Aster ver4

advertisement
1(2)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Aster ’Sapphire’
Aster
OBS! Våra rekommendationer baseras på nu kända resultat och odlares erfarenheter. Dock kan
variationer förkomma beroende på odlingsteknik och utrustning, varför vi EJ kan ge fullständiga
juridiska garantier. Uppstår det problem: kontakta oss för konsultation och erfarenhetsutbyte!
Allmänt
Tillhör familjen Asteraceae (korgblommiga växter). Aster ’Sapphire’ är en
hybrid med kompakt växtsätt som inte kräver någon retardering. Blommorna
är blåviolett och återkommer hela tiden med nya blommor. Trots kompakt
växtsätt kan den krukas i de flest krukstorlekar från 12 cm till 3-4 liters kruka
eftersom den grenar sig bra. Den förkultiveras i växthus och odlas vidare på
friland, där de blommar i naturlig kort dag fr.o.m mitten av september.
Aster ’Sapphire’ är vinterhärdig.
Ingår i sortimentet HÖSTGLÄDJETM.
Substrat
Substratet bör vara strukturstabilt, luftigt med tillsats av lera. pH-värde ca
5,8-6,0.
Inkrukning
Inkrukningstid
Antal sticklingar per Krukstorlek
kruka
Slutet av maj
1
18-20 cm
Mitten till slutet av juni
3
18-20 cm
Mitten till slutet av juni
1
16 cm
Början av juli
3
16 cm
Början av juli
1
12 cm
En för sen inkrukning kan p.g.a. avtagande ljusmängd resultera i
innehållslösa knoppar. Detta är mycket beroende på årets väderlek.
Empfehlung: Letzter Topftermin Mitte Juli.
Rekommendation: Kruka inte in senare än mitten av juli.
Blomning
Aster ‘Sapphire’ är en kortdagsväxt och reagerar på den i augusti allt kortare
dagslängden med blominduktion. Blomningen induceras även genom svala
nätter. Denna metod kan användas vid odling i stora krukor som krukas i maj
månad och odlas vidare på friland fr.o.m. början till mitten av juni. Här kan
plantorna visa de första blommorna redan i slutet av juli / början av augusti
förutsatt att nätterna var svala. Plantorna kommer dock inte i full blom utan
blommar efter hand under en längre tidsperiod med ett mindre antal blommor
åt gången.
Toppning
Toppa 8 – 10 dagar efter inkrukning, när plantan är nästan genomrotad.
Ytterligare toppning är inte nödvändig, eftersom plantan grenar sig på egen
hand.
I samarbete med:
2(2)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Aster ’Sapphire’
Aster
Temperatur
Ingen uppgift
Ljus
Aster kan odlas i olika omgångar på friland, om man täcker plantorna med
mörkläggningsväv som är vatten och luftgenomsläpplig.
Bevattning
Håll jämn fuktighet efter inkrukning. Torkstress skall undvikas. Något mer
vatten krävs vid odling i Miljökrukan.
Gödsling
Vid varje vattning göd med ett fullgödselmedel Lt 2.
Planttäthet
Slutavståndet är ca 25-30 stycken/m2 beroende på krukstorlek.
Retardering
Nej
Växtskydd
Mjöldagg kan förekomma vissa år.
Förebyggande växtskydd:
Förebygg med optimal odling, omsorgsfull bevattning och kontrollera
plantorna regelbundet. Svavellampor kan användas förebyggande mot
mjöldagg några timmar under natten.
Biologiskt växtskydd:
Enzicur är en naturlig fungicid mot mjöldagg som har kraftfull kurativ effekt.
Kemiskt växtskydd:
Vid behov kan Topas prutas mot mjöldagg.
Odlingsunderlag - Kientzler.
Senast uppdaterad: 2009-01-27
I samarbete med:
Download