Operating Instructions

advertisement
Komma igång
Snabbguide
Förberedelser
❖❖ Starta maskinen.
DEF005
DPW001
DPW002
DEF003
Starta en konferens
❖❖ Välj mottagare från mottagarlistan
DEF010
DPW006
❖❖ Sök mottagare i mottagarlistan
DPW006
DPW003
DPW004
DPW006
1
❖❖ Ansluta till en oregistrerad mottagare
DPW003
DPW005
DPW006
Vad du kan göra
❖❖ Dela datorskärmen
Starta skärmdelning på videokonferenssystemet som ska
användas.
Välj "Ricoh Screen Share" som en gemensam applikation.
DEF016
Lämna konferensen
DPW006
DEF014
DEF015
2
DPW006
Komma igång
Installationsguide
Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.
För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder maskinen.
Viktigt meddelande
Vi tar inte något ansvar för eventuella förluster eller skador till följd av användning av denna produkt för något annat ändamål än
applikationer för videokonferenssystem.
Om den här handboken
Denna handbok förklarar hur man använder RICOH Unified Communication System P3500M (denna maskin) för att ansluta till ett
kompatibelt videokonferenssystem.
Se bruksanvisningen för mer information om hur du använder den här maskinen, krav på driftmiljö och specifikationer.
Bruksanvisningen levereras i PDF-format. Du kan läsa bruksanvisningen på Ricoh webbplats:
• http://www.ricoh.com/support/
Om den här maskinen
Den här maskinen kan köras med Microsoft Windows 7 Embedded Standard OS och kan användas med mus, tangentbord,
kontrollpanel eller fjärrkontroll.
Med den här maskinen kan du ansluta till ett virtuellt mötesrum och ha ett möte via ett konferenssystem med stöd för WebRTC.
Enheter som krävs
Följande enheter krävs för att använda den här maskinen.
Enhetens namn
Gränssnitt
Mus
USB (typ A)
Tangentbord
USB (typ A)
Videoenhet (bildskärm eller projektor)
Analog RGB/VGA, HDMI-terminal
Följande enheter kan också användas för att passa din miljö och användning.
Enhetens namn
Gränssnitt
Analog ljudenhet (mikrofon, headset, och andra enheter)
Ljudingång
Analog ljudenhet (högtalare, headset och andra enheter)
Ljudutgång
Digital ljudin-/utmatningsenhet (USB-mikrofon och högtalare)
USB 3.0 (typ A)
USB-minne (används för att importera och exportera adressboksdata, USB 3.0 (typ A)
uppdatera systemfiler och importera certifikat)
Videoenhet (USB-kamera)
USB 3.0 (typ A)
Videoenhet (kamera)
HDMI-terminal
• Ett tangentbord kopplat till en mus eller ett tangentbord med en mus ansluten till USB-porten kan också användas.
3
Maskinens delar
1
2
3
13
4
5
6
7
12
11
10
9
8
DNC001
1.[Push]-knapp
Används för att höja kameraenheten.
2.Zoom-knappar
Används för justera zoomen på maskinens kamera.
3.
Används för att stänga av displayen på maskinens kamera.
Kamerans AV-tangent
4.Strömindikator
Tänds när maskinen slås på.
Denna lampa blinkar medan maskinen startas eller stängs av.
5.[Strömbrytare]
Används för att stänga av maskinen.
6.
Används för att stänga webbläsaren.
[Koppla från]-knapp
7.[Enter]-knapp
Används för att aktivera meny, inställning eller inställt värde som väljs med piltangenterna.
8.Högtalarvolymtangenter
Används för att justera högtalarvolymen.
9.Piltangenter
Används för att välja en meny eller inställning.
10. [Menu] (Meny)
Visar inställningsmenyn där du kan ändra maskinens inställningar.
11. [Ljud av]-knapp
Används för att tillfälligt avaktivera ljudupptagningen på maskinen.
12. Lampa, mikronfon av
Blinkar om tangenten [Ljud av] används för att avaktivera mikrofonen.
13.MAC-adress
Används för att kontrollera MAC-adressen för den här maskinen.
• E: Ethernet-/MAC-adress
• T: Trådlös LAN MAC-adress
• Du kan använda fjärrkontrollen för att utföra samma åtgärder som på maskinens kontrollpanel.
Anslutande enheter
1.
Anslut strömkabeln till maskinen.
2.
Anslut en videoenhet till maskinen.
3.
Anslut en Ethernet-kabel till maskinen.
Anslut endast Ethernet-kabeln om du använder trådbundet nätverk.
4.
Anslut ett tangentbord till maskinen.
5.
Anslut en mus till maskinen.
4
DTQ001
Förbered användning av maskinen
Starta maskinen, och konfigurera sedan nätverket och andra grundinställningar.
Följ instruktionerna på skärmen för att styra systemet med hjälp av mus och tangentbord.
1.
Tryck på [Strömbrytare].
Maskinen startar och fönstret Grundinställningar visas.
2.
Välj region och språk och tryck på [Nästa].
Du måste logga ut efter att du har valt region och språk och sedan logga in igen. Följ instruktionerna på skärmen för att
använda den.
3.
Ange datum och tid, och välj sedan [Nästa].
4.
Konfigurera de inställningar som krävs för din nätverksmiljö.
Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som måste anges i det här steget och ange sedan korrekta värden.
5.
När du är klar med konfigurationen, väljer du [Nästa (Spara inställningar och starta om)].
Maskinen startas om och fönstret Grundinställningar öppnas.
6.
Ange det certifikat som behövs.
•
7.
•
•
•
•
8.
Om nätverksmiljön kräver ett certifikat, använd ett USB-minne för att hämta certifikatet från datorn.
Välj den applikation du vill ska visas när maskinen startar.
Adressbok (denna maskin)
Visar adressboken.
Om du väljer adressbok måste du ange länken till sidan som ska visas när du trycker på [Manuell inmatning].
Min mötesvideo
Visar Min mötesvideo med tjänsten RICOH UCS Advanced.
För mer information om tjänsten RICOH UCS Advanced och Min mötesvideo, se "Ansluta till tjänsten RICOH UCS Advanced".
Webbläsare (startsida)
Visar angiven sida i webbläsaren.
Om du väljer webbläsare måste du ange länken till sidan som ska visas.
URL:en kan vara upp till 256 tecken lång.
När du är klar med konfigurationen, väljer du [Klar (Spara inställningar och starta om)].
Maskinen startas om och standardstartsidan visas.
• Du kan ändra maskininställningarna under "Inställningar". Mer information finns i avsnittet "Ändra maskininställningarna".
Förbereda för skärmdelning
• För att installera drivrutinen för PC Screen Share måste maskinen vara ansluten till ett nätverk. Innan du installerar drivrutinen, se
till att maskinen är ansluten till ett nätverk via ett trådbundet eller trådlöst LAN.
• Administratörsrättigheter krävs för att installera drivrutinen för PC Screen Share. Logga in på datorn som Administratör.
Driftsmiljö
Windows:
Mac OS:
Processor
Core 2 Duo 2.0GHz eller högre
Dator
Macbook Pro
Minne
1 GB eller mer
OS
10.9 ,10.10, 10.11
Hårddisk
Minst 100 MB ledigt utrymme
Upplösning
800 x 600, 1 440 x 900
OS
Windows Vista (Service Pack 2 eller senare) / 7 /
8 / 8.1/10
Upplösning
800 x 600 (SVGA), 1 024 x 768 (XGA), 1 280
x 800 (WXGA)
64 000 färger eller mer (rekommenderas)
5
Installation i Windows
För att dela din datorskärm måste du först installera drivrutinen för Screen Share på din dator.
1.
Slå på maskinen.
2.
Anslut USB-kabeln till USB-porten på den här maskinen.
Anslut mikrokontakten (B) på USB-kabeln till USB-porten (typ mikro-B) på maskinen.
3.
Anslut USB-kabelns A-kontakt till datorns USB-port (typ A).
•
•
•
•
Drivrutinen kan påbörja installationen automatiskt. Om det inträffar visas eventuellt en dialogruta som anger att drivrutinen inte har
installerats korrekt. Om det sker klickar du på [Stäng] för att stänga dialogrutan och gå vidare till steg 4.
Om guiden Lägg till maskinvara visas klickar du på [Avbryt].
Om skärmen autoplay visas, stänger du den skärmen.
Om meddelandet "Drivrutinen för PC Screen Share har inte installerats. Installera drivrutinen och starta sedan programvaran."
klickar du på [OK].
4.
Öppna "Den här datorn" på din dator och högerklicka på [PC Screen Share].
5.
Klicka på [Install the 32-bit driver for PC Screen Share] eller [Install the 64-bit driver for PC Screen Share]. Se till att du väljer
rätt drivrutin för din dators operativsystem.
Om inga alternativ visas kör dpinst32.exe (för 32-bitarsversionen av OS) eller dpinst64.exe (för 64-bitarsversionen av OS).
Dessa filer finns i mappen "drivrutin" i drivrutinen "PC Screen Share".
6.
Följ instruktionerna i installationsguiden för att slutföra installationen.
När installationen är klar visas eventuellt en dialogruta som anger att datorn måste startas om. Om så är fallet, starta om datorn.
• Om du vill avinstallera drivrutinen för PC Screen Share avinstallerar du drivrutinen under "Lägg till eller ta bort program". För
mer information om "Lägg till eller ta bort program", se Windows Hjälp.
• Ta bort USB-kabeln från datorn innan du avinstallerar drivrutinen för PC Screen Share.
• För att ominstallera drivrutinen för PC Screen Share måste du först avinstallera drivrutinen och sedan installera den på nytt.
Hålla en konferens
Om adressbokens skärm
Adressboken visas när maskinen startar.
Adressboken används för att registrera länken till och namnet på ett virtuellt konferensrum som en mottagare.
• Innan du håller ett möte måste du registrera mottagaradressen i adressboken. Mer information om registrering av
mottagaren finns i avsnittet "Hantera adressboken".
2
1.Mottagarlista
Visar en lista över mottagare som har registrerats i adressboken.
2.[Sök]
Använd den här funktionen för att söka efter
en redan registrerad mottagare i listan.
3.[Manuell
inmatning]
Använd den här funktionen för att visa sidan
videokonferenssystem som standardstartsida.
3
1
DPW008
Starta möte
1.
Tryck på [Strömbrytare].
Adressboken visas.
2.
Tryck på [Push] och dra sedan upp kameraarmen för att höja kameraenheten.
3.
Justera riktningen genom att försiktigt dra och rotera kameran vertikalt eller horisontellt.
6
4.
Välj den mottagare du vill ansluta till och starta mötet.
Du kan även använda piltangenterna på denna maskin för att välja mottagare och tryck sedan på [Enter].
5.
Välj [Anslut].
Webbläsaren öppnas och visar det valda videokonferenssystemet.
• Mer information om användning under mötet finns i handboken eller i hjälpavsnittet till det videokonferenssystem du
använder.
• Maskinen stängs av automatiskt när den har varit inaktiv i 15 minuter.
Sök efter en mottagare i mottagarlistan
1.
Välj [Sök]-knappen.
2.
Skriv in ett sökord för att söka efter mottagaren.
3.
Tryck på [Enter] på tangentbordet.
Du kan också använda [ ]-knappen på denna maskin för att välja [Sök] och sedan trycka på [Enter] på denna maskin.
Sökresultat med alla relevanta mottagare visas i mottagarlistan.
4.
Välj den mottagare du vill ansluta.
Du kan också använda [ ]-knappen på denna maskin för att välja mottagare, och sedan trycka på [Enter] på denna maskin.
Webbläsaren öppnas och visar det valda videokonferenssystemet.
• Nyckelord kan vara upp till 100 tecken långa.
7
Ansluta till en oregistrerad mottagare
Om du anger länken till ett konferenssystem som du vill använda när du installerar maskinen kan du visa den angivna sidan genom
att bara trycka på [Manuell inmatning]. Ange sedan mottagarinformation direkt på sidan för att ansluta till ett möte.
• Använd Hantering av standardapplikation i Inställningar för att ange eller ändra den sida som ska visas när du trycker på
[Manuell inmatning].
1.
Välj [Manuell inmatning].
Du kan också använda [ ] och [ ]-knapparna på den här maskinen för att välja [Manuell inmatning], och sedan trycka på
[Enter] på denna maskin.
Webbläsaren öppnas och visar det valda videokonferenssystemet.
Dela datorskärmen
Genom att ansluta maskinen till din dator via en USB-kabel och använda Screen Share kan du dela skärmen som visas på din dator
för de andra deltagarna.
• Om det videokonferenssystem som du använder inte stöder funktionen Skärmdelning via en webbläsare kan inte skärmen delas.
1.
Anslut USB-kabeln till USB-porten (typ mikro-B) på den här maskinen.
2.
Anslut USB-kabelns A-kontakt till datorns USB-port (typ A).
3.
Starta Screen Share-programmet.
Dela din Windows-skärm
Programvaran för skärmdelning på din dator startar automatiskt.
Om det inte startar automatiskt öppnar du "Den här datorn" på din dator och högerklickar på [PC Screen Share] och sedan
klickar du på [Starta PC Screen Share].
Dela din Mac OS X-skärm
1. Starta Finder.
2. Klicka på [Unified_Communication_System] i "ENHETER".
3. Klicka på [mac].
Om Finder-displayen är inställd på ikonläge dubbelklickar du på [mac].
4. Dubbelklicka på [Screen Share].
4.
Klicka på [Starta deln.].
5.
Starta skärmdelning på videokonferenssystemet som ska användas.
Välj "Ricoh Screen Share" som en delad applikation.
Se videokonferenssystemets bruksanvisning för driftsinstruktioner.
För att sluta dela din datorskärm, klicka på [Avsl. delning].
Avslutar mötet
1.
Tryck [Koppla från] på den här maskinen.
2.
Tryck på [Strömbrytare] för att stänga av maskinen.
3.
Välj [OK].
Webbläsaren stängs.
8
Maskinen är avstängd.
Ändra maskininställningar
Ändra maskinens nätverksinställningar efter den miljö där maskinen används.
• Om du vill ändra nätverksinställningarna, fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som måste anges i trådbundna/
trådlösa nätverksinställningar och ange korrekta värden.
1.
Tryck på [Meny].
2.
Välj den inställningsmeny som du vill ändra.
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
DTQ002
Inställningar för
region och språk
Datum och tid
3.Trådbundna
nätverksinställningar
4. Anslut till en
åtkomstpunkt
5. Hantera trådlösa
nätverk
6. Proxy Serverinställningar
7. Importera certifikat
8.Systeminställningar
9.
Datahantering har
lagts till
10. Hantering av
standardapplikation
Används för att ändra region och språk.
Används för att ändra datum, tid eller tidszon.
Används för att ändra de kabelburna nätverksinställningarna.
Används för att ändra åtkomstpunkt.
Används för att ändra inställningarna för det trådlösa nätverket.
Används för att ändra inställningarna för proxyservern.
Används för att lägga till eller ändra ett certifikat.
Om du byter plats eller nätverk där du använder maskinen kan du
vara tvungen att lägga till eller ändra ett certifikat, beroende på den
nya nätverksmiljön.
• Om nätverksmiljön kräver ett certifikat, använd ett USB-minne
för att hämta certifikatet från datorn.
Används för att ändra systeminställningarna.
• Uppdatera system från nätverket vid uppstart
Om den här kryssrutan är markerad kommer maskinen
att kontrollera servern efter systemuppdateringar när den
startar. Om en uppdatering är tillgänglig kommer systemet att
uppdateras via nätverket. Uppdatera systemfilerna genom att
följa instruktionerna på skärmen.
• Anslutningstest
Testar om maskinen kan ansluta till systemets uppdateringsserver.
Om din nätverksmiljö kräver autentisering av proxyserver visas
en dialogruta som kräver autentisering.
• Systemuppdatering från USB-minne
Används för att uppdatera systemfiler som har laddats ner på
datorn.
Lagra systemfiler i USB-minnet och sätt sedan in det i den här
maskinen. Uppdatera systemfilerna genom att följa instruktionerna
på skärmen.
• Hämta logg
Används för att hämta loggarna.
Sätt i USB-minnet och följ sedan instruktionerna på skärmen för
att hämta och spara loggarna.
Används för att hantera adressboken. Mer information finns i
respektive avsnitt.
Välj den applikation du vill ska visas när maskinen startar.
• Adressbok (denna maskin)
Visar adressboken.
Om du väljer adressbok måste du ange länken till sidan som
ska visas när du trycker på [Manuell inmatning].
• Min mötesvideo
Visar Min mötesvideo med tjänsten RICOH UCS Advanced.
För mer information om tjänsten RICOH UCS Advanced och Min
mötesvideo, se "Ansluta till tjänsten RICOH UCS Advanced".
• Webbläsare (startsida)
Visar angiven sida i webbläsaren
Om du väljer webbläsare måste du ange länken till sidan som
ska visas.
9
Hantera adressbok
Förbereda adressboken
Du måste först skapa en textfil som innehåller mottagarlistan.
Skapa en textfil (.txt) med tabbavgränsade värden och ange mottagaradress med följande format.
Filnamn:
Format
rucs-addrbook-*.txt
Exempel
rucs-addrbook-20160101.txt
Mottagaradress:
Format
Beteckning: name<tab>url
Andra och efterföljande rader: mottagare name<tab>destination URL
Exempel
url-namn
Room1 https://url1.com/
Room2 https://url2.com/
Spara textfilen på ett USB-minne för att överföra den som en adressboksfil till den här maskinen.
• Mottagarnamnet är det namn som visas i adressboken på maskinen.
• Ett mottagarnamn kan innehålla ett eller flera blanksteg. Om det finns en tom rad som bara innehåller mellanslag och
liknande kommer den raden och efterföljande rader inte att registreras.
• Om det inte finns någon mottagare som har registrerats i adressboken kommer en textfil som endast innehåller en
beteckningslinje att exporteras. Du kan ange mottagare i textfilen som ska användas.
• För att ändra en specifik mottagare, exportera adressboksfilen, redigera eller radera mottagarraden i filen, och importera
sedan den redigerade filen till maskinen.
• När du importerar en ny adressboksfil, kommer alla befintliga adressboksfiler att raderas.
• För att rensa hela innehållet i adressboken, importera en adressboksfil som bara innehåller en rad.
• Om det finns mer än 1 000 poster i filen, kommer bara de första 1 000 posterna att importeras.
Importera addressbook
1.
2.
3.
4.
Sätt i USB-minnet som innehåller adressboksfilen i den här maskinen.
Tryck på [Meny].
Välj [Datahantering har lagts till].
Välj [Importera] Adressbok.
5.
Välj den textfil som du vill importera och välj sedan [Importera].
6.
7.
Om adressboksfilen har importerats visas ett bekräftelsemeddelande.
Välj [Stäng].
Välj [Klar (spara inställningar och starta om)].
Maskinen startas om automatiskt.
• Om ett felmeddelande visas, kontrollerar du mottagaradresserna i filen och filnamnet för att se till att de är korrekta.
10
Exportera adressbok
1.
Sätt i USB-minnet i maskinen.
2.
Tryck på [Meny].
3.
Välj [Datahantering har lagts till].
4.
Välj [Exportera] Adressbok.
5.
Välj [Stäng].
Om adressboken exporteras framgångsrikt kommer ett meddelandet att visas.
Ändra bakgrundsbild
Du kan ändra bakgrundsbilden i adressboken.
För att göra det, sparar du önskad bild som en JPEG-fil på ett USB-minne.
• När du importerar en ny bakgrundsbild raderas eventuella befintliga bildfiler.
Importera bakgrundsbild
1.
Sätt i USB-minnet som innehåller JPEG-filen du vill ha i den här maskinen.
2.
Tryck på [Meny].
3.
Välj [Datahantering har lagts till].
4.
Välj [Importera] Bakgrundsbild.
5.
Välj den bildfil du vill importera och välj sedan [Importera].
Om bakgrundsbilden importeras framgångsrikt visas ett meddelande.
6.
Välj [Stäng].
7.
Välj [Klar (spara inställningar och starta om)].
Maskinen startas om automatiskt.
Radera bakgrundsbild
Om den befintliga bakgrundsbilden raderas återställs adressbokens bakgrund till fabriksinställningen.
1.
Tryck på [Meny].
2.
Välj [Datahantering har lagts till].
3.
Välj [Radera] Bakgrundsbild.
4.
Välj [Radera].
5.
Välj [Klar (spara inställningar och starta om)].
Maskinen startas om automatiskt.
11
Varumärken
Mac OS, MacBook och Mac Book Pro är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows 7 Embedded Standard är antingen registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
De officiella namnen på Windows operativsystem är:
•
•
•
•
•
Produktnamnen för Windows Vista är som följer:
Microsoft® Windows Vista ® Ultimate
Microsoft® Windows Vista ® Business
Microsoft® Windows Vista ® Home Premium
Microsoft® Windows Vista ® Home Basic
Microsoft® Windows Vista ® Enterprise
Produktnamnen för Windows 7 är följande:
Microsoft® Windows ® 7 Home Premium
Microsoft® Windows ® 7 Professional
Microsoft® Windows ® 7 Ultimate
Microsoft® Windows ® 7 Enterprise
Produktnamnen för Windows 8 är följande:
Microsoft® Windows ® 8
Microsoft® Windows ® 8 Pro
Microsoft® Windows ® 8 Enterprise
Produktnamnen för Windows 8.1 är följande:
Microsoft® Windows ® 8.1
Microsoft® Windows ® 8.1 Pro
Microsoft® Windows ® 8.1 Enterprise
Produktnamnen för Windows 10 är följande:
Microsoft® Windows ® 10 Home
Microsoft® Windows ® 10 Pro
Microsoft® Windows ® 10 Enterprise
Andra produktnamn som används i handboken är endast för identifikationsändamål och kan vara varumärken som tillhör sina
respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken.
© 2015,2016 Ricoh Co., Ltd.
E0A5-7010B
12
SV SE
Download