lomake/foressve

advertisement
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
FÖRESKRIFT
NR
117
ANVISNING
AVDELNING
RÄTTSAVDELNINGEN
DATUM
19.03.2008
GILTIGHETSTID
MÅLGRUPP
tills vidare
BEFOGENHET
Statsrådets beslut om allmänna riktlinjer
för export och transitering av
försvarsmateriel (1000/2002) 1 § punkt
1.6.
UPPHÄVER/ ÄNDRAR
FÖRESKRIFT/ ANVISNING (Datum nr)
Utrikesministeriets föreskrift
nr 116/12.07.2007
RUBRIK
UTRIKESMINISTERIETS BESLUT OM BILAGORNA 2.1.2. OCH 2.1.3. TILL DE ALLMÄNNA
RIKTLINJERNA FÖR EXPORT OCH TRANSITERING AV FÖRSVARSMATERIEL
Utrikesministeriet har med stöd av 1 § punkt 1.6. i statsrådets beslut av den 3 december 2002
om allmänna riktlinjer för export och transitering av förvarsmateriel (1000/2002) beslutat:
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Bilaga 2.1.2 till riktlinjerna
Ekonomiska sanktioner och förbud mot vapenexport som FN:s säkerhetsråd utfärdat genom
bindande beslut gäller följande länder:
Elfenbenskusten 2004-
SR 1572(2004)/15.11.2004; SR 1584(2005)/
1.2.2005; SR 1643(2005)/15.12.2005;
SR 1727(2006)/15.12.2006; SR 1782(2007)/
2.10.2007
Irak 2003-
SR 1483(2003)/22.5.2003; SR 1546(2004)/
8.6.2004
Iran 2006-
SR 1737(2006)/23.12.2006; SR 1747(2007)/
24.3.2007; SR 1803(2008)/3.3.2008
Demokratiska republiken Kongo 2003(fd. Zaire)
SR 1493(2003)/28.7.2003; SR 1533(2004)/
12.3.2004; SR 1596(2005)/18.4.2005;
SR 1616(2005)/29.7.2005; SR 1698(2006)/
31.7.2006; SR 1768(2007)/31.7.2007;
SR 1771(2007)/10.8.2007; SR 1799(2008)/
15.2.2008
Demokratiska folkrepubliken Korea 2006-
SR 1718(2006)/14.10.2006
Libanon 2006-
SR 1701(2006)/11.8.2006
Liberia 1992-
Förbud mot vapenexport och partiella ekonomiska
sanktioner (SR 788(1992)/9.11.1992;
SR 1343(2001)/7.3.2001; SR 1408(2002)/
6.5.2002; SR 1478(2003)/7.5.2003;
SR 1497(2003)/1.8.2003; SR 1509(2003)/
19.9.2003; SR 1521(2003)/22.12.2003; SR 1579
(2004)/21.12.2004; SR 1647(2005)/20.12.2005;
SR 1683(2006)/13.06.2006; SR 1731(2006)/
20.12.2006; SR 1792(2007)/19.12.2007)
Rwanda* 1994-
Förbud mot vapenexport (420/1994,
1093/1995, 679/1996)
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Sierra Leone 1997-
Förbud mot vapenexport och partiella
ekonomiska sanktioner (SR 1171(1998)/5.6.1998)
Somalia 1992-
Förbud mot vapenexport (SR 733(1992)/
23.1.1992; SR 1356(2001)/19.6.2001;
SR 1425(2002)/22.7.2002; SR 1725(2006)/
6.12.2006; SR 1744(2007)/20.2.2007;
SR 1772(2007)/20.8.2007)
Sudan 2004-
SR 1556(2004)/30.7.2004; SR 1591(2005)/
29.3.2005
Usama bin Laden,
nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer
2002-
Förbud mot vapenexport och partiella
ekonomiska sanktioner
(SR 1390(2002)/16.1.2002)
Säkerhetsrådet har utfärdat en rekommendation 1994 om att upphöra med vapenexport till
Yemen (924 (1994)) och en rekommendation 1993 om att avhålla sig från sådan vapenexport
som kunde påverka konflikten i Nagorno Karabach (853(1993)).
*Det rwandiska förbudet mot vapenexport gäller också försäljning och leverans till
grannstaterna (Burundi, Tanzania, Uganda, Kongo) om avsikten är att använda vapnen i
Rwanda.
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Bilaga 2.1.3 till riktlinjerna
Europeiska unionen har dessutom utfärdat förbud mot vapenexport* till följande länder:
Burma (Myanmar) 1991-
(2006/318/GUSP, EUT nr L 116, 29.4.2006, s. 77;
2007/248/GUSP, EUT nr L 107, 25.4.2007, s. 8)
Elfenbenskusten 2004-
(2004/852/GUSP, EUT nr L 368, 15.12.2004,
s. 50; 2006/30/GUSP, EUT nr L 19, 24.1.2006,
s. 36; 2007/92/GUSP, EUT nr L 41, 13.2.2007,
s. 16; 2007/761/GUSP, EUT nr L 305,
23.11.2007, s. 61)
Irak 2003-
(2003/495/GUSP, EGT nr L 169, 8.7.2003, s. 72;
2004/553/GUSP, EGT nr L 246, 20.7.2004, s. 32)
Iran 2007-
(2007/140/GUSP, EUT nr L 61, 28.2.2007, s. 49;
2007/246/GUSP, EUT nr L 106, 24.4.2007, s. 67)
Folkrepubliken Kina 1989-
(Gemensam förklaring, Madrid, 27.6.1989)
Demokratiska republiken Kongo 1993(fd. Zaire)
(2005/440/GUSP, EUT nr L 152, 15.6.2005, s. 22;
2007/654/GUSP, EUT nr L 264, 10.10.2007,
s. 11; 2008/179/GUSP, EUT nr L 57, 1.3.2008,
s. 37)
Demokratiska folkrepubliken Korea 2006-
(2006/795/GUSP, EUT nr L 322, 22.11.2006,
s. 32)
Libanon 2006-
(2006/625/GUSP, EUT nr L 253, 16.9.2006, s. 36)
Liberia 2001-
(2004/137/GUSP, EGT nr L 40, 12.2.2004, s. 35;
2006/31/GUSP, EUT nr L 19, 24.1.2006, s. 38;
2007/93/GUSP, EUT nr L 41, 13.2.2007, s. 17;
2008/109/GUSP, EUT nr L 38, 13.2.2008, s. 26)
Sierra Leone 1998-
(1998/409/GUSP, EGT nr L 187, 1.7.1998, s. 1)
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Somalia 2002-
(2002/960/GUSP, EGT nr L 334, 11.12.2002, s. 1;
2007/94/GUSP, EUT nr L 41, 13.2.2007, s. 19;
2007/391/GUSP, EUT nr L 146, 8.6.2007, s. 23)
Sudan 1994-
(2005/411/GUSP, EUT nr L 139, 2.6.2005, s. 25)
Uzbekistan 2005-
(2005/792/GUSP, EUT nr L 299, 16.11.2005,
s. 72; 2006/787/GUSP, EUT nr L 318,
17.11.2006, s. 43; 2007/734/GUSP, EUT nr L
295, 14.11.2007, s. 34)
Zimbabwe 2002-
(2004/161/GUSP, EGT nr L 50, 20.2.2004, s. 66;
2006/51/GUSP, EUT nr L 26, 31.1.2006, s. 28;
2007/120/GUSP, EUT nr L 51, 20.2.2007, s. 25;
2008/135/GUSP, EUT nr L 43, 19.2.2008, s. 39)
Usama bin Laden,
nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer
2002-
(2002/402/GUSP, EGT nr L 139, 29.5.2002,
s. 4)
* Produktomfattningen i EU:s förbud mot vapenexport kan variera från land till land.
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Detta beslut träder i kraft genast.
Genom detta beslut ändras utrikesministeriets föreskrift nr 116 av den 12 juli 2007 om bilagorna
till allmänna riktlinjer för export och transitering av förvarsmateriel.
Utrikesminister
Ilkka Kanerva
Tf. lagstiftningssekreterare
Virpi Laukkanen
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
Download