Adult Children of Alcoholics®/ Dysfunctional Families

advertisement
Nykomling
Adult Children of Alcoholics®/
Dysfunctional Families
World Service Organization, Inc.
www.adultchildren.org
[email protected]
+1(310) 534-1815
ACA WSO
Literature Distribution Center
+1(562) 595-7831
[email protected]
© 2015 ACA WSO, Inc.
All rights reserved.
1
2
Innehållsförteckning
Välkommen till ACA ........................................................................... 4
Checklistan ........................................................................................... 5
Är jag ett vuxet barn? ........................................................................... 6
ACA-programmet och hur det fungerar ............................................... 8
Problemet ............................................................................................ 11
Lösningen ........................................................................................... 12
ACA:s 12 Steg .................................................................................... 13
ACA:s 12 Traditioner ......................................................................... 14
Sinnesrobönen .................................................................................... 15
ACA:s Sinnesrobön ............................................................................ 15
ACA:s Löften ..................................................................................... 16
3
Välkommen till ACA Välkommen till ACA-programmet. Det här är en stödgrupp som grundar sig på de 12 stegen
och de 12 traditionerna och fokuserar på förståelsen av de specifika mönster av beteenden och
attityder, som vi utvecklade när vi växte upp i en alkoholistisk eller på annat sätt
dysfunktionell omgivning. Dessa mönster fortsätter att påverka oss idag.
Genom att regelbundet gå på möten får vi en bättre förståelse för vårt förflutna, så att vi
effektivare kan förändra våra liv idag. Vi får en större insikt i vad som är positivt och
hälsosamt hos oss själva.
ACA är inte en ersättning för personer med beroenden som arbetar med abstinensprogram i
andra tolvstegsgemenskaper. Däremot är ACA, “Adult Children of Alcoholics”, ofta det enda
programmet för många vuxna barn som tillfrisknar från effekterna av alkoholism eller annan
familjedysfunktion, inklusive effekterna av alkoholism och drogberoende. (ur “ACA
Fellowship Textbook”)
Möten är avsedda att vara trygga platser där vi kan dela vår erfarenhet, styrka och hopp utan
dömande eller kritik. Vi har rätt att inte dela om vi inte är redo för det.
Detta program är baserat på andlig vägledning och är inte anknutet till någon specifik religion.
Vi är individer som med hjälp av rigorös ärlighet kämpar för att bli det bästa vi kan vara. Vi
respekterar varandras anonymitet. Vem vi träffar på möten och vad de har sagt där hanteras
konfidentiellt.
Vi träffas för att dela vår erfarenhet, styrka, hopp och rädsla. Vi erbjuder vänskap och
förståelse. Vi älskar varandra på ett mycket speciellt sätt. Du är välkommen att vara med i vår
gemenskap.
Eftersom varje möte är självständigt, och varje möte är en unik upplevelse, rekommenderar vi
att du provar så många olika möten som möjligt, innan du bestämmer dig för om ACAprogrammet kan hjälpa dig på din resa från upptäckt till tillfrisknande.
Kom tillbaka.
4
Checklistan (14 karaktärsdrag hos ett vuxet barn)
1. Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoritetsgestalter.
2. Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet längs vägen.
3. Vi blir skrämda av arga människor och all personlig kritik.
4. Vi blir antingen alkoholister, gifter oss med en, eller båda delarna, eller också hittar vi
någon annan tvångspräglad personlighet, som till exempel en arbetsnarkoman, som
kan uppfylla våra sjuka behov av att bli övergivna.
5. Vi lever livet utifrån ett offers perspektiv och är attraherade av denna svaghet i våra
kärleks- och vänskapsrelationer.
6. Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att engagera oss i
andra än i oss själva. Detta gör det möjligt för oss att inte titta alltför noga på våra
egna fel, osv.
7. Vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra.
8. Vi blev beroende av spänning.
9. Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att ”älska” människor som vi kan
”tycka synd om” och ”rädda”.
10. Vi har tryckt ner känslorna från vår traumatiska barndom och har förlorat förmågan att
känna eller uttrycka våra känslor därför att det gör så ont (förnekelse).
11. Vi dömer oss själva skoningslöst och har en mycket låg självkänsla.
12. Vi är beroendepersonligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som gör
vad som helst för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärtsamma
känslor av övergivenhet – något vi har fått från att ha levt med sjuka människor som
aldrig var känslomässigt där för oss.
13. Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev med-alkoholister och utvecklade
karaktärsdragen hos sjukdomen, även om vi inte själva började dricka.
14. Med-alkoholister reagerar snarare än agerar.
Tony A.
1978
5
Är jag ett vuxet barn? 1. Minns du att någon drack, använde droger eller var involverad i något annat beteende
som du idag anser dysfunktionellt?
2. Undvek du att ta hem vänner pga. drickande eller något annat dysfunktionellt beteende
i hemmet?
3. Hittade någon av dina föräldrar på ursäkter för den andre förälderns drickande eller
annat beteende?
4. Fokuserade dina föräldrar så mycket på varandra att de verkade ignorera dig?
5. Grälade dina föräldrar eller släktingar ständigt?
6. Drogs du in i dispyter eller meningsskiljaktigheter och ombads att välja den ena
förälderns eller släktingens sida gentemot den andra?
7. Försökte du att skydda dina bröder eller systrar från drickande eller andra beteenden i
familjen?
8. Som vuxen - känner du dig omogen? Känner du dig som ett barn inuti?
9. Som vuxen - anser du att du behandlas som ett barn när du interagerar med dina
föräldrar? Fortsätter du att leva ut en roll från barndomen med dina föräldrar?
10. Tror du att det är ditt ansvar att ta hand om föräldrarnas känslor och bekymmer?
Vänder sig andra släktingar till dig för att du ska lösa deras problem?
11. Är du rädd för auktoritetsgestalter och arga människor?
12. Söker du ständigt godkännande eller beröm, men har svårt att ta emot en komplimang
när du får en?
13. Upplever du de flesta former av personlig kritik som ett angrepp?
6
14. Tar du på dig för mycket för att sedan bli arg när andra inte uppskattar det du gör?
15. Tror du att du är ansvarig för hur en annan person känner sig eller beter sig?
16. Har du svårt för att identifiera känslor?
17. Letar du efter kärlek och trygghet utanför dig själv?
18. Involverar du dig i andras problem? Känner du dig mer levande när det uppstår en
kris?
19. Likställer du sex med intimitet?
20. Blandar du ihop kärlek och medlidande?
21. Har du befunnit dig i en relation med en tvångspräglad eller farlig person och undrat
hur du har hamnat där?
22. Dömer du dig själv skoningslöst och gissar dig till vad som är normalt?
23. Beter du dig på ett sätt offentligt och på ett annat sätt hemma?
24. Tror du att dina föräldrar hade problem med drickande eller användande av droger?
25. Tror du att du påverkades av dina föräldrars eller din familjs drickande eller andra
dysfunktionella beteenden?
Om du svarade ja på tre eller flera av dessa frågor kan det vara så att du lider av effekterna
av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj.
ACA Fellowship Text, s. 18-20.
® Adult Children of Alcoholics
World Service Organization
7
ACA-­‐programmet och hur det fungerar Vi ser att en skillnad i identifikation och syfte skiljer ACA, Vuxna barn till alkoholister, från
andra tolvstegsprogram, och betonar behovet av vårt speciella fokus.
Kännetecken
Det centrala problemet för ACA-medlemmar är en felaktig övertygelse, formad i barndomen,
som påverkar alla delar av våra liv. Som barn kämpade vi för att överleva de destruktiva
effekterna av alkoholism, och påbörjade en ändlös kamp för att förändra en problemfylld,
dysfunktionell familj till en som är kärleksfull och stödjande. Vi når vuxen ålder i tron att vi
misslyckades, oförmögna att se att ingen kan stoppa de traumatiska effekterna av alkoholism i
familjen.
Som en naturlig följd av denna genomgripande känsla av misslyckande kommer självkritik,
skam och skuld. Dessa självanklagelser leder slutligen till självhat. Att acceptera vår
grundläggande maktlöshet, inför att kontrollera alkoholistiska beteenden och deras effekter på
familjen, är nyckeln som frigör det inre barnet och låter omföräldrandet börja. När det ”Första
steget” tillämpas på familjealkoholism försvinner en grundläggande orsak till självhat.
ACA-programmet
Två egenskaper kännetecknar ACA-programmet. Programmet är till för vuxna som har vuxit
upp i alkoholistiska hem, och även om kemiskt missbruk kan finnas så ligger fokuset på jaget
- specifikt på att nå och frigöra det inre barnet, gömt bakom en skyddande sköld av
förnekelse.
Syftet med ACA är trefaldigt - att erbjuda en trygg plats och stöd till nykomlingar när de
konfronterar förnekelse, att trösta dem som sörjer sin tidiga förlust av trygghet, tillit och
kärlek och att lära ut färdigheterna i hur vi omföräldrar oss själva med ömhet, humor, kärlek
och respekt.
Tillfrisknande i ACA
Att lämna isoleringen är det första steget ett vuxet barn tar i återhämtningen av sitt jag.
Isolering är både ett fängelse och en fristad. Vuxna barn, slitna mellan behov och rädsla,
oförmögna att välja mellan kamp eller flykt, våndas i mitten och löser spänningen med
explosiva upproriska utbrott eller genom att tyst stå ut med förtvivlan. Isolering är vår fristad
från obeslutsamhetens förlamande smärta.
Denna flykt tillbaka in i förnekelsen trubbar av vår medvetenhet om familjealkoholismens
destruktiva verklighet och det första stadiet av sorg och smärta. Det ger oss möjlighet att
hantera förlusten av kärlek och att överleva i skuggan av försummelse och övergrepp.
8
Känslornas återkomst är sörjandets andra stadium och visar att läkning har kommit igång.
Inledande känslor av ilska, skuld, vrede och förtvivlan övergår i ett slutgiltigt accepterande av
förlust. Äkta sörjande av vår barndom får vår sjukliga fascination för det förflutna att upphöra
och tillåter oss att återvända till nuet, fria att leva som vuxna.
Att konfrontera år av smärta och förlust verkar först överväldigande. I sin beskrivning av den
post-traumatiska stressen hos Vietnamveteraner skriver Jim Goodwin att en del veteraner ”...
faktiskt tror att om de skulle tillåta sig att känna ännu en gång, så kanske de aldrig skulle sluta
att gråta eller kanske tappa kontrollen helt och hållet...”. 1,2
Att få dela bördan av andras sorg ger oss mod och styrka att möta vår egen förlust. Sorgen och
sörjandets smärta vägs upp av att åter kunna älska och bry sig om någon till fullo och att fritt
få uppleva glädje i livet.
Att omföräldra oss själva
Behovet av att omföräldra oss själva kommer från våra ansträngningar att känna oss trygga
som barn. Alkoholismens våldsamma väsen fördunklade vår känslomässiga värld och
lämnade oss sårade, skadade och oförmögna att känna. Detta extrema främlingskap mot vår
egen inre väg höll oss hjälplöst beroende av dem vi misstrodde och fruktade.
I en instabil, fientlig och ofta farlig miljö, försökte vi att möta de omöjliga krav det innebär att
leva med familjesjukdomen alkoholism, och våra liv var snart utom kontroll. I ett försök att
göra förvirringen begriplig, och att få våra känslor av rädsla att upphöra, förnekade vi
motsägelserna i det som vi fick lära oss. Vi höll krampaktigt fast vid ett fåtal fasta
övertygelser, eller så gjorde vi uppror och misstrodde all inblandning utifrån.
Frihet börjar med att vara öppen för kärlek. Övergivenhetens dilemma är valet mellan
smärtsam intimitet eller hopplös isolering, men konsekvensen är densamma - vi skyddar oss
själva genom att avvisa det sårbara inre barnet och tvingas att leva utan värme och kärlek.
Utan kärlek blir både intimitet och isolering lika smärtsamt, tomt och ofullständigt.
Kärlek löser upp hat. Vi ger oss själva den kärlek vi behöver genom att släppa vårt självhat
och omfamna barnet inom oss. Med ett barns känslighet sträcker vi oss ut för att utforska
världen igen och blir medvetna om behovet av att lita på och att älska andra.
1. “The Etiology of Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorders”, Goodwin Jim, PsyD.
Disabled American Veterans, Pub., Cincinatti, p. 16.
2. Posttraumatisk stress är den spänning av olöst sorg, som följer på förlusten av vår
grundläggande trygghet.
9
Den varma tillgivenhet vi känner för varandra läker vår inre smärta. ACA:s kärleksfulla
acceptans och varsamma stöd minskar våra känslor av rädsla. Vi delar vad vi tror på och
misstror utan dömande eller kritik. Vi inser alkoholismens vansinne och blir villiga att ersätta
våra förvirrade föreställningar från barndomen med de 12 stegens och de 12 traditionernas
tydliga och konsekventa vägledning, och att acceptera auktoriteten hos den älskande Gud de
återspeglar.
ACA är ett tolvstegsprogram för tillfrisknande
Det som ACA har gemensamt med andra anonyma program är behovet av de 12 stegen för ett
andligt uppvaknande. Varje program har sitt eget fokus, men lösningen förblir densamma.
Vår identitet formas i barndomen av speglingen vi ser i ögonen hos människorna omkring oss.
Vi är rädda för att förlora denna spegling - i tron på att spegeln gör oss verkliga och att vi
försvinner eller inte har något jag utan den.
Vi är inte den förvrängda bilden som familjealkoholism ger. Och vi är inte den overkliga
person som försöker maskera den förvrängningen. I ACA slutar vi inte att missbruka en
substans eller slutar att förlora oss själva i en annan. Vi slutar att tro att vi saknar värde och
börjar se vår sanna identitet, som den återspeglas i ögonen på andra vuxna barn, som de starka
överlevare och värdefulla människor vi faktiskt är.
OBS: ACA:s litteratur har uppdaterats för att inkludera ”dysfunktionell familj” där det är
möjligt. Identitetshandlingarna hade copyright före detta beslut. Det är förstått att det finns
andra orsaker till dysfunktionellt beteende i familjen.
10
Problemet Många av oss upptäckte att vi hade åtskilliga karaktärsdrag gemensamt till följd av att vi
uppfostrades i alkoholiserade eller på annat sätt dysfunktionella hem. Vi hade kommit att
känna oss isolerade och obekväma tillsammans med andra människor, speciellt med
auktoritetsgestalter. För att skydda oss själva blev vi bekräftelsesökare, trots att vi förlorade
våra egna identiteter längs vägen. Vi missuppfattade all personlig kritik som ett hot. Antingen
blev vi själva alkoholister eller hade andra beroendebeteenden, gifte oss med en eller båda
delarna. Annars hittade vi andra tvångspräglade personligheter, till exempel en
arbetsnarkoman, som kunde uppfylla våra sjuka behov av övergivenhet.
Vi levde livet från ett offers perspektiv. Vi föredrog att engagera oss i andra hellre än i oss
själva eftersom vi hade en överutvecklad ansvarskänsla. Vi fick skuldkänslor när vi stod upp
för oss själva istället för att ge efter för andra. Därför blev vi personer som reagerade snarare
än agerade och lät andra ta initiativet. Vi var beroendepersonligheter skräckslagna för
övergivenhet, villiga att göra nästan vad som helst för att hålla fast vid en relation, för att
slippa att bli känslomässigt övergivna. Vi fortsatte ändå att välja otrygga relationer eftersom
de liknade vår barndoms relation till alkoholiserade eller dysfunktionella föräldrar.
Dessa symptom på familjesjukdomen alkoholism eller annan dysfunktion gjorde oss till
”med-offer”, vi som utvecklar sjukdomens karaktärsdrag utan att nödvändigtvis någon gång
dricka alkohol. Vi lärde oss att trycka ner våra känslor som barn och fortsatte att hålla dem
begravda som vuxna. Som en följd av detta tillstånd förväxlade vi ofta kärlek med medlidande
och var benägna att älska människor som vi kunde rädda. Ännu mer självförgörande var att vi
blev beroende av spänning i alla våra angelägenheter och föredrog konstant upprördhet
framför fungerande relationer. Detta är en beskrivning, ingen anklagelse.
11
Lösningen Lösningen är att bli din egen älskande förälder.
Allteftersom ACA blir en trygg plats för dig, kommer du att känna frihet att uttrycka alla de
smärtor och rädslor som du har hållit inom dig och att kunna frigöra dig från den skam och
skuldbeläggning som har förts vidare till dig från det förflutna. Du kommer att bli en vuxen
som inte längre är fången i reaktioner från barndomen. Du kommer att återfinna barnet inom
dig och lära dig att acceptera och älska dig själv.
Läkningen börjar när vi tar risken att röra oss ut ur isoleringen. Känslor och begravda minnen
kommer att återvända. Genom att gradvis släppa taget om bördan av outtryckt sorg rör vi oss
långsamt ut ur det förflutna. Vi lär oss att omföräldra oss själva med ömhet, humor, kärlek
och respekt.
Denna process tillåter oss att se våra biologiska föräldrar som redskapen för vår existens. Vår
egentliga förälder är en Högre Kraft, som en del av oss väljer att kalla Gud. Fastän vi hade
alkoholiserade eller dysfunktionella föräldrar, så gav vår Högre Kraft oss de 12 stegen för
tillfrisknande.
Det här är handlingarna och arbetet som läker oss: vi använder stegen, vi använder mötena, vi
använder telefonen. Vi delar vår erfarenhet, styrka och hopp med varandra. Vi lär oss att
omstrukturera vårt sjuka sätt att tänka en dag i taget. När vi frigör våra föräldrar från ansvar
för våra handlingar idag, blir vi fria att fatta hälsosamma beslut genom att agera snarare än att
reagera. Vi utvecklas från att vara sårade till att läka och att hjälpa. Vi vaknar upp till en
känsla av helhet som vi inte visste var möjlig.
Genom att regelbundet gå på dessa möten, kommer du att kunna se föräldraalkoholism eller
familjedysfunktion för vad det är - en sjukdom som överfördes till dig som barn och som
fortsätter att påverka dig som vuxen. Du kommer lära dig att behålla fokus på dig själv, här
och nu. Du kommer att ta ansvar för ditt eget liv och ge dig själv föräldraomsorg.
Du kommer inte att göra detta ensam. Se dig omkring. Du kommer att se andra som vet hur
du känner dig. Vi älskar och uppmuntrar dig vad som än händer. Vi ber dig att acceptera oss
på samma sätt som vi accepterar dig.
Det här är ett andligt program baserat på handling som kommer av kärlek. Vi är säkra på att
allteftersom kärleken växer inom dig, kommer du att se underbara förändringar i alla dina
relationer, speciellt till din Högre Kraft, dig själv och dina föräldrar.
12
ACA:s 12 Steg 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför effekterna av alkoholism eller annan dysfunktion i
familjen och att våra liv hade blivit ohanterliga.
2. Kom till tro att en Kraft större än oss själva kunde återge oss förståndet.
3. Tog ett beslut att överlämna vår vilja och våra liv i Guds omsorg, sådan vi uppfattar
Gud.
4. Gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
5. Erkände för Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
6. Var fullständigt redo att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
7. Bad ödmjukt Gud att avlägsna våra brister.
8. Gjorde en lista över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
9. Gjorde direkta gottgörelser till sådana människor var helst det var möjligt, utom då
detta skulle skada dem eller andra.
10. Fortsatte att göra personlig inventering och när vi hade fel erkände vi det genast.
11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi
uppfattar Gud, och ber då endast om kännedom om Guds vilja med oss och kraft att
utföra den.
12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg, försökte vi att
föra detta budskap vidare till andra som fortfarande lider och att tillämpa dessa
principer i alla våra angelägenheter.
De tolv stegen är omtryckta och anpassade med tillstånd av Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
13
ACA:s 12 Traditioner 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på
sammanhållningen inom ACA.
2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet - en älskande Gud, som kommer
till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare - de styr inte.
3. Det enda villkoret för medlemskap i ACA är en önskan att tillfriskna från effekterna
av att ha vuxit upp i en alkoholistisk eller på annat sätt dysfunktionell familj.
4. Varje grupp är självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller
ACA i sin helhet. Vi samarbetar med alla andra tolvstegsprogram.
5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till det vuxna barn
som fortfarande lider.
6. En ACA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna ACA:s namn till närbesläktade
sammanslutningar eller utomstående företag, så att inte problem med pengar, egendom
och prestige avleder oss från vårt huvudsyfte.
7. Varje ACA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
8. ACA bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa särskild
personal.
9. ACA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser och kommittéer för
service, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
10. ACA har ingen åsikt om yttre angelägenheter, alltså bör ACA:s namn aldrig bli
indraget i offentliga tvister.
11. Vår riktlinje för kommunikation med allmänheten grundar sig på dragningskraft
snarare än på propagerande. Vi upprätthåller personlig anonymitet i förhållande till
press, radio, TV, film och andra medier.
12. Anonymitet är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss ständigt
om att sätta principer före personligheter.
De tolv traditionerna är omtryckta och anpassade med tillstånd av Alcoholics Anonymous
World Services, Inc.
14
Sinnesrobönen Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden
ACA:s Sinnesrobön Gud ge mig sinnesro
att acceptera de människor jag inte kan förändra
mod att förändra den jag kan
och förstånd att inse att den är jag.
15
ACA:s Löften 1. Vi kommer att upptäcka våra verkliga identiteter genom att älska och acceptera oss själva.
2. Vår självkänsla kommer att öka då vi uppskattar och godkänner oss själva dagligen.
3. Rädslan för auktoritetsgestalter och behovet av att söka bekräftelse kommer att lämna oss.
4. Vår förmåga att dela närhet och intimitet kommer att växa inom oss.
5. Allteftersom vi tar itu med våra problem med övergivenhet kommer vi att attraheras av
styrkor och att bli mer toleranta mot svagheter.
6. Vi kommer att njuta av att känna oss stabila, fridfulla och ekonomiskt trygga.
7. Vi kommer att lära oss hur man leker och har roligt i livet.
8. Vi kommer att välja att älska människor som kan älska och ta ansvar för sig själva.
9. Det kommer att bli lättare för oss att sätta sunda gränser.
10. Rädslor för misslyckande och framgång kommer att lämna oss, allteftersom vi intuitivt
gör sundare val.
11. Med hjälp av vår stödgrupp i ACA, kommer vi långsamt att släppa taget om våra
dysfunktionella beteenden.
12. Gradvis, med hjälp av vår Högre Kraft, lär vi oss att förvänta oss det bästa och att få det.
16
Download