ROLLBESKRIVNING

advertisement
ROLLBESKRIVNING
HR-ANSVARIG
HR Director är en strategisk roll på det vis att den måste säkra att tillgången på den
nyckelkompetens som krävs för att en organisation ska nå sina mål finns att tillgå i
organisationen. I en HR directors arbete ingår det att utarbeta processer för att
attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga individer. HR rollen avser även ett
personalansvar, vilket avser teambuilding, utbildningsevent och övriga personalfrågor.
En HR directors sakkunskap ska vara ett stöd och verka inom områden som rekrytering,
kompetens- och kunskapsutveckling, organisationsmiljö samt omorganisering. I korta
drag ansvarar en HR i 180 för rekrytering, utveckling, omorganisation samt
organisationsmiljö.
KOMPETENSMODELL
HR-ANSVARIG
Social
Kommunikativ
Engagerad
Strukturerad
Utvecklingsorienterad
Social
En HR ansvarig ska kunna samspela och samverka med olika individer samt upprätta
och upprätthålla en god relation med andra och inte inskränka individer och dess
värdegrund. En HR ansvarig ska kunna interagera med andra och ha förmågan att
avläs signaler.
Engagerad
En HR ansvarig ska vilja vara engagerad och visa stort intresse i och för alla de moment
som den antas göra. Samt visa ett intresse för att rollen såväl som organisationen ska
nå/når en framgång.
Utvecklingsorienterad
En HR ansvarig ska ha viljan att utveckla rekryteringsprocessen och dess andra
ansvarsområden. Eftersom denne hanterar en så pass viktig del av organisationens
fortlevnad är detta ytterst vitalt.
Strukturerad
En HR ansvarig bör ha en god struktur på sitt arbete och vara en organiserad person
som noggrant dokumenterar och strukturerar material samt processer.
Kommunikativ
En HR ansvarig ska kunna uttrycka sig själv genom tal och skrift på ett koncist och
ansenligt sätt. Den ska vara tydlig i sin kommunikation och ha lätt att både tala inför
och föra fram sitt budskap till en eller flera åhörare.
Download