
och nummer varierar
efter modell.
Börja här
Datorns anslutningar på baksidan
Obs! Innan du börjar att
använda komponenterna
kanske du måste installera
programmet som levererades
med respektive komponent.
Snabbvägledning
vii
Datorns anslutningar på framsidan
Din dator kan se
annorlunda ut än den som
visas i det här exemplet.
Externa komponenter som
visas i följande figur levereras
inte med datorn. Placering
av kontakter på framsidan,
typ och nummer
varierar efter
modell.
Obs! Innan du börjar att använda
komponenterna kanske du
måste installera programmet
som levererades med
respektive komponent.
l
Seria
Serial
viii
HP Pavilion-hemdator
Börja här
Registrereing hos HP
Registrera din dator hos HP
så att HP kan hjälpa dig med
dina behov av teknisk support.
Snabbvägledning
ix
Internet
Klicka på Start, välj Alla
program och klicka sedan
på Enkel Internet-registrering
för en enkel guide som stegvis
hjälper dig att installera Internet
och e-post.
Information om att installera
modem, Internet och e-post finns
i relaterade kapitel i den här
handboken. Du kan också hitta
praktiskt användbar information
genom att klicka på Start,
Hjälp och support, och
sedan på HP Pavilion
hemdator.
x
HP Pavilion-hemdator
Enkel Internetregistrering
Hjälp och support
Börja här
HP-skrivbordet
HP:s vägvisare
HP-skrivbordet har genvägsikoner
som gör det enkelt att hitta det
du behöver. Klicka på ikonen
om du vill få mer information
om det programmet.
Obs! Skärmbilderna på
datorn kanske inte alltid
överensstämmer med bilderna.
Start-knapp
Aktivitetsfältet
Systemfältet
Snabbvägledning
xi
Start-menyn
Klicka på Startknappen för att visa
Start-menyn, ingångsporten till allt i
datorn. Leta efter följande sidor om
du vill lära dig de viktiga program
och verktyg som finns tillgängliga.
Välj Alla program och
sedan Hewlett-Packard för
att hitta HP-specifik programvara.
Hjälp och support
Alla program
Start-knapp
Obs! Skärmbilderna på datorn kanske inte
alltid överensstämmer med bilderna.
xii
HP Pavilion-hemdator
Börja här
Hjälp och support
Klicka på Start och
sedan på Hjälp och
support om du vill
lära dig datorn och
få dina frågor besvarade.
HP Pavilion
information
och support
Hjälp och
supportnyheter
Snabbvägledning
xiii
HP Pavilion hemdator
Klicka på Start,
Hjälp och support och
sedan på Min HP Pavilion PC
hemdator för detaljerade
anvisningar och information
om din HP Pavilion.
Lär dig hur du
använder din
HP Pavilion
hemdator
xiv
HP Pavilion-hemdator
Börja här
Alla program
Klicka på Start och välj
sedan Alla program för att
hitta all programvara i datorn.
Välj Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
och klicka sedan på
hp pavilion pc-verktyg
för att hitta HP-drivrutiner och
HP:s vägvisare.
hp pavilion
pc-verktyg
Alla program
Start-knapp
Obs! Skärmbilderna på datorn kanske inte alltid
överensstämmer med bilderna.
Snabbvägledning
xv
HP:s vägvisare
Klicka på Start,
välj Alla program,
Hewlett-Packard, klicka på
hp pavilion pc-verktyg och
klicka sedan på hp:s vägvisare.
Eller
Klicka på ikonen på skrivbordet
(vissa modeller).
Låt HP:s vägvisare visa
dig skrivbordet och grunderna
i Internet och e-post.
xvi
HP Pavilion-hemdator
Börja här
Supporthandboken till hemdatorn HP Pavilion
Du kan få hjälp via telefonen
från HP.
Information finns i
Supporthandboken tillsammans
med garantivillkoren för din
HP Pavilion-dator, licensinformation,
telefonnummer och adresser till
support som ingår i dokumentationen
som följer med datorn.
Supporthandboken innehåller
driftsinstruktioner tillsammans
med information om säkerhet och
överensstämmelse med gällande
regler.
hp pavilion hemdator
Supporthandbok för
ü här får du hjälp
ü information om garanti och licens
ü konformitetsdeklaration
ü driftsinstruktioner
ü information om regler och säkerhet
Obs! Innehållet i dokumenten
kan variera.
Snabbvägledning
xvii
HP:s webbplatser
Skriv dessa adresser till
webbplatser i adressrutan till
din Internet-läsare och tryck
sedan Enter på tangentbordet
för att hitta hjälpinformation
från HP online.
www.hp.com
Flytta till HP:s huvudsida för
senaste nytt om din HP Pavilion
hemdator och alla HP-produkter.
Du får teknisk support, kan hämta
uppdateringar av programvara
och hitta information om HP:s
tjänster för hem och företag.
www.hp.com/cposupport/
loc/regional.html
Använd den världsomfattande
länken till webbplatsen
HP Customer Care för alla
dina behov av teknisk support.
xviii
HP Pavilion-hemdator
Välj ditt land/region
Börja här
Operativsystemet Microsoft Windows XP
Försök med följande informationskällor om du har frågor
®
®
om operativsystemet Microsoft Windows XP:
Hjälp och support, för hjälp på skärmen och felsökning —
klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
“Börja här”-handbok till Microsoft Windows XP Home Edition,
som levereras tillsammans med dokumentationen till datorn.
Snabbvägledning
xix
xx
HP Pavilion-hemdator
Börja här............................................. iii
Presentation av snabbvägledningen .....1
Säkerhetsinformation ............................................. 1
Använda snabbvägledningen................................. 3
Hitta ytterligare information.................................... 4
Installera datorn...................................5
Starta datorn första gången ................................... 5
Registrering hos HP ............................................... 6
Få hjälp ............................................................... 7
Skydda datorn...................................................... 7
Arbeta bekvämt .................................................... 8
Använda datorn ...................................9
Presentation av grunderna ..................................... 9
Windows operativsystem ................................... 9
Start-menyn ...................................................... 9
Hjälp och support ........................................... 10
Använda musen.................................................. 10
Rullningsfunktionen.......................................... 11
Automatisk rullningsfunktion ............................. 11
Panoreringsfunktion......................................... 12
Använda tangentbordet....................................... 12
Inledning ....................................................... 12
Funktioner ...................................................... 15
Knappar ........................................................ 16
Knappkonfigurering ........................................ 19
Justera högtalarvolymen ...................................... 19
Använda en mikrofon.......................................... 21
Justera mikrofonvolymen .................................. 22
Stänga av datorn................................................ 23
Placera datorn i vänte- och
viloläge (Hibernation).......................................... 23
Vänteläge ...................................................... 23
Viloläge (Hibernation) ..................................... 25
Automatiskt vänte- eller viloläge........................ 26
Snabbvägledning
xxi
Innehåll
Innehåll
Installera och använda Internet.......... 27
Utföra vanliga arbetsuppgifter........... 43
Presentation av Internet........................................ 27
Vad är Internet? .............................................. 27
Vad är en ISP?................................................ 28
Vad är World Wide Web?............................... 28
Vad är en URL-adress?..................................... 28
Vad är en e-postadress?................................... 29
Hur söker jag på Internet?................................ 29
Installera modemet.............................................. 30
Installera nätverksadaptern .................................. 32
Ställa in ett Internet-konto ..................................... 34
Ansluta till en Internetleverantör via Enkel
Internetregistrering .......................................... 35
Ansluta till Internet............................................... 35
Använda ISP-leverantörens webbläsare ............. 36
Använda valfri webbläsare .............................. 36
Besöka Hewlett-Packards webbplats...................... 37
Visa handböcker online ................................... 38
Skicka och ta emot e-post .................................... 39
Om Internetleverantören tillhandahåller
webbläsaren .................................................. 40
Om du använder Outlook Express .................... 40
Sätta in en CD- eller DVD-skiva ............................ 43
Ta bort en CD- eller DVD-skiva ............................. 45
Hantera CD-skivor .............................................. 45
Spela upp CD-skivor med musik ........................... 45
Använda MusicMatch Jukebox......................... 46
Använda Windows Media Player..................... 47
Använda hp cd-writer-enheten.............................. 49
Spela upp DVD-filmer.......................................... 50
Spela upp en DVD-skiva .................................. 50
Visa hjälpinformation ...................................... 51
Förstå DVD-terminologi.................................... 52
Använda WinDVD-kontrollpanelen ................... 52
Använda lands/regionskoder .......................... 53
Använda kombinationsenheten ............................ 55
Använda hp dvd writer-enheten............................ 55
Spela upp VCD (Video CD) ................................. 56
Ansluta externa komponenter till datorn ................ 57
Använda HP Pavilion PC-verktyg .......................... 62
xxii
HP Pavilion-hemdator
Erhålla HP-uppdateringar
till datorn ...........................................63
Innehåll
Informera dig om ändringar ................................. 63
Använda HP Center för att ta emot meddelanden
från HP .............................................................. 63
Starta HP Center ............................................. 64
Stänga av tjänsten HP Center ........................... 64
Återaktivera tjänsten HP Center ........................ 65
Lösa problem .....................................67
Felsökning.......................................................... 67
Använda program- och systemåterställning ............ 73
Systemåterställning.......................................... 73
Programåterställning........................................ 73
Systemåterställning.......................................... 74
Frigöra utrymme på hårddisken ............................ 76
Visa hårddiskutrymme ..................................... 77
Öka tillgängligt hårddiskutrymme ..................... 77
Återinstallera program ..................................... 78
Sakregister.........................................79
Snabbvägledning
xxiii
xxiv
HP Pavilion-hemdator
Presentation av snabbvägledningen
Den här produkten har inte testats för anslutning till ett
”IT”-strömsystem (ett strömdistributionssystem som saknar
direkt jordad anslutning i enlighet med IEC 60950).
Säkerhetsvarning för växelström
Varning! Installera datorn nära ett
växelströmsuttag. Växelströmssladden
är HP Pavilion-datorns huvudsakliga
frånslagningsenhet och måste därför
alltid vara lättåtkomlig. Nätkabeln som
levererades med systemet har en jordad
kontakt för din säkerhet. Använd alltid
kabeln tillsammans med ett korrekt
jordat vägguttag för att undvika
elektriska stötar.
Varning! Du minskar risken för
elektriska stötar via telenätet genom
att ansluta datorn till nätuttaget innan
du ansluter den till telefonlinjen. Du
bör dessutom koppla bort telefonlinjen
innan du kopplar loss datorkontakten
ur vägguttaget.
Varning! Ditt system är utrustat med en
spänningsväljare, som används i system
med antingen 115 eller 230 volts
spänning. Spänningsväljaren har
förinställts till rätt spänning för
användning i det land/region där den
säljs. Om spänningsväljaren ställs i fel
läge kan datorn skadas, ett fel som
inte omfattas av garantin.
Snabbvägledning
1
Inledning
Säkerhetsinformation
Varning! Koppla alltid bort
Varning! Statisk elektricitet kan skada
modemsladden från telefonsystemet
innan du sätter fast eller tar bort datorns
hölje.
diskenheterna, tilläggskorten och andra
komponenter. Om du inte har tillgång
till en arbetsplats som är skyddad mot
statisk elektricitet bör du använda en
handledsrem som sitter fast i någon av
metalldelarna på datorn. Placera korten
på en ledande skumplastyta eller i den
ledande påse de levererades i. Placera
inte korten ovanpå påsen.
Varning! Använd inte datorn med
höljet borttaget.
Varning! Användaren får inte utföra
underhållsarbeten på nätaggregatet.
Du förebygger skador på nätaggregatet
genom att låta en auktoriserad tekniker
reparera eller byta ut det. Alla övriga
komponenter kan underhållas av
användaren.
2
HP Pavilion-hemdator
Tack för att du har köpt en HP Pavilion-dator.
Vi har försökt göra det lätt för dig att
börja använda datorn på en gång.
Installationsbroschyren visar hur du ansluter
din dator och kopplar ihop de olika delarna,
och därefter kan du använda den här
Snabbvägledningen.
I den här Snabbvägledningen får du veta hur du
■
startar och stänger av datorn på rätt sätt.
■
installerar ett Internet-abonnemang och
ansluter till Internet.
■
justerar högtalarvolymen.
■
sätter in och tar ut en CD-skiva.
■
använder CD-ROM-, DVD-ROM-, hp cd-writereller hp dvd writer-enheten för att lyssna på
musik, se på film, eller spara information på
CD-skivor.
■
använder HP Pavilion PC-verktyg.
■
sparar ström med vänte- och viloläge.
■
löser vanligt förekommande problem.
Obs! Se till att installera datorn nära ett telefonuttag,
så att du lätt kan ansluta modemet till Internet.
Snabbvägledning
Inledning
Använda
snabbvägledningen
3
Hitta ytterligare information
Leta i datorns förpackningslåda efter tryckt
information som beskriver viktiga detaljer eller
uppdateringar till din persondator.
Mer information om datorn finns på HP Hjälp-och
supportcenter på skärmen. Klicka bara på Start
och sedan på Hjälp och support.
Information om hur du kommer åt delar innanför
datorhöljet finns i den tryckta versionen av
Uppgradering och underhåll av datorn.
Information om hud du visar installerade
handböcker i datorn finns i avsnittet
”Använda HP Pavilion PC-verktyg” på
sidan 62.
Obs! Åtgärderna i handboken Uppgradering och
service av din dator kräver att du stänger av
datorn och bryter eventuella Internet- och
nätverksanslutningar. Om handboken är installerad
i datorn skriver du ut den för framtida referens.
4
HP Pavilion-hemdator
Det finns online-handböcker och information
om din dator på webbplatsen HP Customer Care.
Så här hittar du online-handböcker till datorn:
1 Skriv
http://www.hp.com/cposupport/eschome.html
i webbläsarens adressruta och tryck Enter på
tangentbordet.
2 I rutan Snabbsök skriver du produktnamnet
eller -numret (Pavilion 712a, t.ex.).
Produktnumret finns längst ner på datorchassits
framsida.
3 Klicka på produktsupport för ditt språk när
resulterande fönster visas.
4 Klicka på handböcker om du vill visa en
lista med handböcker till din dator.
Installera datorn
När du har registrerat installerar du alla program
som levereras med datorn (endast vissa modeller)
på CD- eller DVD-skivor.
Obs! En del program levereras förinstallerade i datorn.
Innan du installerar ett program kontrollerar du att
det inte redan är installerat i datorn.
När du är klar med dessa steg kan du du
lägga till skrivare, skanner, kamera eller annan
kringutrustning som du har till ditt system.
Starta datorn första gången
När du har kopplat ihop alla komponenterna
i HP Pavilion-datorn, enligt stegen på den
bifogade affischen med installationsinstruktioner,
är det dags att starta datorn.
Tryck först på strömbrytaren på skärmen.
Sedan startar du datorn genom att trycka på
strömknappen (On) på dess framsida.
Obs! Nätaggregatet har förinställts för det land/region
där du köpte din HP Pavilion-dator. Om du
flyttar till ett annat land/region kontrollerar du
nätspänningen innan du ansluter datorn till elnätet.
Installation
Följ stegen i installationsaffischen när du
installerar datorn på din arbetsplats. Läs sedan
avdelningarna i det här avsnittet som beskriver
hur du startar datorn första gången och hur du
slutför registreringen.
Information om anslutningar finns i avsnittet
”Ansluta externa komponenter till datorn” på
sidan 57.
Snabbvägledning
5
Din dator kan se annorlunda ut än den som visas
i det här exemplet.
Registrering hos HP
I vissa länder/regioner uppmanas du att
registrera datorn hos HP när du installerar
Windows. Det är viktigt att du registrerar dig
hos HP, så att du får reda på ändringar och
uppdateringar till din dator. Det underlättar
dessutom för HP Customer Care, om du skulle
behöva supporthjälp.
Vi rekommenderar att du registrerar HP Paviliondatorn nu. Du kan registrera på något av
följande sätt:
■
När du första gången startar datorn följer du
instruktionerna på skärmen och registrerar så
fort du har en modemanslutning.
■
Dubbelklicka på registreringsikonen på
skrivbordet och följ instruktionerna på
skärmen.
■
Besök HP:s webbplats och registrera online på
On-knapp
När du startar datorn för första gången visas
ett antal startbilder. För att kunna fortsätta med
®
®
installationen av Microsoft Windows måste
du svara på ett antal frågor.
http://register.hp.com
6
HP Pavilion-hemdator
Du kan få hjälp via telefon av HP. Information
finns i Supporthandboken tillsammans med
garantivillkoren för din HP Pavilion-dator och och
licensinformation som ingår i dokumentationen
som följer med datorn.
Skydda datorn
HP levererar ett antivirusprogram som skydd för
din dator (endast vissa modeller). Programmet
körs automatiskt när du startar datorn.
Tillverkaren av antivirusprogrammet
levererar avgiftsfria uppdateringar via din
Internet-anslutning i 90 dagar efter ditt inköp av
HP Pavilion-datorn. Du kan köpa ett abonnemang
efter den inledande gratisperiodens slut.
Nya typer av virus upptäcks
kontinuerligt. Uppdatera därför regelbundet
anti-virusprogrammet från programtillverkaren.
Om ett program eller operativsystemet
skadas kan du installera det på nytt. Mer
information finns i ”Använda program- och
systemåterställning” på sidan 73.
När datorn har problem med ett program kan
det bero på ett spänningsfall, strömavbrott eller
något annat problem med strömmen. Om det
inträffar en strömspik kan bilden på bildskärmen
bli skakig, systemet kan startas om oväntat och
datorn kanske inte svarar på dina kommandon.
Det kan hända att filer skadas eller förstörs
vid spänningsförändringen, så du bör därför
vara noga med att säkerhetskopiera dina
datafiler med jämna mellanrum. Förhindra
spänningsförändringar genom att installera
en spänningsavledare gjord för datorer mellan
vägguttaget och datorns strömkabel.
Snabbvägledning
7
Installation
Få hjälp
Arbeta bekvämt
När du monterat ihop datorn, men innan du
börjar använda den, bör du se till att datorn
och arbetsytan är rätt inställda för fortsatt
bekvämlighet och produktivitet. Viktig ergonomisk
information finns i avsnittet ”Arbeta bekvämt”
i HP Hjälp- och supportcenter. Klicka bara
på Start, HP Hjälp och support,
Min HP Pavilion PC och klicka sedan
på Arbeta bekvämt.
8
HP Pavilion-hemdator
0–15˚
50–70 cm
(20–28 tum)
0–15˚
Grunder
Använda datorn
Presentation av grunderna
Start-menyn
Windows operativsystem
Klicka på Start-knappen för att öppna
startmenyn. Använd denna meny för att
Operativsystemet för din dator är Microsoft
Windows XP. Windows visar skrivbordet på
skärmen. Aktivitetsfältet med startknappen finns
i kanten på skrivbordet.
■
välja program eller dokument.
■
öppna HP Hjälp och support.
■
starta en sökning.
■
köra ett program.
■
öppna kontrollpanelen om du vill se eller
ändra inställningar.
Startmenyn visar också knapparna Logga ut och
Stäng av datorn. Klicka på knappen Logga ut
om du vill avsluta den aktuella datasessionen
och byta användare. Klicka på knappen
Stäng av datorn om du vill stänga av datorn
eller starta om den.
Snabbvägledning
9
Hjälp och support
Om du vill öppna HP Hjälp- och supportcenter,
klickar du på hjälpknappen på tangentbordet
eller på Start i aktivitetsfältet och välj
Hjälp- och support.
Hjälp innehåller information, guidade visningar
och självstudier. Hjälpen innehåller också
felsökningsverktyg.
Vissa datorer har en rullningsmus.
Rullningsmusen har precis som en vanlig mus två
knappar på ovansidan. Klicka på den vänstra
musknappen för att placera markören eller välja
ett objekt. Klicka på den högra musknappen
för att visa en meny över kommandon som är
tillgängliga för objektet du valde tidigare.
Rullhjulsknapp
Vänster knapp
Använda musen
I din dator ingår en mus. När du rör på musen,
rör sig rullkulan och får markören på skärmen att
röra sig. Använd musen på en plan yta.
Du kan även ha en optisk mus som använder
en lampa istället för en rullkula för att känna av
rörelser. Använd den optiska musen på en yta
som inte är genomskinlig.
Obs! Den optiska musen kan inte användas på glasytor,
genomskinliga eller speglande ytor.
10
HP Pavilion-hemdator
Höger knapp
Använd hjulknappen mitt på musen för att rulla
skärmen upp eller ned eller välja objekt på
skärmen. Du kan använda rullningsmusen på
följande sätt:
■
Rulla igenom ett dokument utan att behöva
klicka i rullningslisten på skärmen.
■
Använda den automatiska rullningsfunktionen
för att låta dokumentet rulla fram automatiskt.
■
Skumma igenom ett dokument.
Rullningsfunktionen
Automatisk rullningsfunktion
Med den automatiska rullningsfunktionen kan
du kan läsa igenom ett dokument samtidigt som
dokumentet rullas automatiskt.
1 Om du vill använda automatisk rullning
placerar du markören bredvid texten där
du vill börja rulla och tryck en gång på
hjulknappen. Då visas en särskild ikon för
den automatiska rullningsfunktionen.
2 För att börja rulla flyttar du musen i den
riktning som du vill rulla. Ju längre bort från
utgångspunkten som du flyttar pekaren, desto
fortare sker rullningen.
3 Du stoppar den automatiska rullningen genom
att trycka på hjulknappen.
Klicka på vänster musknapp om du vill placera
markören i dokumentet. Rulla mushjulet uppåt
(bort från dig) för att komma till början av ett
dokument. Rulla hjulet nedåt (emot dig) för att
komma till slutet av ett dokument.
Snabbvägledning
11
Grunder
Du kan ändra konfigurationen för de två
musknapparna om du är vänsterhänt. Se ”Ändra
musknapparna” i HP Hjälp- och supportcenter
på skärmen.
Panoreringsfunktion
Använd panoreringsfunktionen när du vill
skumma igenom ett dokument.
1 Tryck och håll nere hjulknappen om du vill
panorera.
2 Flytta musen långsamt i den riktning som du
vill rulla. Ju längre bort från utgångspunkten
som du flyttar pekaren, desto fortare
sker rullningen.
Illustrationerna visar var de olika tangenterna
och knapparna sitter. Tangenterna och
knapparna på ditt tangentbord kan ha andra
placeringar än på illustrationerna.
Alfanumeriska tangenter
3 Du stoppar panoreringsfunktionen genom att
släppa upp hjulknappen igen.
Använda tangentbordet
Inledning
Tangentbordet har en uppsättning
standardtangenter och specialknappar.
12
HP Pavilion-hemdator
De alfanumeriska tangenterna är
huvudtangenterna som finns på en vanlig
skrivmaskin.
Piltangenter
Funktionstangenterna är tangenterna F1 till F12
som finns ovanför huvudtangenterna. Tryck på
F1 om du vill få fram ett hjälpfönster för den
programvara som används. Om du vill få fram
ett sökfönster trycker du på F3. F1 och F3 är
alltid tillgängliga. Vilka andra åtgärder du kan
göra med funktionstangenterna kan bero på
vilken programvara du använder.
Piltangenterna är kontroller för att flytta upp,
ner, höger och vänster. Du kan använda de
här tangenterna istället för musen för att flytta
markören på en webbsida, i ett dokument eller
i ett spel.
Grunder
Funktionstangenter
Snabbvägledning
13
Numeriska tangenter
Specialknappar
När Num Lock LED (ljusemitterande diod) på
tangentbordet lyser är de numeriska tangenterna
siffertangenter och aritmetiska funktioner på en
kalkylator. När den inte lyser är de numeriska
tangenterna riktningstangenter som används
till spel eller för att flytta markören. Tryck på
Num Lock-tangenten för att låsa eller låsa upp
de numeriska tangentfunktionerna.
Specialknapparna sitter längst upp på
tangentbordet. (Vissa modeller har några
av de här specialknapparna till vänster om
huvudtangenterna.) De här knapparna styr
en CD-ROM- eller DVD-ROM-spelare, ansluter
till Internet eller är snabbknappar för vissa
funktioner. Information om varje specialknapps
funktion finns i ”Knappar” på sidan 16.
14
HP Pavilion-hemdator
■
söka efter information på Internet.
Obs! Ditt tangentbord har kanske inte alla funktionerna
■
anpassa knapparna så att du kan starta
program och ansluta till webbplatser på
Internet.
■
försätta datorn i vänteläge för att spara ström.
■
få supportinformation.
■
söka efter en fil eller ett program på
hårddisken.
■
skriva ut.
nedan.
Med ditt tangentbordet kan du
■
justera högtalarvolymen.
■
stänga av högtalarljudet.
■
starta och stoppa uppspelningen av en
CD- eller DVD-skiva, hoppa mellan olika spår
på skivan och mata ut skivsläden.
■
Grunder
Funktioner
ansluta till Internet (om du har ett
Internetabonnemang).
Snabbvägledning
15
Knappar
Högst upp på tangentbordet finns ett antal specialtangenter.
hp
Vänteläge
Hjälp
HP
Skriv
ut
Bildvisning
Programvara
Shoppa
Sport
Ekonomi
Obs! Vissa tangenter kan heta något annat på ditt tangentbord.
16
HP Pavilion-hemdator
Anslut
Sök
Chat
E-post
VolymMediakontroller kontroller
Musik Ljud av
hp
Funktion
Beskrivning
Vänteläge
Försätter datorn i energisparläge (skärmen är tom men datorn är fortfarande på).
Om du vill att skärmbilden ska visas igen trycker du på valfri tangent eller trycker
på Vänteläge igen. Det kan ta 10–30 sekunder innan skärmbilden återkommer.
Hjälp
Öppnar Hjälp- och supportcenter.
HP
Länkar till HP:s hemsida.
Skriv ut
Skriver ut dokument från de flesta program.
Grunder
Ikon
Shoppa
Sport
Ekonomi
Anslut
Leder till populära webbplatser. Kan konfigureras att öppna valfri sida eller
program.
Sök
Chatta
E-post
Snabbvägledning
17
Ikon
Funktion
Beskrivning
HP:s
bildverktygssats
Eller
My Photo Center
Eller
Picture It!
Öppnar ett bildvisningsprogram. Kan konfigureras om.
Mediakontroller
(CD/DVD/MP3)
Tangenter för styrning av CD- eller DVD-spelare: öppna och stänga skivtallriken för
CD- och DVD-skivor, hoppa över spår, göra paus och stoppa skivorna.
Volymkontroller
(Volymknapp
eller knapparna
Volym Upp och
Volym Ned)
Volymknapp: Ökar högtalarvolymen när den vrids medurs och minskar volymen
när den vrids moturs. Kan vridas ytterligare även efter att maximal volym uppnåtts.
för
Knapparna Höj volym och Sänk volym: Tryck på knappen Höj volym
för att minska den.
att öka volymen och på knappen Sänk volym
Musik
Startar MusicMatch Jukebox eller Windows Media Player. Kan konfigureras om.
Ljud av
Stänger av och sätter på högtalarljudet.
Internettangenterna fungerar endast om du har en Internet-anslutning till datorn och skaffat ett
Internetabonnemang hos en ISP (Internet Service Provider).
18
HP Pavilion-hemdator
Du kan konfigurera om specialknapparna på
tangentbordet så att de öppnar olika program
eller filer, eller ansluter till dina favoritwebbsidor.
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Välj Kontrollpanelen.
3 Klicka på Skrivare och Annan
Maskinvara, om det finns.
4 Dubbelklicka på Tangentbord.
5 Klicka på fliken Knappar i fönstret
Egenskaper för Tangentbord.
6 Dubbelklicka på knappen som du vill ändra.
Fönstret för knappkonfiguration öppnas.
7 Välj knappfunktion från rullistan. Skriv in
visningsetiketten och adressen. (Skriv in hela
URL-adressen om det gäller en webbsida.)
10 Upprepa stegen 6 till och med 9 för varje
tangent som du vill konfigurera om.
11 Klicka på OK när du är klar med
omkonfigureringen.
Justera högtalarvolymen
I HP Pavilion-datorn ingår ett par stereohögtalare,
som du antingen kan hänga på skärmen (gäller
endast vissa modeller) eller ställa på bordet.
Information om hur du ansluter högtalarna till
datorn finns i den bifogade affischen med
installationsinstruktioner.
Du kan ändra högtalarnas ljudvolym genom att
■
använda volymreglaget eller volymknapparna
på tangentbordet.
■
använda volymknappen på högtalarna (endast
vissa modeller).
■
använda ikonen Volym i aktivitetsfältet.
8 Klicka på OK.
9 Klicka på Verkställ på fliken Knappar.
Grunder
Knappkonfigurering
Snabbvägledning
19
Om du inte ser volymikonen klickar du på Start,
Kontrollpanelen, Ljud- och talenheter, om
den finns, och sedan klickar du på Ljud- och
talenheter för att öppna fönstret Egenskaper
för Ljud- och talenheter. Marker kryssrutan
Visa volymikon i aktivitetsfältet. Klicka
på Verkställ och klicka sedan på OK.
Volymikonen visas i aktivitetsfältet.
Obs! Vissa program kan ge en låg volym, även då
volymknappen står på maxläge. Om så är
fallet, kan du dubbelklicka på volymikonen i
aktivitetsfältet och öka volyminställningarna i
inställningfönstret.
Du kan använda ikonen Volym på två sätt:
1 Klicka på ikonen Volym i
aktivitetsfältet.
2 Dra volymreglaget uppåt om du vill
öka volymen resp nedåt om du vill sänka den.
3 När du är nöjd med ljudnivån klickar du
någonstans utanför volymkontrollfönstret för att
stänga det.
Eller
1 Dubbelklicka på ikonen Volym i
aktivitetsfältet. Då öppnas fönstret där
du ställer in volymkontrollen.
2 Dra volymreglaget uppåt om du vill öka
volymen resp nedåt om du vill sänka den på
en viss ljudkontroll.
3 När du är nöjd med ljudnivån klickar du på
stängningsknappen (krysset i hörnet) för att
stänga fönstret.
20
HP Pavilion-hemdator
HP Pavilion-datorn levereras med en
mikrofonkontakt på baksidan. Din dator kanske
har en annan mikrofonkontakt på framsidan
under åtkomstluckan eller på bildskärmen.
Bara en mikrofonkontakt åt gången fungerar.
Kontakten på baksidan är redan inställd.
Om du föredrar att ansluta mikrofonen till
kontakten på datorns framsida gör du så här
för att välja aktiv mikrofon:
Obs! Om du ansluter mikrofonen till kontakten på
datorns baksida behöver du inte utföra den här
proceduren.
1 Dubbelklicka på ikonen Volym i
aktivitetsfältet. Då öppnas fönstret där
du ställer in volymkontrollen.
Obs! Om du inte ser volymikonen klickar du
på Start, Kontrollpanelen, Ljud- och
talenheter, om den finns, och sedan klickar
du på Ljud- och talenheter för att öppna
fönstret Egenskaper fär Ljud- och talenheter.
Marker kryssrutan Visa volymkontroll i
aktivitetsfältet. Klicka på Verkställ och
sedan på OK. Volymikonen visas nu i
aktivitetsfältet.
2 Välj Alternativ och klicka på Egenskaper
i fönstret Volymkontroll.
3 Klicka på Inspelning i Ändra volymen för.
4 Markera kryssrutan Mikrofon i Visa följande
volymkontroller.
5 Klicka på OK.
6 Välj Alternativ i fönstret Inspelningskontroll
och klicka på Avancerade kontroller.
7 Klicka på knappen Avancerat.
Snabbvägledning
21
Grunder
Använda en mikrofon
8 Markera kryssrutan Alternativ mikrofon.
5 Klicka på OK.
9 Klicka på Stäng.
6 Justera volymen för Mikrofonbalans genom att
dra volymreglaget.
10 Klicka på X (Stäng) i det övre högra hörnet
i fönstret Inspelningskontroll.
Obs! Om volymen nu är acceptabel fortsätter du direkt
med steg 10.
Justera mikrofonvolymen
Gör så här om du måste justera
mikrofonvolymen, vare sig den är ansluten
på fram- eller baksidan:
1 Dubbelklicka på ikonen Volym i
aktivitetsfältet. Fönstret Volymkontroll
öppnas.
2 Välj Alternativ och klicka på Egenskaper
i fönstret Volymkontroll.
3 Klicka på Inspelning i Ändra volymen för.
4 Markera kryssrutan Mikrofon i Visa följande
volymkontroller.
22
HP Pavilion-hemdator
7 Om du ytterligare vill finjustera ljudet klickar
du på knappen Avancerat och markerar
sedan kryssrutan Boost.
8 Klicka på Stäng.
9 Upprepa steg 6, vid behov.
10 Klicka på X (Stäng) i det övre högra hörnet
i fönstret Volymkontroll.
Du kan stänga av datorn utan att trycka på
någon knapp på datorhöljet.
1 Stäng alla öppna program. Du kan
stänga program genom att klicka på X
högst uppe till höger i alla fönster.
2 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
3 Klicka på Stänga av datorn längst ned
på menyn.
4 Klicka på Stäng av.
5 Stäng av bildskärmen.
Information om andra sätt att stänga av datorn
finns i nästa avsnitt ”Placera datorn i vänte- och
viloläge (Hibernation)”.
Placera datorn i vänte- och
viloläge (Hibernation)
Grunder
Stänga av datorn
Ett alternativ till att stänga av datorn är
placera den i vänteläge. Om du vill spara
ström kan du automatiskt placera datorn i
vänteläge och sedan i viloläge med hjälp av
strömhanteringsfunktionerna.
Vänteläge
När datorn står i vänteläge går den över till
lågenergistatus och skärmen blir tom, som om
den vore avstängd. Nästa gång du använder
datorn kommer alla program, mappar eller
dokument, som var öppna innan datorn försattes
i vänteläge att vara tillgängliga. Med vänteläget
kan du spara ström utan att behöva vänta på
att datorn ska startas som vanligt när du sätter
på den.
Snabbvägledning
23
Vänteläget låter fax komma fram till datorn
och gör det möjligt för datorn att ta emot
e-postmeddelanden och ladda hem information
från Internet (om du har ställt in datorn för att
göra det).
Så här försätter du manuellt datorn i vänteläge:
1 Tryck på väntelägestangenten (Standby) på
tangentbordet. Då slocknar bildskärmen och
datorn går över i vänteläge.
2 När du vill använda datorn igen, tryck då på
någon tangent på tangentbordet, eller tryck på
väntelägestangenten. Skärmbilden visas då
som du lämnade den.
24
HP Pavilion-hemdator
Det finns även ett annat tillvägagångssätt:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Stäng av datorn.
3 Klicka på Vänteläge.
Om datorn inte fungerar ordentligt vid start från
vänteläget, försök då att starta om datorn genom
att trycka in och hålla kvar strömknappen på
framsidan av datorn i ca 5 sekunder till dess att
systemet stängs av. Starta därefter om datorn.
Obs! Att återställa datorn genom att trycka på
strömknappen rekommenderas inte och ska
ses som en sista utväg.
När datorn befinner sig i viloläget sparar den
allt som finns i minnet till hårddisken, stänger av
bildskärmen och hårddisken och stänger till sist
av sig själv. När du slår på datorn återställs allt
(program, mappar och dokument) på skärmen.
Så här försätter du manuellt datorn i viloläge:
4 När du vill använda datorn igen trycker du
på strömknappen (On) på datorns framsida.
Om datorn inte fungerar ordentligt vid start från
vila, försök då att starta om datorn
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Stäng av datorn.
3 Klicka på Starta om datorn.
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Stäng av datorn.
3 Håll ner Skift-tangenten på tangentbordet och
klicka på Vila.
Obs! Om Vila inte finns med på listan måste du
ställa in datorn för funktionen. Följ steg 1–6 i
”Automatiskt vänte- eller viloläge” på sidan 26.
Snabbvägledning
25
Grunder
Viloläge (Hibernation)
Automatiskt vänte- eller viloläge
För att automatiskt försätta datorn i vänteeller viloläge ska du ändra inställningarna av
strömhanteringen:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Kontrollpanelen.
6 Om du har gjort ändringar i rutan Aktivera
vila klickar du på Verkställ.
7 Klicka på fliken Energischema för att
ställa in tidsgränserna för vänteläge och/eller
viloläge. Välj ett energischema från rullisten
i rutan Energischema. Välj timer:
■
Aktivera automatiskt vänteläge för
datorn genom att klicka på en tid (t.ex.
Efter 30 minuter) i listan System
vänteläge.
■
För autovila ställer du in den tid som
ska förflyta innan vilan inträder i listan
Systemvila.
3 Klicka på Prestanda och underhåll,
om den finns.
4 Dubbelklicka på Energialternativ.
5 Kontrollera om den automatiska vilofunktionen
är aktiv genom att klicka på fliken Vila och se
om rutan Aktivera vila är markerad. Om det
behövs, aktiverar du funktionen genom att
klicka i rutan så att den markeras.
Obs! Om du ställt in tidsgränser för båda lägena
måste timern för viloläget vara ställd på
längre tid än timern för vänteläget.
8 Klicka på OK.
26
HP Pavilion-hemdator
Installera och använda Internet
■
Tillgång till Internetleverantörer i ditt
område. Flera Internetleverantörer erbjuder
en traditionell uppringd tjänst, och många
andra erbjuder snabbare tekniker som
Digital Subscriber Line (DSL) och kabel.
(Det finns inte leverantörer av DSL, ADSL
och kabel i alla länder/regioner.)
■
Webbläsaren Internet Explorer.
■
Programmet Outlook Express för e-post.
■
V.90-modem och programvara för modemet
(endast för vissa modeller).
■
LAN (Local Area Network)-kort (endast för
vissa modeller).
■
Specialknappar på tangentbordet för att
ansluta till Internet.
Presentation av Internet
Vad är Internet?
Internet är en grupp datorer som kommunicerar
med varandra via telefonlinjer, digitalservice
eller kablar. Varje Internetdator är oberoende,
och det är operatörerna som väljer vilka filer
som ska vara tillgängliga för Internetanvändarna.
Innan du kan ansluta din dator till Internet och ta
del av den information och service som finns där
behöver du en ISP (Internet Service Provider).
Snabbvägledning
27
Internet
Din HP Pavilion levereras med:
Vad är en ISP?
Vad är World Wide Web?
En Internetleverantör (ISP) ger dig tillgång till
Internet och de flesta tillhandahåller också ett
e-postkonto. Oftast tar de ut en månadsavgift
för detta.
World Wide Web (WWW) är en offentlig del av
Internet som används av privatpersoner, företag,
myndigheter och organisationer. Miljontals
webbsidor har skapats av dessa personer och
grupper som stöd för deras aktiviteter.
Det finns olika typer av anslutning;
uppringningsmodem, LAN (Local Area Network),
kabelmodem, eller DSL (Digital Subscriber Line).
När din dator ansluter till Internet kommunicerar
den egentligen med leverantörens Internetdator.
Internetleverantören verifierar ditt konto och
ger dig tillgång till Internet. Du använder
ett webbläsarprogram för att söka, finna
och visa information på webbsidor. Vissa
Internetleverantörer låter dig välja webbläsare
själv. Andra Internetleverantörer tillhandahåller
egna webbläsare.
28
HP Pavilion-hemdator
En webbsida är en fil eller en serie filer som en
användare kan ha tillgång till via webbsidans
sökväg eller Internetadress.
Vad är en URL-adress?
URL-adressen (Uniform Resource Locator)
identifierar en sökväg vanligen i form av
http://www.namn.tillägg
Vad är en e-postadress?
När du använder e-post identifierar din
e-postadress den elektroniska brevlåda dit din
elektroniska post kan skickas. E-postadresser
har den här formen
[email protected]än_namn
Domännamn är vanligen namnet på
Internetleverantören eller organisationen, och
innehåller ett tillägg som identifierar vilken typ
av organisation Internetleverantören är.
Om du exempelvis heter Anders Andersson
och din Internetleverantör heter ”XYZ”, kan din
e-postadress bli:
[email protected]
där tillägget .com anger att XYZ är ett företag.
Mer information om hur du använder e-post finns
i ”Skicka och ta emot e-post” på sidan 39.
Hur söker jag på Internet?
Den webbläsare du använder innehåller
en sökfunktion. Beroende på vilken typ av
webbläsare du har kan du behöva trycka på
en knapp eller välja funktionen från en meny
för att få fram den.
Sökfunktionen ger dig en ruta där du skriver
in en fråga eller ett ord som beskriver den
information du vill ha. Om du skriver ett eller ett
par allmänna nyckelord kommer du att få många
allmänna träffar. Om du skriver in flera exakta
nyckelord får du oftast färre men bättre
sökträffar.
Snabbvägledning
29
Internet
URL-adressen innehåller protokollet och
sökvägen till en webbplats och kan innehålla
vägen till en viss fil på den platsen. Varje punkt
i Internetadressen separerar delar i adressen
från varandra. Exempelvis kommer du att se
att adressledet .com används av företag. När
du skriver in Internetadressen i webbläsarens
adressruta och trycker på Enter på tangentbordet
kontaktar webbläsaren den platsen och visar den
webbsidan.
Windows sökfunktion innehåller direkt
åtkomst till sökfunktionen i Explorer. (Om
Internetleverantören tillhandahåller webbläsaren
kan det hända att du inte kan använda Internet
Explorer för att söka på Internet.) Så här
påbörjar du en sökning:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Sök.
3 Klicka på Sök på Internet. (Du kan behöva
rulla nedåt i listan för att se detta alternativ.)
4 Skriv ett ord eller en fråga i sökrutan.
Installera modemet
Modemet används för att ansluta till
en Internetleverantör som tillhandahåller
uppringningsuppkoppling till Internet. Det finns
andra sätt att ansluta till Internetleverantören
vilka inte använder telefonmodemet, som t.ex.
LAN (Local Area Network), eller DSL (Digital
Subscriber Line). Information om hur du ansluter
via ett LAN finns i ”Installera nätverksadaptern”
på sidan 32. Fråga din Internetleverantör vad
som gäller för din anslutning.
5 Klicka på Sök.
Obs! Din dator levereras kanske utan modem.
Datorn kopplar upp sig mot Internet (om det
behövs), utför sökningen och visar resultaten.
Klicka på en länk i resultatlistan för att visa
webbsidan.
Innan du kan ansluta till Internet och skicka eller
ta emot e-post och fax via uppringning måste
du ansluta telefonlinjen till modemet som finns
i datorn.
Det finns även webbsidor som är skapade
särskilt för sökningar på Internet. Dessa kallas
sökmotorer. Sökmotorer använder flera olika
metoder för att hitta information.
Installationsaffischen visar hur du ansluter ett
modem/telefonkabel till datorns modemuttag
och till telefonjacket i väggen.
30
HP Pavilion-hemdator
Titta på datorns bakre panel för att identifiera
modemkontakten. Modemet liknar en av följande
illustrationer.
Telefonlinjedelare
2
1
Obs! Datorn kanske endast har en
Modemanslutning
Modemkontakt
För att ansluta kabeln mellan modemet och
telefonlinjen:
1 Koppla in ena änden av en modemsladd i
linjeporten på baksidan av datorn. Kontakten
har en etikett med antingen Linje eller en
jacksymbol.
Eller
2 Sätt den andra änden av sladden i
telefonjacket i väggen.
Eller
Snabbvägledning
31
Internet
modem/telefonanslutning.
3 För modem med en linjeomkopplare
kontrollerar du att omkopplaren är i läge 1.
Datorns baksida
2
1
Telefon
(tillval)
Telefonkabel
(tillval)
Linje
Installera nätverksadaptern
Modemkabel
Telefonjack
Telefon
(tillval)
32
HP Pavilion-hemdator
Du kan också ansluta en telefon till den andra
kontakten på modemet (extra). Genom att ansluta
en telefon till modemet kan du göra vanliga (röst)
telefonsamtal när du inte använder modemet,
även om datorn är avstängd.
Nätverksadaptern (kallas också Network
Interface Card, eller NIC) ger en anslutning
med hög kapacitet till Ethernet (10BaseT)eller Fast Ethernet (100BaseT)-nätverk. När
den här adapter är ansluten till ett lokalt
nätverk (Local Area Network = LAN), kan
du få en höghastighetsanslutning till Internet
genom LAN. Om du vill ha information om
höghastighetsanslutning klickar du på ikonen
Enkel Internetregistrering på skrivbordet
eller på startmenyn under Program.
Obs! Din dator levereras kanske utan nätverksadapter.
Lokalisera RJ-45-porten på baksidan av datorn.
(Se den illustration, som stämmer överens med
ditt system.)
RJ-45-port
2 Sätt andra änden på nätverkskabeln i en
10BaseT eller en 100BaseT-port på nätnavet.
Obs! Nätnavet är en enhet, som alla datorer
i nätverket är anslutna till.
Varning! SÄTT INTE in nätverkskabeln i
ett telefonjack. Även om nätverkskabelns
kontakt liknar telefonkabelns är de olika.
3 Med datorn påslagen kontrolleras lysdioderna
på nätverksadaptern. Lysdioderna på varje
typ av nätverksadapter beskrivs nedan.
(Se den illustration, som stämmer överens
med ditt system.)
Så här ansluter du nätverksadaptern till nätverket:
1 Anslut nätverkskabeln till RJ-45-porten på
nätverksadaptern. RJ-45-porten finns på
baksidan av datorn.
Obs! Anslut inte en telefonkabel (RJ-11-kontakt) till
porten (RJ-45) på nätverksadptern.
Snabbvägledning
33
Internet
Med den här nätverksanslutningen kan du också
dela skrivare, data och andra enheter mellan
olika datorer.
Ljusdioder
■
10 LNK — Lyser grön vid anslutning till
en 10BaseT-port
■
100 LNK — Lyser grön vid anslutning till
en 100BaseT-port
■
ACT — Lyser när dataöverföring sker över
nätverket
Ljusdioder
■
100 — Lyser grön vid anslutning till
en 100BaseT-port
■
LINK — Lyser grön vid giltig
nätverksanslutning
34
HP Pavilion-hemdator
Ljusdioder
■
LINK — Lyser grön vid giltig
nätverksanslutning
■
ACTIVITY — Lyser gul när dataöverföring
sker över nätverket
Ställa in ett Internet-konto
Innan du kan koppla upp dig mot Internet,
måste du skaffa ett abonnemang hos en
Internetoperatör (ISP).
HP har gjort överenskommelser med ledande
Internet-leverantörer i ditt område för att hjälpa
dig att teckna ett Internet-konto. Använd HP:s
enkla Internetregistrering för att teckna avtal med
en ISP. Programmmen för tillgängliga ISPs ingår
redan i ditt system.
2 Öppna Enkel Internetregistrering:
■
Eller
■
Ansluta till en Internetleverantör
via Enkel Internetregistrering
Med Enkel Internetregistrering kan du skaffa
ett nytt Internetabonnemang, ställa in ett
befintligt abonnemang eller konfigurera din
Internetanslutning via ett lokalt nätverk (LAN),
kabelmodem eller DSL (Digital Subscriber Line).
1 Anslut telefonsladden till modemet. Titta
på installationsaffischen och på ”Installera
modemet” på sidan 30.
Obs! Om du väljer att ansluta med DSL eller kabel,
kontakta då Internetleverantören för eventuell
speciell program- och maskinvara som kan
behövas.
Dubbelklicka på ikonen
Enkel Internetregistrering.
Klicka på Start i Aktivitetsfältet.
Välj Alla program. Klicka på
Enkel Internetregistrering.
Internet
Skrivbordet i Windows kanske redan har
en mapp kallad kommunikationstjänster, som
innehåller ikoner för olika onlinetjänster. Dessa
ikoner är en del av operativsystemet Windows,
men de fungerar inte i alla länder/regioner.
så visas anslutningsbilden på skärmen.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Ansluta till Internet
En webbläsare är ett program som söker efter,
hittar och visar information om webbplatser.
Hur du får tillgång till och utforskar Internet
beror på om din Internetleverantör tillhandahåller
webbläsaren eller om leverantören tillåter att du
använder valfri webbläsare.
Snabbvägledning
35
Använda ISP-leverantörens
webbläsare
Om din Internetleverantör tillhandahåller
webbläsaren kan du ansluta till Internet och
starta webbläsarprogrammet på något av
följande sätt:
■
Dubbelklicka på leverantörens ikon på
skrivbordet.
Eller
■
Tryck på knappen Anslut (eller Internet)
på tangentbordet.
Använda valfri webbläsare
Om du har ett Internetabonnemang som tillåter
valfri webbläsare kan du använda Internet
Explorer eller någon annan webbläsare för att
utforska Internet. Gör på något av följande sätt
för att ansluta dig till Internet:
36
HP Pavilion-hemdator
■
Klicka på Start i aktivitetsfältet,
välj Alla program och klicka på
Internet Explorer.
Eller
■
Tryck på knappen Anslut (eller Internet)
på tangentbordet.
Så snart du är ansluten till Internet visar
webbläsaren den förinställda startsidan.
Du kan flytta till en viss webbsida
genom att skriva in adressen (exempelvis
http://www.hp.com) i webbläsarens adressruta
och trycka på Enter. Du kan även använda dig
av webbläsarens sökfunktion för att få fram
hänvisningar till ett specifikt ord eller uttryck
på webben.
Hewlett-Packard:s webbplats är till för ägare av
HP Pavilion hemdator och alla andra produkter
från HP. Där hittar du de senaste nyheterna och
information om alla dina HP-produkter. Du kan
få teknisk support, hämta uppdateringar av
programvara och drivrutiner och få information
om HP:s tjänster för hem och företag.
Gör så här för att komma till HP:s webbplats:
1 Upprätta en förbindelse till Internet.
2 Skriv http://www.hp.com i webbläsarens
adressruta, och tryck Enter på tangentbordet.
3 Välj ditt land/region eller från rullistan överst
på sidan och klicka på den blå pilen till höger
om listrutan.
På denna webbplats hittar du följande länkar:
Obs! Dessa länkar kanske inte är tillgängliga i alla
länder/regioner.
■
Produkter och tjänster: Här finns
detaljerad information om alla HP:s produkter
och de olika tjänster som HP erbjuder företag
och privatpersoner.
■
Drivrutiner: Hämta uppdateringar av
programvara och drivrutiner.
■
Support: Få teknisk support och
detaljerad produktinformation som t.ex.
garanti för maskinvara, specifikationer
och instruktionshandböcker. Flytta direkt till
webbplatsen med support för din datormodell
och hitta online-handböcker till den.
Information finns i ”Visa handböcker online”
på sidan 38.
Snabbvägledning
37
Internet
Besöka Hewlett-Packard:s
webbplats
■
■
Handla HP online: Köp produkter,
reservdelar och tillbehör online till ditt hem,
hemkontor eller företag. Här kan du hitta
specialerbjudanden för HP-produkter, hitta
reservdelar och få adresser till butiker och
serviceställen som säljer och reparerar
HP-produkter.
Visa handböcker online
Lösningar: Få tekniktips, utbildningsmaterial
och idéer som du kan använda hemma eller
på jobbet. Du kan också registrera dina
HP-produkter.
1 Upprätta en förbindelse till Internet.
Obs! Mer information finns på i Information om HP:s
webbplats i Supporthandboken som levererades
med din HP Pavilion hemdator.
38
HP Pavilion-hemdator
Obs! Online-handböcker är associerade med
specifika HP Pavilion hemdatorers modellnummer.
Alla modeller har inte online-handböcker.
Visa onlinehandböcker till din dator genom att
flytta till HP:s webbplats:
2 Skriv http://www.hp.com i webbläsarens
adressruta, och tryck Enter på tangentbordet.
3 Välj ditt land/region eller från rullistan överst
på sidan och klicka på den blå pilen till höger
om listrutan.
4 Klicka på Support och välj sedan din modell.
1 Upprätta en förbindelse till Internet.
2 Skriv
http://www.hp.com/cposupport/eschome.html
i webbläsarens adressruta och tryck Enter på
tangentbordet.
3 I rutan Quick Find skriver du produktnamn
och -nummer och trycker sedan på Enter på
tangentbordet. Till exempel, Pavilion xt865
eller Pavilion 7970. Produktnumret finns längst
ner på datorchassits framsida.
4 När resulterande fönster visas klickar du på
produktsupport för din datormodell (språk).
5 Klicka på handböcker i rutan Ask a
question.
Obs! Om handböcker inte visas finns det inga
onlinehandböcker associerade med din modell.
6 Klicka på handbokens rubrik för att visa den.
Skicka och ta emot e-post
Din HP Pavilion hemdator levereras med
ett program för elektronisk post (e-post) som
kallas Outlook Express från Microsoft. En del
Internetleverantörer använder Outlook Express.
Andra leverantörer använder sig av egna
webbläsare och e-postprogram och låter dig
kanske inte använda Outlook Express eller din
förinstallerade webbläsare.
Obs! En del modeller har Microsoft Outlook i stället för
Outlook Express. Information om att använda
Microsoft Outlook får du om du öppnar
programmet och direkthjälpen.
Snabbvägledning
39
Internet
Så här flyttar du direkt till en webbsida med
support (engelsk) till din HP Pavilion-modell och
handböcker online på ditt språk:
Innan du kan skicka och ta emot e-post
behöver du:
■
Ett konto hos en Internetleverantör.
■
Microsoft Internet Explorer (medföljer
HP Pavilion) eller en annan webbläsare
(levereras vanligen av en Internetleverantör).
■
En anslutning till ett uppringningsmodem,
eller anslutning till Internetleverantören via
nätverksadapter.
Obs! Om du väljer att ansluta med DSL eller kabel,
kontakta då Internetleverantören för eventuell
och speciell program- och maskinvara som kan
behövas.
Om Internetleverantören
tillhandahåller webbläsaren
Följ leverantörens instruktioner för att hämta
deras webbläsare och e-postprogram och
installera och använda ditt e-postkonto. Du kan
sedan skicka och ta emot e-post varje gång du
ansluter till din Internetleverantör.
40
HP Pavilion-hemdator
Om du använder Outlook Express
Efter att du registrerat dig hos en
Internetleverantör och anslutit modemet kan
du öppna Outlook Express från Start-menyn.
Första gången du startar Outlook Express
kommer guiden Internet-anslutning att öppnas
om du inte redan är ansluten till Internet. För att
kunna använda Outlook Express måste du ange
anslutningsinformation som kontonamn, lösenord
och namnen på servrarna för inkommande och
utgående post. Om du är osäker på hur du ska
besvara någon av de tekniska frågorna, ska du
ta kontakt med din Internetleverantör.
Öppna programmet Outlook Express:
1 Klicka på Start på aktivitetsfältet och
välj Outlook Express.
Obs! Du kan även trycka på knappen för e-post på
tangentbordet för att öppna Outlook Express
(endast vissa modeller).
2 Klicka på knappen Ny e-post i verktygsfältet.
3 Skriv in e-postadress till varje mottagare, eller
välj e-postadresser ur en adressbok.
5 Skriv in ditt meddelande i fönstret Nytt
meddelande.
6 Klicka på knappen Skicka när du är klar.
7 Om det behövs klickar du på knappen
Skicka/ta emot i verktygsfältet för att
skicka meddelanden som ligger i utkorgen.
Obs! När du skriver ett nytt meddelande utan
Internet
Skicka e-postmeddelanden
att vara uppkopplad till Internet lagras
meddelandet i utkorgen till nästa gång du
ansluter till din Internetleverantör.
4 Skriv in ämnet för meddelandet i Ämnesrutan.
Snabbvägledning
41
Ta emot e-postmeddelanden
1 Starta Outlook Express. Följ instruktionerna
ovan.
2 Om det behövs klickar du på Skicka/ta
emot i verktygsfältet så att Outlook
hämtar nya meddelanden från alla listade
e-postkonton.
3 Klicka på mappen Inkorg om du vill
visa listan med inkomna meddelanden.
Meddelanden du inte läst ännu visas i fet
skrift på skärmen.
Obs! Meddelandena ligger kvar i inkorgen tills
du raderar dem eller flyttar dem till en
annan mapp.
42
HP Pavilion-hemdator
4 Klicka på ett meddelande en gång för att
visa det och dubbelklicka för att öppna det
och läsa det i ett eget fönster.
Flytta till hjälpmenyn i programmet om du vill
ha mer information om hur du kan använda
Outlook Express.
Utföra vanliga arbetsuppgifter
Sätta in en
CD- eller DVD-skiva
Obs! Det finns två sorters DVD-skivor: DVD+R/RW och
Det finns tre grundtyper av CD-enheter:
CD-ROM-enheter, som läser CD-skivor med ljud
och data, CD-RW-enheter, som kan läsa och
spela in ljud och data på CD-skivor, och DVDROM-enheter, som kan läsa DVD-skivor. Vissa
modeller har en DVD+R/RW-enhet som kan läsa
och bränna CD- och DVD-skivor. En del datorer
har en kombinerad enhet som kombinerar
funktionerna hos en CD-RW- och DVD-spelare
eller en CD-RW- och DVD+R/RW-spelare i en
enhet. På den del datorer har CD-RW-spelaren
etiketten hp cd-writer och DVD-RW-spelaren har
etiketten hp dvd writer.
1 Kontrollera att datorn är påslagen.
DVD-R/RW. DVD-R- och DVD-RW-skivor fungerar
inte i DVD+R/RW-enheten.
2 Mata ut skivsläden genom att trycka på
utmatningsknappen längst ner på enheten.
Vanliga uppgifter
Obs! På vissa datorer finns enheten bakom en lucka
på datorns framsida.
Snabbvägledning
43
Din dator kan se annorlunda ut än den som
visas i det här exemplet.
Utmatningsknapp
Lucka till enhet
3 Ta ut skivan från fodralet och håll bara i
kanten på skivan.
4 Lägg försiktigt skivan med etiketten uppåt på
skivsläden.
5 Stäng skivsläden genom att försiktigt
trycka tillbaka den in i datorn. Du kan
också stänga släden genom att trycka på
knappen stäng/öppna i kontrollpanelen för
programmet (t.ex. MusicMatch Jukebox eller
Windows Media Player) som kontrollerar
enheten.
Obs! Den övre enheten i datorn kan du kan du
stänga genom att trycka på kontrollknappen
öppna/stäng på tangentbordet.
44
HP Pavilion-hemdator
Obs! Du kan inte ta ut en CD/DVD-skiva sedan datorn
stängts av, så därför måste du se till att göra detta
innan du stänger av datorn.
1 Mata ut skivsläden genom att trycka på
utmatningsknappen.
Hantera CD-skivor
För att undvika att skada CD-skivorna bör du
följa dessa råd:
■
Lägg tillbaka CD-skivan i fodralet när du är
klar med den.
■
Håll bara i skivans kanter eller i hålet i mitten.
■
Vidrör inte den sida på CD-skivan som är
utan etikett och placera inte heller denna sida
nedåt på bordet, eftersom du då kan repa
skivans yta.
■
Förvara CD-skivor i rumstemperatur.
2 Lyft upp skivan från skivtallriken och håll bara
i skivans kanter.
3 Lägg tillbaka skivan i fodralet.
4 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka
tillbaka den in i datorn.
Spela upp
CD-skivor med musik
HP Pavilion levereras med MusicMatch Jukebox
(vissa modeller) eller Windows Media Player.
Med programmen kan du spela upp CD-skivor
med musik.
Snabbvägledning
45
Vanliga uppgifter
Ta bort en
CD- eller DVD-skiva
Använda MusicMatch Jukebox
Denna programvara gör det möjligt för dig
att spela CD-skivor med musik, att spela in
digitala musikfiler, skapa CD-skivor med
musik i hp cd-writer-enheten, organisera din
digitala musik i bibliotek och lyssna på musik
över Internet.
Om du är uppkopplad mot Internet när
du spelar en CD-skiva med musik, söker
MusicMatch Jukebox upp en CD-databas
på nätet, visar melodiernas titlar i en
uppspelningslista och börjar sedan spela
CD-skivan. Nästa gång du spelar samma
CD-skiva behöver du inte vara ansluten till
Internet — MusicMatch Jukebox sparar
titlarna.
Så här spelar du en CD-skiva med musik:
1 Sätt in musikskivan i CD-spelaren. Fönstret
MusicMatch Jukebox öppnas.
Eller
46
HP Pavilion-hemdator
Om fönstret MusicMatch inte öppnas
automatiskt klickar du på Start i
aktivitetsfältet, väljer Alla program och
sedan MusicMatch Jukebox.
2 Om du för tillfället inte är ansluten till Internet,
visas dialogrutan CDDB Internet-anslutning på
skärmen. Vill du söka efter artistnamnet och
sångtitlarna på CD-skiva, så måste du koppla
upp dig mot Internet och sedan klicka på
Fortsätt sökning. Om du inte vill koppla
upp dig mot Internet, klicka då på Avsluta.
Mer information om den här programvaran
hittar du i direkthjälpen till MusicMatch Jukebox.
Så här visar du hjälpmenyn:
1 Sätt in en CD-skiva i enheten. Fönstret
MusicMatch Jukebox öppnas.
Eller
Om fönstret MusicMatch inte öppnas
automatiskt klickar du på Start i
aktivitetsfältet, väljer Alla program och
sedan MusicMatch Jukebox.
Använda Windows Media Player
Med det här programmet kan du spela upp
CD-skivor med musik, och DVD-skivor när du
har en DVD-ROM-enhet. Du kan spela in digitala
musikskivor, skapa CD-skivor med musik i din
hp cd-writer-enhet, ordna din digitala musik
i bibliotek och lyssna på musik över Internet.
Så här spelar du en CD-skiva med musik:
1 Sätt in musikskivan i CD-spelaren. Fönstret
Windows Media Player öppnas.
Eller
Vanliga uppgifter
3 Du styr uppspelningen av den aktuella
CD-skivan genom att klicka på knapparna
i fönstret MusicMatch Jukebox. För att spela
ett visst spår dubbelklickar du på dess titel
(eller spårnummer) i uppspelningslistan.
Du kan också styra CD-skivan med hjälp
av mediakontrolltangenterna (om dessa
finns på ditt tangentbord).
Om fönstret Windows Media Player inte
öppnas automatiskt klickar du på Start i
aktivitetsfältet, väljer Alla program och
sedan Windows Media Player.
2 Klicka på Hjälp i Windows Media Players
menyrad.
Snabbvägledning
47
2 Du styr CD-skivan i enheten genom att
klicka på knapparna i fönstret Windows
Media Player. För att spela ett visst spår
dubbelklickar du på dess titel (eller
spårnummer) i uppspelningslistan. Du
kan också styra CD-skivan med hjälp av
mediakontrolltangenterna (om dessa finns
på ditt tangentbord).
När du klickar på Medieguiden eller Radio
ansluter Windows Media Player till Internet
och hämtar information om CD-spår eller
radiokanaler.
48
HP Pavilion-hemdator
Mer information om den här programvaran
hittar du i direkthjälpen till Windows Media
Players. Så här visar du hjälpmenyn:
Använda
hp cd-writer-enheten
1 Sätt in en CD-skiva i enheten. Fönstret
Windows Media Player öppnas.
Med hp cd-writer-enheten kan du spela upp
en CD-skiva eller bränna en brännbar skiva
(CD-R eller CD-RW).
Om programmet inte öppnas automatiskt
klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer
Alla program och sedan Windows
Media Player.
2 Klicka på Hjälp i Windows Media Players
menyrad.
Obs! hp cd-writer-enheten finns endast på vissa
modeller.
1 Tryck på utmatningsknappen på hp cd-writerenhetens lucka och lägg en CD-skiva mitt på
skivtallriken.
2 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka
tillbaka den in i datorn.
3 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
4 Klicka på Den här datorn.
5 Dubbelklicka på ikonen för CD-spelaren.
Snabbvägledning
49
Vanliga uppgifter
Eller
Därifrån kan du kopiera ljud- eller datafiler
till en CD-skiva med hjälp av programmet
HP RecordNow.
Så här öppnar du programmet HP RecordNow:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Välj Alla program.
3 Välj HP RecordNow.
4 Klicka på RecordNow.
Obs! Information om hur du bränner CD-skivor finns
i hjälpmenyn i programmet HP RecordNow.
Spela upp DVD-filmer
DVD-ROM-enheten (endast vissa modeller)
kan köra program på CD-ROM-skivor, spela
musik på CD-skivor, och spela DVD-filmer
och -program.
50
HP Pavilion-hemdator
Spela upp en DVD-skiva
DVD-skivan spelas automatiskt upp när du har
lagt i den.
Obs! DVD-filmer är ofta anpassade till aktuella
länder/regioner. Information om detta finns i
”Använda lands/regionskoder” på sidan 53.
1 Sätt in skivan i DVD-ROM-enheten.
Obs! På en dubbelsidig DVD-skiva kan du läsa
texten runt hålet i mitten för att se efter vilken
sida (A eller B respektive Standard eller
Widescreen), som du vill spela. Lägg skivan
på skivsläden med etiketten för den sida som
du vill spela uppåt.
2 Stäng skivsläden genom att försiktigt trycka
tillbaka den in i datorn. Filmen visas i ett
eget fönster, vars storlek kan ändras, och
WinDVD-kontrollpanelen visas.
Videofönster
Så här startar du WinDVD utan en skiva i
enheten:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Välj Alla program.
3 Välj InterVideo WinDVD.
4 Klicka på InterVideo WinDVD. WinDVDvideofönstret och -kontrollpanelen öppnas.
Mer information om programvaran WinDVDTM
hittar du i programmets direkthjälp. Så här visar
du hjälpmenyn:
Kontrollpanel
Du vill kanske starta WinDVD och justera
inställningarna innan du sätter in DVD-skivan
och startar filmen.
1 Sätt in en DVD-skiva i enheten.
Programfönstret WinDVD öppnas.
Eller
Om programmet inte öppnas automatiskt
klickar du på Start i aktivitetsfältet, väljer
Alla program, InterVideo WinDVD och
klickar sedan på InterVideo WinDVD igen.
2 Klicka på ? i menyraden för WinDVD.
Snabbvägledning
51
Vanliga uppgifter
Visa hjälpinformation
Förstå DVD-terminologi
För att förstå DVD-kontrollerna bör du bekanta
dig med DVD-terminologin. Varje DVD-skiva kan
innehålla en eller flera titlar. De flesta långfilmer
ger bara en titel på en DVD-skiva, men en del
DVD-skivor innehåller också flera kortfilmer, där
var och en har en egen titel.
Varje titel är indelad i flera avsnitt. Ett avsnitt är
en speciell scen eller del ur filmen. När du tittar
på en DVD-film har du möjlighet att hoppa till
nästa eller föregående avsnitt eller till ett specifikt
avsnitt.
Använda
WinDVD-kontrollpanelen
WinDVD-kontrollpanelen visas automatiskt på
skärmen när du sätter in en DVD-skiva.
Om du visar en film i fullskärmsläge och
panelen är dold, kan du visa den på
följande sätt:
1 Högerklicka någonstans i videofönstret.
2 Välj Visa.
3 Klicka på Spelare. Kontrollpanelen visas.
En enstaka bild i en film kallas bildruta.
■
52
HP Pavilion-hemdator
För att se vad en knapp på kontrollpanelen
utför, placerar du muspekaren på knappen,
så visas en beskrivning på skärmen.
■
Om du vill flytta WinDVD-kontrollpanelen
placerar du muspekaren på panelen
(men inte på en knapp) och flyttar den
till önskad placering på skärmen.
Om du vill ändra storlek på videofönstret
när det inte visas som helskärm placerar du
muspekaren på ett hörn av fönstret och drar
i kanten.
Eller
Klicka på knappen Helskärm i
det övre högra hörnet på WinDVDkontrollpanelen.
Använda lands/regionskoder
Ibland levereras DVD-skivor med
lands/regionskoder inbrända som en del av
skivdatan. Koderna medför att DVD-skivorna inte
kan spelas upp i länder/regioner i världen än
där de har sålts. Du kan spela upp DVD-skivor
från andra länder/regioner bara fem gånger
innan lands/regionskoden låses och blir
permanent. När koden har låsts kan du bara
spela upp skivor från det landet/regionen.
Kontakta HP Support om du behöver hjälp
sedan lands/regionskoden har låsts.
Lands/regionsnumret finns oftast på en bild av
en jordglob som är tryckt på DVD-förpackningen
och -skivan.
DVD-skivor utan sådana här koder kan spelas
upp på vilken DVD-spelare eller -enhet som
helst, i vilket land/region som helst.
Snabbvägledning
53
Vanliga uppgifter
■
Det finns sex grundläggande
lands/regionskoder för DVD-skivor:
■
Land/region 1: Nordamerika
■
Land/region 2: Japan, Europa,
Mellanöstern, Sydafrika
■
Land/region 3: Sydostasien
■
Land/region 4: Australien, Nya Zeeland,
Mexiko, Central- och Sydamerika
■
Land/region 5: Nordvästra Asien,
Nordafrika
■
Land/region 6: Kina
WinDVD är inte förinställt för ett speciellt
land/region — lands/regionskoden på
den första DVD-skivan du spelar bestämmer
ditt DVD-land/region.
Om du exempelvis spelar en DVD-skiva kodad
för land/region 1, kommer WinDVD att ställa
in landet/regionen för din DVD-ROM-spelare
till 1. Om du senare spelar en DVD-skiva som
är kodad för ett annat land/region, kommer
WinDVD att fråga om du vill sätta denna som
aktuellt land/region.
Varning! Du kan ändra land/refion
fem gånger innan inställningen blir
permanent. Kontakta HP Support om du
behöver hjälp sedan lands/regionskoden
har låsts.
54
HP Pavilion-hemdator
Använda
kombinationsenheten
Använda
hp dvd writer-enheten
Kombinationsenheten finns endast på vissa
modeller.
hp dvd writer är en DVD+R/RW-enhet tillgänglig
endast för vissa modeller.
När du sätter in en skiva i kombinationsenheten
upptäcker datorn automatiskt vilken typ det är:
hp dvd writer-enheten spelar upp DVD-skivor
med film och CD-skivor med musik, läser
data-CD- och data-DVD-skivor och bränner filer
till DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- och CD-RW-skivor.
Om du sätter in en programvaru-CD, är det
tillgängligt att använda.
■
Om du sätter in en CD-skiva med musik
öppnas ett fönster med programmet som
spelar upp CD-skivor med musik. Information
finns i ”Spela upp CD-skivor med musik” på
sidan 45.
■
Obs! Det finns två sorters DVD-skivor: DVD+R/RW och
DVD-R/RW. DVD-R- och DVD-RW-skivor fungerar
inte i DVD+R/RW-enheten.
Handboken till den här enheten är tryckt och
levereras med datorn (vissa modeller).
Om du sätter in en DVD-film öppnas Videofönstret och kontrollpanelen till WinDVD.
Information finns i ”Spela upp DVD-filmer”
på sidan 50.
Om du sätter in en tom CD-R- eller CD-RW-skiva
använder du HP RecordNow för att kopiera
ljud- eller datafiler.
Snabbvägledning
55
Vanliga uppgifter
■
Spela upp VCD (Video CD)
Obs! VCD-programmet finns endast tillgängligt i vissa
modeller.
Med VCD (Video CD)-programmet kan du
spela upp MPEG (Motion Picture Experts Group)videofilmer. Dessa MPEG-1-filer har tillägget .dat
eller .mpg.
Så här spelar du en VCD:
1 Sätt i VCD:n i enheten för CD-ROM- eller
DVD-ROM-skivor.
2 Klicka på Start, välj Alla program, välj
Mediamatics VCDExpress och klicka
sedan på Mediamatics VCD Player.
VCD-spelarens kontrollpanel öppnas.
3 Klicka på spelknappen i panelen.
Eller
Klicka på knappen Öppna mapp om du
vill spela upp en fil. Välj enhet och mapp som
innehåller MPEG-1-filen och dubbelklicka på
filen som du vill spela upp.
4 Kontrollera uppspelningen med
kontrollknapparna i VCD-panelen.
Multimediaknapparna på tangentbordet
kanske inte fungerar med VCD-programmet.
Obs! Information om funktionerna för
kontrollknapparna i VCD-panelen får du om
du sakta rör musen över varje knapp.
56
HP Pavilion-hemdator
Ansluta externa
komponenter till datorn
Du kan ansluta externa komponenter till din
dator.
Vanliga uppgifter
Kontakter (eller portar) ansluter hårdvara till
datorn. Beroende på modell finns de på datorns
fram- eller baksida. På den del modeller måste
du öppna luckan på den nedre delen för att se
kontakter.
Snabbvägledning
57
Din dator kan se annorlunda ut än den som visas i det här exemplet. Externa komponenter som visas i
följande figur levereras inte med datorn. Placering av kontakter på framsidan, typ och nummer varierar
efter modell.
Obs! Innan du börjar att använda
komponenterna kanske du måste
installera programmet som
levererades med respektive
komponent.
l
Seria
Serial
58
HP Pavilion-hemdator
Externa komponenter som visas i följande figur levereras inte med datorn. Placering av kontakter på
baksidan, typ och nummer varierar efter modell.
Vanliga uppgifter
Obs! Innan du börjar att använda komponenterna
kanske du måste installera
programmet som levererades med
respektive komponent.
Snabbvägledning
59
Funktioner, kontakter och placeringar varierar
efter modell.
CD-lagring
CD-ROM- eller
hp cd-writer-enhet
DVD-ROM- eller
hp dvd writer-enhet
Diskettenhet
SERIAL
PS/2-tangentbord
PS/2-mus
Seriell
Parallell
OUT
Styrspak
On-knapp
IN
ETHERNET
USB
Bildskärm
SERIAL
Ljudutgång
Ljudingång
Mikrofon
Telefon
Högtalarutgång
Ethernet
TV-utgång
Modem
IEEE 1394
60
HP Pavilion-hemdator
USB
Seriell
Symboler i den här tabellen identifierar kontakter.
Symbol
Beskrivning
Symbol
Mus (PS/2)
Tangentbord (PS/2)
Beskrivning
Ljudutgång (högtalare med egen
strömkälla)
OUT
Ljudingång
USB (Universal Serial Bus) för mus,
tangentbord, digitalkamera eller
andra enheter med en USB-anslutning
serial
Skrivare (parallell)
Mikrofon
Bildskärm
Styrspak/MIDI
Seriell port för digitalkamera eller
annan seriell enhet
Hörlurar
Vanliga uppgifter
IN
IEEE 1394 för videokamera eller
andra enheter med snabba
överföringshastigheter
Högtalare
Snabbvägledning
61
Använda
HP Pavilion PC-verktyg
Mappen HP Pavilion PC-verktyg (på Programmenyn) innehåller särskilda verktyg för dig som
har en HP Pavilion-dator. Du hittar exempelvis ett
verktyg för att visa systeminformation. Den här
mappen innehåller också HP:s Vägvisare och
alla handböcker på skärmen som som medföljer
din dator.
62
HP Pavilion-hemdator
Så här visar du innehållet i mappen HP-verktyg:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Välj Alla program.
3 Välj Hewlett-Packard.
4 Klicka på hp pavilion pc-verktyg.
5 Klicka på det du vill visa eller använda.
Obs! Om det inte finns några handbokstitlar i
HP Pavilion PC-verktyg finns det inga handböcker
på skärmen till din dator.
Erhålla HP-uppdateringar till datorn
HP tillhandahåller en Internetbaserad service
som bl.a. informerar dig när uppdateringar
finns tillgängliga för din dator.
Uppdateringar via HP-meddelanden finns
också tillgängliga via HP:s webbplats
under uppdatering av drivrutiner och
supportinformation för din datormodell.
Information om att besöka webbplatsen finns
i ”Besöka Hewlett-Packards webbplats” på
sidan 37.
Använda HP Center
för att ta emot
meddelanden från HP
HP Center är en tjänst som HP tillhandahåller
för att ge dig viktig important information om
din dator:
■
Produktmeddelanden
■
Systemuppdateringar
■
Tips
■
Speciella erbjudanden till din dator från HP
Du får meddelanden när du är ansluten till
Internet, och en påminnelse syns på skärmen. Du
kan läsa meddelandena allteftersom de kommer
eller göra det senare. Du tillfrågas alltid innan en
systemuppdatering installeras på datorn.
Snabbvägledning
63
HP-uppdateringar
Informera
dig om ändringar
Starta HP Center
Stänga av tjänsten HP Center
När du har visat eller stängt ett meddelande
visas det inte automatiskt på nytt.
Så här stänger du av tjänsten HP Center:
Öppna HP Center om du vill läsa ett tidigare
mottaget meddelande:
Obs! Om du ändrar dig senare, kan du återaktivera
tjänsten. Information finns i följande avsnitt,
”Återaktivera tjänsten HP Center”.
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Välj Alla program.
2 Välj Alla program.
3 Välj hp center.
3 Välj hp center.
4 Klicka på hp center igen.
4 Klicka på Deaktivera hp center.
HP Center öppnar och listar rubrikerna på
meddelandena. Om du vill läsa ett meddelande
dubbelklickar du på meddelandets rubrik. Du kan
stänga det här fönstret utan att HP Center stängs.
Tjänsten är avstängd tills du återaktiverar den.
64
HP Pavilion-hemdator
Återaktivera tjänsten HP Center
Så här sätter du igång tjänsten:
När du återaktiverar tjänsten HP Center är den
igång så snart du är ansluten till Internet, och du
får meddelanden så snart de finns tillgängliga.
■
Eller
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Välj Alla program.
3 Välj hp center.
4 Klicka på Återaktivera hp center.
Snabbvägledning
65
HP-uppdateringar
Om du avaktiverar tjänsten, kan du använda
ikonen Återaktivera hp center på skrivbordet för
att sätta igång tjänsten.
Dubbelklicka på ikonen Återaktivera
hp center på skrivbordet.
66
HP Pavilion-hemdator
Hjälp
Lösa problem
Felsökning
För hjälp med diverse allmänna problem, som du kan råka ut för med datorn, hänvisas till följande
sidor för möjliga lösningar. Slå upp problembeskrivningen och prova den föreslagna lösningen. Om
du vill ha mer detaljerad information trycker du på Hjälp-knappen på tangentbordet, eller klickar på
Start i aktivitetsfältet och väljer Hjälp och support.
Problem
Lösning
Datorn startar inte
överhuvudtaget.
■
När du trycker på strömknappen (On) på datorns framsida bör följande hända:
1 Ljusindikatorerna på tangentbordet blinkar.
2 Lampan bredvid diskettenheten blinkar.
3 Det hörs ljud från hårddisken eller diskettenheten.
4 En ljudsignal hörs, vilket betyder att datorn fungerar som den ska.
Varning! Ditt system är utrustat med en spänningsväljare, som används
i system med antingen 115 eller 230 volts spänning. Spänningsväljaren
har förinställts till rätt spänning för användning i det land/region där den
säljs. Om spänningsväljaren ställs i fel läge kan datorn skadas, ett fel
som inte omfattas av garantin.
Snabbvägledning
67
Problem
Lösning
Datorn startar inte
överhuvudtaget.
■
Om ovanstående inte sker, bör du kontrollera följande:
■ Att nätsladden och alla andra kablar sitter ordentligt fast i datorn.
■ Att nätsladden är ansluten till ett jordat uttag. Kontrollera att uttaget fungerar
genom att ansluta en annan apparat till det.
■ Att bildskärmen är ansluten, kopplad till datorn och påslagen.
Jag har installerat en ny
skrivare eller en annan
kringutrustning, men
den fungerar inte.
■
Kontrollera att du har installerat drivrutinerna som medföljde den nya enheten.
Du kan behöva en uppdaterad drivrutin för Windows XP. Om det gäller
kringutrustning som inte kommer från HP bör du kontakta återförsäljaren direkt.
För HP:s kringutrustning, besök HP:s hemsida. Mer information finns i
Supporthandboken.
Det kommer inget ljud
från datorn.
■
■
Obs! I vissa system ingår en adapterkabel till högtalarna. Höger och vänster högtalarkabel
ansluts till adapterkabeln. Adapterkabeln ansluts till högtalarporten på baksidan av
datorn.
■
■
■
■
■
68
Kontrollera högtalaranslutningen.
Om dina högtalare har en strömknapp, kontrollerar du att den är påslagen och att
strömmen är påslagen (endast vissa modeller).
Ta bort anslutningen till hörlurarna.
Öka volymen genom att använda kontrollerna på tangentbordet.
Tryck på knappen Ljud av på tangentbordet för att kontrollera om
ljudavstängningsfunktionen är aktiverad.
Klicka på ikonen Volym i aktivitetsfältet. Öka volymen och kontrollera att kryssrutan
Ljud av inte är markerad.
HP Pavilion-hemdator
Lösning
Datorn (eller en del
av den) verkar inte
fungera.
■
■
Hjälp
Problem
Försök att starta om datorn så här:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Stäng av datorn.
3 Klicka på Starta om datorn.
Om datorn har låst sig (det händer ingenting när du rör på musen eller trycker på
tangenterna), återställer du den så här:
1 Håll strömknappen (On) intryckt tills datorn stängs av.
2 Vänta ett par sekunder och starta sedan datorn igen.
Obs! Att återställa datorn genom att trycka på strömknappen rekommenderas inte och
bara användas som en sista utväg.
■
Det kan hända att det har inträffat en plötslig spänningsförändring, strömavbrott
eller något annat problem med strömmen. Om det inträffar en strömspik kan bilden
på bildskärmen bli skakig, systemet kan startas om oväntat och datorn kanske
inte svarar på dina kommandon. Det kan hända att filer skadas eller förstörs vid
spänningsförändringen, så du bör därför vara noga med att säkerhetskopiera
dina datafiler med jämna mellanrum. Förhindra spänningsförändringar genom att
installera en spänningsavledare gjord för datorer mellan vägguttaget och datorns
strömkabel.
Snabbvägledning
69
Problem
Lösning
Skärmen fungerar inte,
trots att datorn verkar
göra det.
■
■
■
■
■
Ingenting händer
när jag trycker
på special- eller
multimediatangenterna
på tangentbordet.
70
Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till bildskärmen.
Kontrollera att bildskärmen är påslagen (den har en egen strömknapp).
Kontrollera att nätsladden är ansluten till ett jordat uttag. Kontrollera att uttaget
fungerar genom att ansluta en annan apparat till det. (Om lampan på bildskärmens
framsida lyser, får bildskärmen ström.)
Kontrollera kabelanslutningen mellan bildskärmen och datorn. Kontakterna måste
vara intryckta så långt det går.
Ändra kontrollerna för ljusstyrka och kontrast på bildskärmen.
Kontrollera knappens konfigurering. Så här konfigurerar du tangenten:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
2 Klicka på Kontrollpanelen.
3 Klicka på Skrivare och Annan Maskinvara, om det finns.
4 Dubbelklicka på Tangentbord.
5 Klicka på fliken Knappar i fönstret Egenskaper för Tangentbord.
6 Dubbelklicka på knappen som du vill ändra. Fönstret för knappkonfiguration
öppnas.
7 Välj knappfunktion från rullistan. Skriv in visningsetiketten och adressen.
(Skriv in hela URL-adressen om det gäller en webbsida.)
8 Klicka på OK.
9 Klicka på Verkställ på fliken Knappar.
10 Upprepa stegen 6 till och med 9 för varje tangent som du vill konfigurera om.
11 Klicka på OK när du är klar med omkonfigureringen.
■
HP Pavilion-hemdator
Lösning
Tangentbordet fungerar
inte, trots att datorn och
skärmen verkar
fungera.
■
■
Musen fungerar inte,
trots att allt annat
fungerar.
■
■
■
Om datorn ger ifrån sig flera ljudsignaler eller om det inte händer något alls när du
trycker på tangenterna, kan det hända att tangentbordet har anslutits på fel sätt.
Endast PS/2-tangentbord: Kontrollera att kabelkontaktens stift är raka.
Kontrollera att tangentbordet är anslutet till tangentbordsporten, inte till musporten.
Om du behöver kasta om anslutningarna till dessa båda kablar, stäng då av datorn,
anslut kablarna och starta datorn igen.
Försök att starta om datorn (klicka på Start, välj Stäng av datorn och klicka på
Starta om). Om detta inte fungerar, ska du trycka in och håll kvar strömknappen
till dess att skärmen blir svart (ca 5 sekunder). Starta därefter om datorn.
Om inget händer när du rör på musen är det troligt att den inte är korrekt ansluten.
Endast PS/2-mus: Kontrollera att kabelkontaktens stift är raka. Kontrollera att
musen är ansluten till musporten och inte till porten för tangentbordet. Koppla om
sladdarna genom att stänga av datorn, byta plats på sladdarna och sedan starta
datorn igen.
Om muspekaren inte rör sig på skärmen när du rör musen, gör du ren musen:
Om du har en optisk mus torkar du av ljussensorlinsen i botten med en luddfri trasa.
Om du har en mus med rullkula:
1 Ta bort kulan från musen genom att skruva av underdelen på musen.
2 Rengör kulan med en fuktig trasa (inte papper).
3 Rör på rullarna i kulhållaren med hjälp av fingrarna och ta bort smuts och damm.
4 Sätt tillbaka kulan och skruva fast underdelen igen.
Datorn kan ha låst sig. Återställ datorn genom att trycka in och hålla kvar
strömknappen tills skärmen blir svart (ca fem sekunder). Starta därefter om datorn.
Snabbvägledning
71
Hjälp
Problem
Problem
Lösning
Inte en systemdisk-fel
■
Datorn försöker starta operativsystemet från diskettenheten. Tryck på
utmatningsknappen och ta ut disketten ur enheten.
Ogiltigt media-fel
■
Datorn försöker starta operativsystemet från hp cd-writer-enheten. Tryck på
utmatningsknappen omedelbart efter att du har startat datorn och ta ut CD-skivan
från enheten.
AOL-programmet
visas trots att jag inte
använder det.
■
Om AOL öppnas när du använder en annan Internetleverantör, försöker datorn
fortfarande använda AOL för Internetanslutning och du vill kanske ta bort
AOL-programmet.
Så här avinstallerar du AOL-programmet:
1
2
3
4
Klicka på Start i aktivitetsfältet.
Klicka på Kontrollpanelen.
Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
Välj America Online, klicka på Ändra/Ta bort och klicka sedan på Ja när
fönstret för att bekräfta öppnas.
Obs! Ditt konto hos AOL sägs inte upp i och med att du tar bort programmet.
Knappen Skriv ut
på tangentbordet
fungerar inte.
■
Vissa program känner inte igen knappen Skriv ut.
Jag kan inte ta bort en
CD- eller DVD-skiva.
■
Du kan inte ta bort en CD- eller DVD-skiva när du har stängt av datorn. Slå på
datorn och tryck på utmatningsknappen för att få ut släden.
72
HP Pavilion-hemdator
Använd Återställ System innan du använder
HP Pavilion-programmen Systemåterställning
eller Programåterställning.
Systemåterställning
Varning! Prova Återställ System innan
du använder programmet HP Pavilion
Systemåterställning.
Om programvara på din hårddisk raderas
eller skadas, ska du först använda Microsoft:s
Återställ System i Windows XP för att återställa
datasystemet och programinställningarna.
Återställ System återställer datorinställningarna
till en utvald grundinställning utan att påverka
program eller dokumentfiler. Om du vill ha mer
information skriver du Återställ System i sökrutan
i Hjälp och Support.
Programåterställning
Hjälp
Använda program- och
systemåterställning
Obs! I alla modeller ingår inte programmet
Programåterställning. Utför steg 1 till 5 i
”Så här startar du programåterställning”.
Om HP Programåterställning visas i mappen
HP Pavilion PC-verktyg innehåller din dator
programmet HP Pavilion Programåterställning.
Om ett enskilt program eller en enhet ofrivilligt
raderas eller skadas, kan du återinstallera
programmet med hjälp av HP Pavilion:s
Programåterställning.
Obs! Använd inte Programåterställning för att
återinstallera program som levererades på CDeller DVD-skivor tillsammans med datorn. Installera
om dessa program direkt från CD- eller DVD-skivor.
Så här startar du programåterställning:
1 Stäng alla program och mappar.
2 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
3 Välj Alla program.
Snabbvägledning
73
4 Välj Hewlett-Packard.
Systemåterställning
5 Välj hp pavilion pc-verktyg.
När andra metoder för att reparera din
systemprogramvara (som Systemåterställning
eller Programåterställning) misslyckas, kan
du vilja använda programmet HP Pavilion
Systemåterställning som en sista utväg för att
återinstallera programvaran.
6 Klicka på HP Programåterställning.
Återställningsrutan visas.
7 Klicka på Programinstallation eller
Drivrutinsinstallation och klicka sedan
på Nästa.
8 Välj drivrutinen eller programmen som du vill
installera och klicka sedan på Installera.
9 Följ instruktionerna på skärmen.
10 Upprepa steg 7 till 9 för att installera andra
drivrutiner eller program.
11 När du är klar med att återställa program
och/eller enheter stänger du programmet
Programåterställning. Klicka sedan på Start,
klicka på Stäng av datorn och sedan på
Starta om.
Varning! Hoppa inte över det sista
steget! Du måste starta om datorn när du
har återställt program eller drivrutiner.
74
HP Pavilion-hemdator
Vid behov kan du installera om operativsystemet
och programvaran som ursprungligen var
installerad på datorn hos tillverkaren genom
att använda programmet Återställ System.
Varning! Programmet HP Pavilion
Systemåterställning tar bort alla data
eller program som du har installerat
sedan datorn köptes. Säkerhetskopiera
alla data som du vill behålla på en
flyttbar disk.
Obs! Systemåterställningsbilden finns i en partition
Så här startar du systemåterställning:
1 Koppla bort all kringsutrustning till datorn med
undantag för bildskärmen, tangentbordet och
musen.
2 Välj något av följande alternativ:
■
på hårddisken, ett diskutrymme som du inte kan
använda.
Om det osannolika inträffar att du byter hårddisk
eller på något sätt skadar data i den speciella
återställningspartitionen på hårddisken måste du
kontakta HP Support som kan ge dig hjälp.
Om du vill kontakta HP Support, hittar
du telefonnumret till kundtjänsten i
Supporthandboken.
Om datorn reagerar: klicka på Start
i aktivitetsfältet, välj Alla program,
välj Hewlett-Packard, välj
HP Pavilion PC-verktyg och klicka
på HP Systemåterställning. Fortsätt
med steg 5.
Eller
■
Om datorn inte reagerar, tryck på och håll
ner strömknappen tills datorn stängs av.
Fortsätt med steg 3.
3 Vänta några sekunder och tryck sedan på
strömknappen för att starta datorn.
Snabbvägledning
75
Hjälp
Återställningsprogrammet använder en
speciell delning för återställning på hårddisken
som lagrar en bild av den ursprungliga
programvaran. Det här gör återställningen
lätthanterlig eftersom systemåterställningsCD-skivan inte behöver användas.
4 Gör så här för att öppna programmet
Systemåterställning under startfasen.
Tryck på tangenten F10 på tangentbordet
när du ser den blå bilden med logotypen
HP Invent. (Du har bara ett par sekunder på
dig att trycka på F10 innan startproceduren
fortsätter.)
5 Vänta tills rutan Systemåterställning visas
med frågan Vill du verkligen starta HP PC
Systemåterställning?
Frigöra utrymme på
hårddisken
Datorn levereras med en hårddisk. Beroende på
modell har hårddisken 20 gigabyte (GB) till över
160 GB totalt diskutrymme. Datorn levereras
med förinstallerad programvara och en partition
som tar upp en specifik del av hårddiskens
utrymme.
Obs! Systemåterställningsbilden finns i en partition
på hårddisken, ett diskutrymme som du inte kan
använda.
6 Fortsätt med återställningsprocessen genom
att klicka på Ja.
7 Följ anvisningarna på skärmen.
Partitionen:
8 Slutför datorns startsekvens och
registreringsprocessen. Återanslut sedan
all kringutrustning.
■
76
HP Pavilion-hemdator
Innehåller en säkerhetskopia av
operativsystemet och de program som
levererades med datorn.
■
Tar upp till 5 GB hårddiskutrymme och minskar
mängden motsvarande utrymme tillgängligt för
din användning.
3 Klicka på Prestanda och underhåll, om
den finns.
Ersätter behovet av CD-skivor för system- och
programåterställning.
5 Dubbelklicka på Systemhantering. Fönstret
Systemhantering öppnas.
Använder följande procedurer för att:
■
Visa mängden använt och ledigt diskutrymme
med hjälp av programmet System Tools Disk
Management.
■
Avinstallera program som inte behövs.
■
Använda programmet Diskrensning.
■
Återinstallera program som levererades med
datorn.
Visa hårddiskutrymme
Så här visar du mängden utrymme på
hårddisken:
4 Dubbeklicka på Administrativa verktyg.
6 Dubbelklicka på Lagring.
7 Dubbelklicka på Diskhantering (Lokal).
Information visas för varje enhet i datorn. Du
kanske behöver bläddra fönstret till höger för att
se storlekarna på kapacitet och ledigt utrymme.
Öka tillgängligt hårddiskutrymme
Du kan frigöra utrymme på hårddisken genom
att avinstallera program eller genom att använda
programmet Diskrensning för att ta bort filer som
inte behövs.
Så här avinstallerar du program:
1 Klicka på Start i aktivitetsfältet.
1 Klicka på Start.
2 Klicka på Kontrollpanelen.
2 Klicka på Kontrollpanelen.
Snabbvägledning
77
Hjälp
■
3 Dubbelklicka på Lägg till/ta bort
program, om alternativet finns.
4 Klicka på programmet och sedan på knappen
Ändra/Ta bort.
5 Klicka på OK när fönstret för att bekräfta
öppnas.
6 Upprepa steg 4 och 5 för varje program som
du vill avinstallera.
7 Klicka på Stäng.
Så här använder du programmet Diskrensning:
1 Klicka på Start.
2 Välj Alla program.
3 Välj Tillbehör.
4 Välj Systemverktyg.
5 Klicka på Diskrensning. Vänta tills
beräkningarna är klara.
6 Välj filerna som du vill ta bort och klicka
på OK och sedan på Ja.
78
HP Pavilion-hemdator
Återinstallera program
Du kan installera om de flesta program som
levererades med datorn, med undantag för
pröva-och-köp-program i serien HP:s
inlärningsäventyr.
Obs! HP:s Inlärningsäventyr levereras inte med alla
modeller.
För program som levererades på CD- och
DVD-skivor sätter du bara i skivorna och följer
anvisningarna på skärmen.
När det gäller förinstallerade program följer du
stegen i ”Programåterställning” på sidan 73.
A
B
aktivitetsfält, Windows, 9
Alla Program, xv
America Online, felsökning, 72
ansluta
Ethernet-adapter, 32
externa komponenter, 57
telefonsladd, 35
till en webbplats, 36
till Internet, 35
använda datorn, 9
använda en mikrofon, 21
arbeta bekvämt, 8
återinstallera program, 78
återställa system, 73
automatisk rullning, mus, 11
avinstallera program, 77
bildskärm, 5
bildskärm, felsökning, 70
bläddra Internet, 29
Börja här, iii
C
cd-writer-enhet
bränna, 50
skriva till, 50
spela, 49
CD/DVD
använda rätt DVD-skiva, 55
tangentbordsknapp, 18
terminologi för DVD, 52
CD/DVD-enhet
öppna enhet, 43
CD/DVD-skiva
sätta in, 43
ta bort, 45, 72
CD/DVD-skivor
hantera, 45
spela musik, 45
chassi, symboler, 61
D
dator
fungerar inte, 69
hibernation, automatiskt, 26
hibernation, manuellt, 25
inget ljud, 68
installera, 5
inställningar, 9
problem att starta, 67
Programåterställning, 73
stänga av, 23
starta, 5
Systemåterställning, 73
uppgradera interna delar, 4
vänteläge, automatiskt, 26
Snabbvägledning
79
Sakregister
Sakregister
Diskrensningsprogram, 77
domännamn, 29
drivrutiner
söka, xv
uppdatera, 37
DVD
Hjälp, 51
lands/regionskoder, 53
öppna enhet, 43
skivor, 55
spela upp, 50
tangentbordsknapp, 18
DVD, terminologi, 52
DVD-skiva
sätta in, 43
ta bort, 45
E
enheten fungerar inte, 68
Enkel Internetregistrering, x, 35
80
HP Pavilion-hemdator
e-post
adress, 29
använda Outlook Express, 40
skicka, 39
ta emot, 39
tangentbordsknapp, 17
e-postvisning, xvi
Ethernet-adapter, ansluta, 32
externa komponenter, ansluta, 57
F
fax, vänteläge, 24
fel
disk, 72
ogiltigt media, 72
felsökning, xiv
frigöra utrymme på hårddisken, 76
G
garanti, 7
Garanti, xvii
garantier, 37
genvägsikoner, xi
guidade visningar i Hjälp och
support, 10
H
handböcker
online, 4, 37, 38
handböcker på skärmen, 62
hårddisk, frigöra utrymme, 76
hårddisk, rensa, 77
hårddiskutrymme
öka, 77
tillgängligt, 77
hemsida, 36
hibernation, 25
automatiskt, 26
Hjälp
MusicMatch Jukebox, 47
på webben, 37
via telefonen, 7
Hjälp och support, xiii
öppna, 10
Hjälp-knapp, 17
höghastighetsanslutning till
Internet, 32
högtalarvolym, justera, 19
webbplats
vägvisare, xvi, 62
webbplats, 37
hp cd-writer-enhet
bränna, 50
skriva till, 50
spela, 49
HP Center, 63
återaktivera, 65
läsa meddelanden, 64
stänga av tjänsten, 64
stara, 64
hp dvd writer, 55
hp dvd writer-enhet, 55
använda rätt skiva, 55
HP Pavilion
lära sig använda, xiv, 9
HP Pavilion PC-verktyg, xv, 62
HP RecordNow, program, 50
HP-drivrutiner
söka, 37
HP-drivrutiner
söka, xv
uppdatera, 37
HP-knapp, 16
I
icke systemdisk-fel, 72
inget ljud, 68
innehåll i rutor, iv
installera datorn, 5
installera om programvara, 74
inställning av strömhantering,
ändra, 26
inställningar
visa eller ändra, 9
Volymkontroll, 20, 21
Internet
ansluta till, 35
bläddra på webben, 29
Enkel Internetregistrering, x, 35
hitta en ISP, 34
höghastighetsanslutning, 32
om, 27
söka på, 29
tangentbordsknapp, 17
teckna avtal med en ISP, 34
webbläsare från ISP, 36
webbläsarprogram, 35
Internetvisning, xvi
introduktion, 3
inventarielista, iv
ISP (Internet Service Provider),
definierad, 28
Sakregister
HP
J
justera högtalarvolym, 68
justera högtalarvolymen, 19
justera mikrofonvolym, 22
K
Knapp för HP:s bildverktygssats, 18
knappar
E-post, 17
Hjälp, 17
hjulknapp, 10
HP, 17
Ljud av, 18
Mata ut, 43
Snabbvägledning
81
mus, 10
Off. Se stänga av dator
On, 5
Skriv ut, 17
Sök, 17
specialtangenter, 14
Start, 9
Strömbrytare, 5
Vänteläge, 17
knappen Anslut, 36
kombinationsenhet, 55
komponenter, 5
konfigurera om
tangentbordsknappar, 19
kontakter
på datorns baksida, v, 59
på datorns framsida, vi, 58
symboler på chassi, 61
kontakter på baksidan, 59
kontakter på framsidan, 58
Kontrollpanel, öppna, 9
kringutrustning, 5
82
HP Pavilion-hemdator
L
lands/regionskoder för for DVD, 53
Ljud avstängningsknapp, 18
ljud, felsökning, 68
logga ut, 9
M
meddelanden från HP
läsa, 64
sätta igång, 65
slå på, 64
stänga av, 64
Microsoft XP, hjälp, xix, 4
mikrofon, 21
justera volym, 22
modem, installera, 30
MPEG video, spela upp, 56
mus
använda, 10
automatisk rullningsfunktion, 11
felsökning, 71
hjulknapp, 11
knappar, 11
optisk, 10
panoreringsfunktion, 12
rullning, 11
styrkula, 10
vänsterhänt, 11
musik
Hjälp i MusicMatch
Jukebox, 47
MusicMatch Jukebox, 18, 45
spela upp, 45, 47
tangentbordsknapp, 18
Windows Media Player, 47
N
Nät. Se Internet, om
nätspänningskrav, 1
nätverksadapter
ansluta, 32
om, 32
nätverkskabelvarning, 33
nätverkskort, 32
NIC, 32
Off-knapp. Se stänga av dator
ogiltigt media-fel, 72
On-knapp, 5
online-handböcker, 4, 37, 38
operativsystem, 9
operativsystem, hjälp, xix, 4
Outlook Express
skicka e-post, 41
ta emot e-post, 42
P
panorering, rullningsmus, 12
problem
bildskärm, 70
datorn fungerar inte, 69
DVD-R-skivan fungerar inte, 55
DVD-RW-skivan fungerar
inte, 55
felmeddelande, 72
inget ljud, 68
mus, 71
skrivare, 68
starta datorn, 67
tangentbord, 71, 72
problemlösning, felsökning, xiv
produktmeddelanden, 63
program
återinstallera, 78
avinstallera, 77
raderat, 73
skadat, 73
uppdatera, 37
Programåterställning, 73
Programåterställning, varning, 74
programvara
söka, xv
R
raderat program, 73
regionkod, 53
registering hos HP, ix, 6
RSI (repetitive strain injury), 8
rullningsmus, 11
S
självstudier i Hjälp, 10
skadat program, 73
skicka ett e-postmeddelande, 39
Skriv ut-knapp, 17
fungerar inte, 72
skrivare, felsökning, 68
skrivbord, xi
skrivbordstour, xvi
söka efter filer eller mappar, 9
söka på Internet, 29
Sök-knapp, 16
specialerbjudanden, 63
spela upp DVD-filmer, 50
skivtyper, 55
stänga av
dator, 23
meddelanden från HP, 64
stänga av dator, 23
starta datorn
första gången, 5
Start-knapp, 9
Start-meny, innehåll, xii, 9
Strömknapp, 5
supportuppdateringar, 4
symboler på chassi, 61
Systemåterställning, 73, 74, 75
Systemåterställning, varning, 74
systemuppdateringar, 63
Snabbvägledning
Sakregister
O
83
T
U
ta bort program som inte behövs, 77
ta emot e-post, 39
tangentbord
alfanumeriska tangenter, 12
felsökning, 71
funktioner, 15
funktionstangenter, 13
konfigurera om knappar, 19
numeriska tangenter, 14
piltangenter, 13
typer av knappar, 16
teknisk support, 37
tekniska specifikationer, 37
Telefonnummer till support, xvii, 4, 7
terminologi för DVD, 52
tillgängligt hårddiskutrymme
kontrollera, 77
öka, 77
tips, 63
tunnelseende, syndrom, 8
uppdatera
drivrutiner, 37
program, 37
system, 63
uppdateringar från HP, 63
URL
använda, 36
definierad, 28
Utmatningsknapp, 43
84
HP Pavilion-hemdator
V
Vägvisare, xvi, 62
välja program eller dokument, 9
vänteläge
automatiskt, 26
manuellt, 24
om, 23
Vänteläges-knapp, 17
viloläge
manuellt, 25
visa handböcker på skärmen, 62
visning
e-post, xvi
Internet, xvi
programvara, xvi
skrivbord, xvi
volym
justera, 19, 68
justera mikrofon, 22
kontroller, 18
visa volymikon i aktivitetsfältet,
20
Volymkontroll, inställningar, 20, 21
W
Web. (Se även Internet)
definierad, 28
webb
sida, 28
Webb
plats, 37
söka på, 29
webbläsarprogram, 35
Sakregister
Windows, 9
Windows Media Player, 47
Windows XP
enhetsdrivrutiner, 37, 68
Hjälp, xix, 4
WinDVD
kontrollpanel, 52
starta, 51
World Wide Web (WWW),
definierad, 28
Y
yta, använda musen på, 10
Snabbvägledning
85
86
HP Pavilion-hemdator
© Hewlett-Packard Company 2002
alla rättigheter förbehålles
Download