EN RESA GENOM ÖGAT

advertisement
LÄS FORTSÄTTNINGEN PÅ
VÅR ARTIKELSERIE
EN RESA
GENOM
ÖGAT
MÖT STYRELSEMEDLEMMEN
LI SJÖKVIST
FÖRSTA ÅRET
I SCHWEIZ
SÅ VAR ÅRET 2014 . . .
Svenska Klubben Lausanne - Genève | Case postale 522 | 1001 Lausanne | www.svenska-klubben.ch
APRIL 2015
ORDFÖRANDE & REDAKTÖREN
3
SOM LER OCH LÅNGHALM
År 2009 började vi (undertecknade) oberoende
av varandra engagera oss
i styrelsen för Svenska
klubben. Victoria som
redaktör för det då nya
”Svenska Trycket” och
Alexander som annonsansvarig. Sedan dess har
Klubbens verksamhet fört
oss samman, som ”ler och
långhalm” och vårt samarbete har varit mycket intensivt. Telefoner och mail
har gått varma, mötena
har varit många och långa
och tidvis har våra familjer vant sig vid att se den
andra vid middagsbordet.
Efter fem innehållsrika år
är det emellertid dags för
oss båda att ta farväl av
styrelsen.
Även om vi har lite olika
anknytning till Sverige var
drivkraften att gå med i
klubben ganska lika för oss
båda. För Alexander med
multikulturell bakgrund
och med sin nära familj i
Schweiz var det viljan att
odla det svenska språket.
För Victoria - som inflyttad
i Schweiz i vuxen ålder - var
det främst lusten att (för
sina schweizfödda små
barns skull) odla de svenska
traditionerna och kulturen.
Vi kan konstatera att klubben levererat på alla plan
och våra förhoppningar har
mötts med råge.
Driften av klubben tar avsevärd tid för alla i styrelsen.
Med allt från medlemshantering, annonsförsäljning,
evenemang, bokföring,
redaktionellt arbete,
styrelsemöten etc. blir det
– under förutsättning att
man kan och vill ge av sin
tid - en mycket stor del av
ens liv. Eftersom arbetet för
en verksamhet som Svenska
Klubben är hundra procent
ideell och bottnar i en vilja
att bjuda andra på en upplevelse, uppstår också ett
känslomässigt engagemang.
farenheter från möten med
alla trevliga medlemmar,
enastående föredragshållare, positiva annonsörer och
generösa eldsjälar. Det är ni
alla som skapar klubben och
gör den unik! Tack till er för
allt vi har fått vara med om
och hur ni berikat vår tid i
klubben.
Även om vi båda ser
fram mot nya aktiviteter
som väntar efter Svenska
Klubben, är det onekligen
med ett lite vemod i hjärtat
som vi väljer att avgå. Vi
kommer därför också alltid
att stå kvar som medlemmar och fortsatt intressera
oss för vad klubben gör och
hur den drivs. Det känns
emellertid skönt att veta att
vi lämnar över stafettpinnen
till en solid och motiverad
styrelse. Vi är övertygade
om att ordförandekandidaten (som vi hoppas blir vald
vid årsmötet den 26 mars)
har allt som behövs för att
fortsätta driva klubben för
alla medlemmar som är
nära sammanfogade runt
den svenska identiteten!
Som kanske bekant,
kommer uttrycket ”Som ler
och långhalm” från äldre
tiders tillverkning av tegel,
då man arbetade samman
lera och halm, som sedan
skulle vara hårt sammanfogade och svåra att skilja
åt. Uttrycket beskriver inte Väl mött vid något av klubbara att vi blivit sammanfo- bens kommande evenegade genom vårt samarbete, mang!
utan i synnerhet känner vi
lm ér
Alexander E Ordförande
oss starkt sammanfogade
med klubben.
Vi tar med oss talrika er-
vernm ark
Victoria Löf Vice Ordförande
APRIL 2015
INNEHÅLL
MEDLEMSNYTT 4
PRÄSTENS ORD
alla dessa dagar med konstiga namn... 6
ARTIKELSERIE
En resa genom ögat! 8
FRITID & HÄLSA
"All glädje utan rotmos är konstlad glädje" 1 1
HÄNT SEN SIST
FOTOREPORTAGE kräftskivan 2014 1 4
text & foto ARtgenève 2014 2 2
KOMMANDE PROGRAM
APRIL-juni 15
MÖT STYRELSEMEDLEMMEN
första året i schweiz 1 6
CLAËS’ HÖRNA
näthandel - lönar det sig och vem får vad? 2 0
ARTIKEL
Att vara med i en internationell styrelse med
20 nationaliteter 2 4
BOKSIDAN
ny bok på svenska om chamonix 2 6
ARTIKEL
värdet av värderingar 2 9
GOLF
svenska klubbens golfsäsong 2014 32
SVENSKA KLUBBEN
Balans- & RESULTATräkning, REVISIONS& årsberättelse 4 1
Minimatrikel 4 6
Fakta 4 7
KORSORD
PYSSEL
© Susa
usanne
nne Wa
Walst
lström
lst
röm/im
röm
/image
/im
ageban
age
bank.s
ban
k.swed
k.s
weden.
wed
en.se
en.
se
36
38
OM S LAGS BILD : © Camilla Degerman/imagebank.sweden.se
5
Download