Lagerus ovatus ver1

advertisement
1(1)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Lagurus ovatus
Harsvans
OBS! Våra rekommendationer baseras på nu kända resultat och odlares erfarenheter. Dock kan
variationer förkomma beroende på odlingsteknik och utrustning, varför vi EJ kan ge fullständiga
juridiska garantier. Uppstår det problem: kontakta oss för konsultation och erfarenhetsutbyte!
Tillhör familjen Poaceae (gräs) och har sitt ursprung i Medelhavsområdet.
Allmänt
Substrat
Inkrukning
Blomning
Toppning
Temperatur
Håll en temperatur på 12-15°C.
Ljus
Bevattning
Gödsling
Planttäthet
Retardering
Växtskydd
Svampangrepp kan förekomma. Spruta förebyggande efter inkrukning.
Förebyggande växtskydd:
Förebygg med optimal odling, omsorgsfull bevattning och kontrollera
plantorna regelbundet. Eftersträva torrt mikroklimat för att förebygga
svampangrepp.
Biologiskt växtskydd:
Nyttosvampen Trichoderma i BINAB-T kan vattnas ut efter plantering
förebyggande mot svampsjukdomar
Odlingsunderlag – B
Senast uppdaterad: 2009-01-29
I samarbete med:
Download