VAD Victoria Alarik Dans 2007
VAD Victoria Alarik Dans gör ”SNYGGT!”
Bakgrund Victoria Alarik
VAD Victoria Alarik Dans är det nya namnet på verksamheten som Victoria Alarik, dansare
och koreograf har arbetat under fr o m hösten 2006. Victoria Alarik var tidigare medlem i
Dansbyrån och Crowd Company som hon var med och grundade år 2000. Samarbetet
avslutades i juni 2006. Victoria Alarik skapade parallellt sina egna verk och projekt under
Dansbyråns tid. Hon samarbetade med Cinnober teater och Bhopa där hon koreograferade i
flera projekt. Victoria inledde ett samarbete med Göteborgs konserthus, där hon
koreograferade och dansade till konserten Den sällsamme Mandarinen under ledning av
chefsdirigent Mario Venzago, med gästspel även på Stockholms konserthus. Victoria gjorde
ett AIRIS projekt via Skådebanan Västra Götaland och upptäckte näringslivets scener som
en del i hennes konstnärliga arbete. I april 2006 gjorde Victoria ett första utkast på ett
danssolo, Världen snurrar, som visades på Världskulturmuseet. Victoria arbetar nu deltid på
Svensk Handel som ett led i det nya projektet Konstnäring via Skådebanan Västra Götaland.
Samtidigt inleds ett nytt ungdomsprojekt, ”Snyggt!”, där målgruppen ungdomar mellan 13 och
19 år skall finnas med som en referensgrupp under hela processen.
Konstnärliga ambitioner
Under senare år har Victoria Alarik arbetat med nutida dans och fysisk teater som hämtar
sin inspiration från Dansteatern i Tyskland, physical theatre à la DV8 i England och det
belgiska undret, Ballets C de la B. Victoria har sökt en stil som både kan berätta en historia
i fragmentariskt snitt och ge ett direkt fysiskt tilltal. Samarbeten med musiker och
bildkonstnärer har berikat det scenkonstnärliga uttrycket. Victoria kommer nu dels fördjupa
och utforska det egna fysiska formspråket, dels undersöka formerna för en tredje väg in i
begreppet site specific, där rummet, platsen och kontakten med åskådarna har en viktig roll,
såväl rumsligt som socialt. I samarbete med dansare, musiker, designers och formgivare, är
VAD en viktig del av den nutida dansens utveckling. Sammanfattningsvis kan den
konstnärliga ambitionen beskrivas i fem led:
-
Dansteater/fysisk teater
-
Performance, gränsöverskridande scenuttryck
-
Samarbete med ungdomar
-
Starkt eget formspråk
-
Site specific
”Snyggt!” – mycket mer än en föreställning
Bakgrund
1
VAD Victoria Alarik Dans 2007
Från erfarenheterna av arbetet med Crowd Company och programmet Resan i oktober 2005
där Victoria Alarik gjorde en del av koreografin, kom idén fram att utveckla ett samarbete
med ungdomar. I feedback från delar av publiken kom det fram att den typen av dans
skulle lämpa sig för en yngre målgrupp mellan 13 och 19 år. Processen har blivit verklig i
projektet ”Snyggt!” som är indelat i två faser: den första undersökande processen i
Förprojektering som gjordes under februari-mars 2007 och den andra producerande
processen i Metodutveckling och produktion vilken den här ansökan gäller.
Syfte
Genom att samarbeta med ungdomar från högstadiet och gymnasiet i en referensgrupp och
få feed back på ett koreografiskt material och få samtala kring föreställningens tema om
identitet, vill jag åstadkomma en angelägen föreställning för ungdomar. Utgångspunkten är
vad som händer i en förändringsfas i livet från barn till vuxen.
Beskrivning / innehåll av föreställningen och ev programtext
Nöjd med dig själv och ditt liv? Eller befinner du dig i en fas i livet som känns obekväm,
jobbig eller bara alldeles otroligt tråkig? Vill du ha förändring, men vågar inte ta steget?
Eller genomgår du en förändring just nu? Från liten till stor, från singel till relation, från glad
till deppig? Alltid är det nåt, eller hur?
Föreställningen ”Snyggt!” handlar om fyra tjejer som precis som du har sin egen historia att
berätta. Det gör dem via dansen och kroppens språk. Om att våga ta steget ut i livet,
lämna sitt rum därhemma för att möta nya utmaningar – ibland skrämmande, ibland
spännande. Våga se den! Våga ta steget!
Efter föreställningen kan du prata med dansarna och höra mer vad de har att berätta ur
sina liv. Du kan också chatta med dem samma kväll eller dagen efter om du själv funderar
över något i ditt liv.
Förprojektering 2007-02-26 till 2007-03-08
I den första fasen knöts en referensgrupp med ungdomar från olika skolor till projektet.
Gruppen verkade som ett bollplank för att undersöka hur föreställningens budskap nås ut
och uppfattas av målgruppen. Tre grupper från en högstadieskola och två gymnasieskolor i
Västsverige togs ut i samverkan med lärare och elever. Victoria är själv lärare på
dansestetiskt program på Alströmergymnasiet i Alingsås där en grupp valdes. En annan
grupp fanns på IV programmet på Burgårdsgymnasiet i Göteborg där lärare Anna Åkerström
var kontaktperson och den sista skolan var högstadieskolan Nordhemsskolan i Göteborg där
rektor Annika Kummel kontaktades. Victoria och dansarna besökte skolorna vid två tillfällen
vardera. Då visades skisser på material från föreställningen och därefter hölls samtal kring
tematiken identitet, personliga erfarenheter och konstnärliga grepp. Arbetet var undersökande
och syftade till att ta fram en metod. Erfarenheterna skall nu dokumenteras i skrift. Alla nya
kunskaper tas också tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet med koreografin i nästa fas.
2
VAD Victoria Alarik Dans 2007
Metodutveckling och Produktion 2007-08-27 till 2007-09-16 (gäller denna ansökan)
Koreografi och sceniska uttryck skall varvas med fördjupande möten med ungdomarna från
referensgruppen. Specialskriven musik av Midaircondo tas fram för en inspelad version.
Scenkostymer med grafiska tryck av Karl Wilhelm Björk. Scenografi och ljussättning skall
designas. Två veckors metodutveckling, en veckas ren repetition, en provföreställning som
blir en återkoppling till referensgruppsarbetet och tre dagars spelningar kommer att inrymmas
i denna fas.
Konstnärligt team
Koreograf: Victoria Alarik i samarbete med dansarna
Dansare: Lina Samuelsson, Kajsa Whadia, Victoria Alarik och Pia Nordin
Musik: Midaircondo
Ljus: Anton Sjöstrand
Foto: Christer Åkerlund
Kostym: Karl Wilhelm Björk
Mask: Anna Carlberg
Lokaler och marknadsföring
Repetitionslokaler är Danscentrum väst och Danshuset. Scenen är Pusterviksteatern. Möten
med ungdomarna sker på skolornas lokaler. Marknadsföringen skall främst ske via
ungdomarnas egna nätverk: nätsajter, skoltidningar, mail, men också via skolors
kontaktpersoner och gruppbokningar. Affischer, flyers och program kommer att formges och
sättas upp på skolor, fritidsgårdar och övriga ställen där ungdomar vistas.
Utvärdering

Projektet utgår från målgruppen ungdomar som utvärderar hela processen. Metod och
erfarenheter sammanställs i en tryckt skrift

Samtal med publiken efter föreställningen görs

Samtal med publiken via chat och blogg görs

Stickprov med fördjupande intervju med ungdomarna görs efter föreställningen

Utvärdering genom samtal med de medverkande görs och sammanställs fortlöpande
och efter projektets avslutning
Förväntade effekter

Att finna nya metoder via referensgrupp med ungdomar för att nå ut till en yngre
målgrupp och säkerställa budskap och uttryck

Att skapa nya nätverk mellan den professionella scendansen och en yngre målgrupp

Att stärka ungdomar i deras egna funderingar och frågor kring personlig förändring

Att skapa öppna samtal mellan åskådare och publik för att få igång en dialog

Att bredda den nutida dansens publik till en yngre publik
3
VAD Victoria Alarik Dans 2007
4