Ida Björling

advertisement
Framtidens växtskydd
Ida Björling
Uddevalla, 13 januari 2017
Källa: Gapminder
Växande världsbefolkning
Produktionsökning
Ekonomisk‐, social‐ och miljömässig hållbarhet
Världen Sverige
Politik
Marknad
Konsumentpreferenser
Produktionsförutsättningar
Produktionsmål
Klimat och väder
Svensk lagstiftning
Offentliga måltider
Stöd till forskning och utveckling
Insatsvaror, ex. utsäde
Kemikaliepolitik
Växtskyddsmedel Bondens vardag
Direktstödens utformning
Regler och villkor
Är politiska produktionsmål viktiga? Höstveteskördar i Sverige år 1913‐2007
7000
Skördenivå, ton/ha
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas
Samarbete inom norra zonen är avgörande
8000000
Total odlingsareal
(spannmål, rotfrukter och
potatis, oljeväxter)
7000000
6000000
Spannmål
ha
5000000
4000000
Rotfrukter och potatis
3000000
2000000
Oljeväxter
1000000
0
Sverige
Norra zonen
Tyskland
Källa: http://faostat3.fao.org/home/E. Utvalda värden för år 2014.
Samarbete inom norra zonen är avgörande
8000000
Total odlingsareal
(spannmål, rotfrukter och
potatis, oljeväxter)
7000000
6000000
Spannmål
ha
5000000
4000000
Rotfrukter och potatis
3000000
2000000
Oljeväxter
1000000
0
Sverige
Norra zonen
Tyskland
Källa: http://faostat3.fao.org/home/E. Utvalda värden för år 2014.
Dubbla styrmedel är fel väg att gå
Bekämpningsmedelsskatt
Skatt på tungmetaller och andra hälso‐ och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten (Utredning Dir. 2016:53) • Kostnadsökningar för lantbruket?
• Ensidig användning och resistensproblem?
Framtidens växtskydd
Nya grödor med CRISPR Cas9 Sortanpassade växtskyddsprogram med hög säkerhet Bild tagen från: https://www.genome.gov/27563340/geneediting‐technology‐harnessed‐to‐protect‐plants‐from‐viruses/
Framtidens växtskydd • Klimat i fokus
Bild tagen från: http://www.etc.se/utrikes/varldens‐lander‐har‐antagit‐ett‐globalt‐klimatavtal
Klimat i fokus
• Närproducerade livsmedel efterfrågas
• Hög produktion per ytenhet värderas
Källa: Yantai Gan, Chang Liang, Qiang Chai, Reynald L. Lemke, Con A. Campbell & Robert P. Zentner. Improving farming practices reduces the carbon footprint of spring wheat production. Nature communications, 2014. Klimat i fokus
• Närproducerade livsmedel efterfrågas
• Hög produktion per ytenhet värderas
• Mål om minskat svinn i all odling och efterföljande led
Källa: Gapminder
Klimat i fokus
• Närproducerade livsmedel efterfrågas
• Hög produktion per ytenhet värderas
• Mål om minskat svinn i all odling och efterföljande led
Växtskyddsmedel är en självklar insatsvara i lantbruket
Samband mellan matpriser och oroligheter
Källa: Lagi, M., Bertrand, K.Z. & Bar‐Yam, Y. 2011. The food crises and political instability in North Africa and the Middle East [online].Physics and Society.
Sammanfattning
• Svensk politik ska skapa förutsättning för en diversifierad svensk livsmedelsproduktion
• Intresset för svenska livsmedel kommer öka och sudda ut debatten mellan eko och konventionellt • Framtidens växtskydd ses som ett verktyg för att minska skördeförlusterna genom att hålla växter friska Största utmaningarna inom växtskydd • Produkter försvinner, färre aktiva substanser tillgängliga
• Användningsområden försvinner och begränsas
• Lantbrukets konkurrenssituation • Resistensutveckling Vilka verktyg krävs? • Fungerande process för produktgodkännanden • Inga dubbla styrmedel • Rimlig regelbörda för användaren • Tydliga syften med villkor för användning Vad tycker ni i publiken? www.svensktvaxtskydd.se
Download