Petunia hybrida SF ver1

advertisement
1(3)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Petunia hybrida
Petunia
OBS! Våra rekommendationer baseras på nu kända resultat och odlares erfarenheter. Dock kan
variationer förkomma beroende på odlingsteknik och utrustning, varför vi EJ kan ge fullständiga
juridiska garantier. Uppstår det problem: kontakta oss för konsultation och erfarenhetsutbyte!
Allmänt
Tillhör familjen Solanaceae (potatisväxter) och har sitt ursprung i
Sydamerika. Växer med långa rankor på 30-100 cm. Har förädlats fram i en
mängd olika färger och blomstorlekar. Trivs bäst i soligt och lugnt läge och
blommar från våren fram till frost.
Petunia fungerar bra i samplantering med andra konkurrenskraftiga,
starkväxande och solälskande växter som te.x. Bidens, Scaevola och
Verbena.
Kulturtiden för plantor i 11-12 cm kruka är 6-10 veckor och 8-12 veckor i 25
cm ampel. Efter sista toppning tar det 4-6 veckor till blomning.
Petunia ’CONCHITA’ ingår i sortimentet SOMMARLUSTTM
Substrat
Använd en extra fullgödslad krukväxt jord med lera eller så kallad Surfiniajord som är framtagen för ampelpetunia och innehåller långtidsverkande
gödsel och extra järn. Till amplar är det en fördel med tillsats av
långtidsverkande gödsel. pH ca 5,0 - 5,5.
Inkrukning
Småplantorna planteras i 11-12 cm kruka från slutet av februari till slutet av
mars.
Tre småplantor planteras i 25-30 cm per ampel under februari månad.
Peltaclip rekommenderas för snabbare packning och skydd för plantan
packning och transport.
Blomning
Petunia är en fakultativ långdagsväxt vilket innebär att blomning påskyndas
vid lång dag. Blommar från maj och framåt.
Toppning
Toppa en gång inom 1-2 veckor efter plantering. Toppa ganska hårt.
Vid behov kan fler toppningar göras. Toppning försenar blomningen.
OBS! Smitta kan spridas mekaniskt vid toppning, om man rökt och kommit i
kontakt med tobak.
Temperatur
Håll 18-20°C under ett par veckor efter inkrukning för god rotbildning. Sänk
sedan temperaturen till 14-16°C vilket ger kraftiga skott och fina plantor.
Under 10°C kan tillväxten avstanna. Avhärdade plantor tål lätt frost.
Ampelpetunia svarar bra på temperaturretardering.
Ljus
Fullt ljus annars växer plantorna dåligt och blomningen blir försenad. För
tidig blomning ge belysning och 16-18 timmars dag.
I samarbete med:
2(3)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Petunia hybrida
Petunia
Bevattning
Håll jämn fuktighet. Låt substratet torka upp lätt mellan vattningarna, men
Uttorkning kan medföra att bladen gulnar.
Något mer vatten krävs vid odling i Miljökrukan.
Gödsling
Starkväxande och näringskrävande!!! Efter etablering i kruka gödsla en gång
per vecka (två gånger per vecka mot slutet) med en näringslösning (Lt ca 24) av ett kalirikt fullgödselmedel. Ge extra järn (Optifer) vid varje vattning.
Långtidsverkande gödning rekommenderas inför försäljningen.
Vid järnkloros kan pH-sänkande specialgödning med järn tillsättas.
Planttäthet
Slutavståndet är ca 25 stycken/m2 beroende på krukstorlek.
Retardering
Petunia reagerar väl på klimatmässig tillväxtreglering.
Använd morgon temperatur drop med en sänkning på minst 5-6°C.
Temperaturen skall vara nere då solen går upp och sedan höjas naturligt med
solens uppgång. Odling vid låg temperatur ger också naturligt kompakta
plantor.
Vi behov kan retardering med Alar eller Topflor göras.
Växtskydd
Mjöldagg kan angripa vissa sorter.
Petunia kan även angripas av minerarflugor, spinn, trips och bladlöss.
Bekämpa i tid! Även sniglar kan förekomma.
Var uppmärksam på viroser som kan orsaka problem.
Förebyggande växtskydd:
Odla med optimala växtbetingelser och omsorgsfull bevattning. Håll
bladverket torrt genom luftning. Mjöldagg kan förebyggas med
svavellampor.
Häng ut gula och blå klisterskivor ovan plantorna för att följa vilka skadedjur
som eventuellt förekommer.
Eftersom sniglar är svåra att bekämpa är det viktigt att arbeta förebyggande
mot sniglar. Håll så rent som möjligt runt begärliga plantor.
Biologiskt växtskydd:
Nyttosvampen Trichoderma BINAB-T kan vattnas ut efter inkrukning i
förebyggande syfte mot svampangrepp och upprepas vid behov. Enzicur är
en naturlig fungicid mot mjöldagg som har kraftfull kurativ effekt.
Man kan även använda nyttosvampen Beauveria i BotaniGard mot olika
skadedjur. Pulverformuleringen av BotaniGard kan fläcka, men det finns
även en flytande formulering.
I samarbete med:
3(3)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Petunia hybrida
Petunia
Nyttodjur kan användas, men vid lägre temperaturer är effekten sämre.
Kemiskt växtskydd:
Vid angrepp av mjöldagg kan systemiska medel som Topas sättas in.
Bladlöss kan åtgärdas med Plenum eller Pirimor. Om inget annat hjälper kan
bredverkande preparat som Confidor sättas in.
Mot kvalster som spinn kan Vertimec eller Danitron användas.
Ibland förekommer minerarflugor, som gör gångar i bladen. Conserve kan
åtgärda detta och det fungerar även på angrepp av trips.
OBS! Confidor, Vertimec och Danitron kan inte kombineras med biologiskt
växtskydd då nyttodjuren slås ut.
Odlingsunderlag – K/H
Senast uppdaterad: 2009-02-02
I samarbete med:
Download