Två pestförsök - Laborationsrapport

advertisement
Två pestförsök
NAMN???
Inledning
Syftet med denna laboration är att undersöka vad som händer med växten vattenpest (och
andra växter) då växten utsätts för starkt ljus och mörker samt kokt vatten och vatten som
man har blåst i.
Hypotes
Min hypotes är följande:
• I ljus bildas syre men inte i mörker.
• I ”blåst” vatten bildas syre men inte i kokt vatten.
Utförande
Del 1: Jag fyllde en bägare med kranvatten som jag sedan, med hjälp av ett sugrör, blåste
i. Vattnet hällde jag sedan i ett provrör där jag även stoppade ner en ca 3 cm lång bit av
växten vattenpest. Därefter höll jag provröret i starkt ljus (DET ÄR BRA MAN ANGER ATT
MAN HAR ANVÄNT EL LAMPA SOM LJUSKÄLLA) och i mörker och observerade vad
som hände. Del 2: Jag fyllde ett andra provrör med kokt (KALT ELLER VARMT?) vatten och stoppade
ner en ny bit vattenpest i den (ca 3 cm). Jag höll sedan båda provrören (det med ”blåst”
vatten och det med kokt vatten) i starkt ljus och observerade vad som hände. (SE OVAN)
Resultat
I provröret med ”blåst” vatten bildade vattenpesten små bubblor när jag höll den i ljuset
men inte i mörkret. I provröret med kokt vatten hände ingenting.
Slutsats och diskussion
Bubblorna som vattenpesten bildade var syre. För att vattenpesten (och andra gröna
växter) ska bilda syre krävs det ljus samt koldioxid. Koldioxid tillsatte jag till vattnet då jag
blåste i det medan koldioxid försvann ur vattnet då man kokade det.
Den process då växter bildar bland annat syre kallas för fotosyntesen. För att denna
process ska fungera behövs alltså koldioxid och ljus men även vatten. Förutom syre
tillverkar växterna även druvsocker (energi/näring). Ljusenergin fångas in av klorofyllet i
växterna och omvandlas till energi i druvsockret.
Ljusenergi + koldioxid + vatten → druvsocker/kolhydrat (energirik näring) + syre
(ljusenergi + 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2)
BRA! MEN VAR I CELLEN SKER FOTOSYNTESEN?
Vad händer i mörker?
Då vattenpesten (och andra gröna växter) inte har tillgång till ljus kan växten inte
fotosyntesera. Då sker en annan process i växten, cellandning, där växtens celler
använder sitt druvsocker/kolhydrater samt syre för att få ut energi för att kunna leva. Vid
denna process bildas koldioxid och vatten. Cellandning sker hela tiden i växterna men
framför allt då det är mörkt. HUR ÄR DET MÖJLIGT? FÖRKLARA!
Källförteckning
Synpunkt 1b, Anders Henriksson, avsnitt 3.9 och 3.10 (e-boken)
Download