Pelargonium_x_hortorum_ver2_TT

advertisement
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Pelargonium x hortorum
Zonalpelargon
OBS! Våra rekommendationer baseras på nu kända resultat och odlares erfarenheter. Dock kan
variationer förkomma beroende på odlingsteknik och utrustning, varför vi EJ kan ge fullständiga
juridiska garantier. Uppstår det problem: kontakta oss för konsultation och erfarenhetsutbyte!
Allmänt
Tillhör familjen Geraniaceae (näveväxter) och har sitt ursprung i Sydafrika
och några sorter kommer från Australien.
Pelargon trivs på varm och solig växtplats.
Från inkrukning till leverans vid färgad knopp, tar det 6-10 veckor, beroende
på vilken odlingsmetod som används.
Substrat
De flesta standardjordar passar bra vid odling av fröpelargon. En
lerinblandad jord ger kompaktare plantor, som kräver mindre retardering.
Inkrukning
Kruka in småplantorna snarast efter leverans. Plantera småplantan djupt, men
så att hjärtbladen kommer ovan jordytan. Fröpelargon odlas i två olika
modeller, dels större plantor i runda 10-11cm krukor, dels mindre plantor i 89 cm krukor.
Blomning
Pelargon är dagsneutral och blommar snabbare ju mer ljus den får.
Toppning
Temperatur
Fröpelargon kan efter inkrukning odlas vid många olika temperaturer, men
skötseln måste anpassas till det alternativ man väljer: Hög temperatur vid 1820°C bör alltid kombineras med assimilationsbelysning. Den höga
temperaturen ger ca 2 veckors snabbare kulturtid, men kräver mer
retardering. Odling vid ännu högre temperaturer, upp till 22-25°C, ger färre
blomstjälkar per planta, mindre blomdiameter och sämre hållbarhet vid
leverans.
Låg temperatur vid 10-15°C ger betydligt längre kulturtid, men plantan blir
kompakt och får god hållbarhet. Sänk temperaturen innan leverans till 10°C
för att ge bättre färg och hållbarhet.
Temperaturretardering (negativ-dif) kan med fördel användas.
Ljus
Tidig odling, med start i februari-mars, kräver assimilationsbelysning för att
ge god kvalitet, speciellt vid hög temperatur. Vid 18-20°C kortas kulturtiden
med 10-15 dagar när belysning ges med t ex 40 W/kvm under 18 timmar.
Bevattning
Vid odling i Miljökrukan kan något mer vatten krävas än vid odling i
plastkruka.
Gödsling
Efter inkrukning ges regelbunden tillförsel av växtnäring. Ge en
fullgödselblandning som innehåller mycket kväve och magnesium. Vattna ut
Lt 2-3 och kontrollera regelbundet Lt i pressvätskan, det bör ej överstiga Lt
5.
Plantan behöver en god näringstillgång för att få bra bladfärg och teckning.
Odling vid hög temperatur och belysning fodrar mer näring.
1(2)
ODLINGSBESKRIVNING
Miljökrukan
Pelargonium x hortorum
Zonalpelargon
Planttäthet
De flesta fröpelargoner står med 50-100 stycken/m2, beroende på krukstorlek
och odlingsmetod.
Retardering
Utgå från en basretardering med negativ-DIF och morgondrop. Hur mycket
kemisk retardering som kommer att behövas avgörs helt av vilken
odlingstemperatur som används.
Cycocel behandling ger kompaktare planta, mörkare blad och bättre
teckning, fler blomstjälkar och snabbare kulturtid, det senare vid tidig
behandling. Plantorna kan sprutas med Cycocel i 4-5 bladstadiet
(=karaktärsblad), vilket upprepas en gång i veckan efter behov. Använd
vätmedel för att minska Cycocel-skaderisken. Höga doser Cycocel kan
användas, men det ger kraftiga gulfärgningar. Odlingsmetod och planttäthet
avgör behovet av retardering.
PLUGGPLANTORNA ÄR BEHANDLADE MED Cycocel under
VECKA 1 och 2.
Växtskydd
Vid inkrukning kan en förebyggande sprutvattning göras med Previcur. I
övrigt behövs sällan någon bekämpning.
Hållbarhet
Sänk temperaturen till 10°C innan leverans.
Odlingsunderlag – H
Senast uppdaterad: 2009-02-09
2(2)
Download