Elevkontrakt

advertisement
Datoranvändning
elever 3-6
Så här ska skolans datorer användas:








Du FÅR...
använda datorn när du fått tillstånd av din lärare att logga in på ditt konto. Avslöja
inte ditt lösenord!
träna dina färdigheter i matematik, svenska, engelska m.m.
skriva brev, berättelser, redogörelser och andra skolarbeten
söka och hämta information på Internet och i uppslagsverk (Focus, Bonniers m.fl.)
arbeta med bilder, fotografier, och annan skapande verksamhet
ta emot och skicka e-post via GroupWise
spara dina arbeten på diskett eller ditt konto på nätverket
skriva ut dina arbeten
Din lärare avgör om det du vill göra passar ihop med skolarbetet. Din lärare ser också
till att alla får chans att använda en dator och bestämmer hur ofta och hur länge var
och en får ha den. Det kan betyda att du ibland måste vänta på din tur.







Du får INTE...
använda datorn utan lov av din lärare
låna ut ditt nätverkskonto till en kamrat
ta med egna program för att installera eller köra på skolans datorer
kopiera program som finns på skolans datorer eller kopiera egna program åt andra
chatta på Internet utan att någon vuxen är med
använda någon annans namn när du skickar e-post eller besöker Internet-sidor
sprida uppgifter, som kan var till skada för annan person.


Du MÅSTE...
vara rädd om skolans datorer
följa dessa regler och din lärares anvisningar
Alla dessa regler gäller både för lektionstid och annan tid. På annan tid, t. ex. raster,
morgnar eller eftermiddagar far du bara använda datorerna om du fått särskilt lov av
någon vuxen att vara inne just då!
Skolans datatekniker har insyn i alla konton och gör kontroll vid behov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jag har förstått reglerna här ovanför och lovar att följa dem.
Lindesberg den _______________
Elevens namn:___________________________
Klass: ____________________________
Jag har tagit del av ovanstående regler
Lindesberg den _______________
Vårdnadshavare: _________________________
Download