Hur skaffar jag kombinerade p

advertisement
Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är
taget från rfsus skrift ”kondom praktika för män”.
Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel. Du ska ha med
följande i din sammanfattning:




Preventivmedlets namn
Hur det fungerar
Någon fördel
Någon nackdel
Öva på det du skrivit. Läs upp vad du skrivit, förutom preventivmedlets namn, för en
klasskamrat. Hen ska sedan försöka gissa vilket preventivmedel du menar. Sedan byter ni
roller.
P-piller
P-piller innehåller oftast två hormoner, östrogen och gestagen (gulkroppshormon). Typen av
östrogen och gestagen varierar beroende på p-pillersort. Ett p-piller som innehåller två
hormon brukar man kalla för ett kombinerat p-piller.
Hur funkar kombinerade p-piller?
P-piller skyddar mot graviditet på tre sätt:



Förhindrar ägglossning.
Sekretet (slemmet) i livmoderhalsen blir segt och tjockt och svårgenomträngligt för
spermierna.
Slemhinnan i livmodern blir tunn och kan inte ta emot ett ägg.
Du tar en tablett varje dag under cirka tre veckor och gör därefter ett uppehåll i max en vecka
(alternativt tar verkningslösa piller, sockerpiller, som inte innehåller något hormon). Om du
tar tabletterna som du ska är du skyddad mot graviditet även under den tablettfria
(hormonfria) perioden. Är du noggrann är skyddet mot graviditet högt, men glömmer du
minskar skyddet. I samband med tablettuppehållet får de allra flesta mens. Din mens kan bli
mindre kraftig och mindre smärtsam. Med vissa p-pillersorter är det vanligt att mensen uteblir
helt. Du kan skjuta på mensen.
Att tänka på med kombinerade p-piller





Tabletterna måste tas regelbundet annars minskar skyddet mot graviditet.
Glömskemarginalen är 12 timmar.
Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner.
Dina möjligheter att bli gravid senare i livet påverkas inte.
En del kvinnor kan uppleva biverkningar som exempelvis bröstspänningar,
illamående, småblödningar, akne, viktökning, magsmärta, huvudvärk,
humörförändringar, minskad sexlust och smärtsamma eller oregelbundna
menstruationer. Det finns också en liten ökad risk för att få blodpropp med
kombinerade p-piller, framför allt om du har andra riskfaktorer för blodpropp.
Du ska inte använda kombinerade p-piller om du ammar.
Hur skaffar jag kombinerade p-piller?
P-piller är ett läkemedel som skrivs ut på recept av en barnmorska eller gynekolog.
Myt: Det är svårare att bli gravid senare i livet om man ätit p-piller.
Sanning: Nej, det stämmer inte. Däremot kan p-piller i vissa fall skydda fertiliteten.
Anledningen är att p-piller har en skyddande effekt mot en del sjukdomar som kan leda till att
man får svårt att få barn.
Minipiller
Minipiller innehåller till skillnad från kombinerade p-piller bara en sorts hormon, gestagen
(gulkroppshormon). Gestagendosen i minipiller är låg. De ger ett sämre skydd mot graviditet
än andra p-piller och glömskemarginalen är kort, högst tre timmar rekommenderas.
Hur funkar minipiller?
Minipillret skyddar mot graviditet på två sätt:


Sekretet (slemmet) i livmoderhalsen blir segt och tjockt och svårgenomträngligt för
spermierna.
Minipillren försämrar miljön i livmodern för befruktade ägg.
Du tar en tablett regelbundet varje dag, helst på timmen, utan att göra något uppehåll. Den
låga hormondosen i minipiller gör att glömskemarginalen blir mycket kortare jämfört med
andra p-piller. Det beror på att ägglossningen inte förhindras av minipiller. Är du noggrann är
skyddet mot graviditet högt, men glömmer du minskar skyddet. Olika kvinnor reagerar
väldigt olika på minipiller. En del kan få mens oftare och under längre tid, andra kan få
mindre eller ingen mens alls. Blödningarna kan bli oregelbundna och oförutsägbara.
Att tänka på med minipiller





Tabletterna måste tas regelbundet, helst på timmen, annars minskar skyddet mot
graviditet. Glömskemarginalen är max 3 timmar.
Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner.
Dina möjligheter att bli gravid senare i livet påverkas inte.
En del kvinnor kan uppleva biverkningar som exempelvis förändrade mensblödningar,
småblödningar, akne, viktökning, huvudvärk, humörförändringar.
Du kan använda minipiller om du ammar, då de inte påverkar bröstmjölkens mängd
eller kvalitet.
Hur skaffar jag minipiller?
Minipiller är ett läkemedel som skrivs ut på recept av en barnmorska eller gynekolog. Läs
alltid instruktionerna i förpackningen noga innan du börjar ta dina minipiller. Rådgör med din
barnmorska eller gynekolog om vad som kan passa dig bäst. Du kan alltid byta sort eller
preventivmetod om du inte är nöjd.
P-plåster
P-plåster är en preventivmetod som innehåller samma hormoner som kombinerade p-piller,
östrogen och gestagen (gulkroppshormon).
Hur funkar p-plåster?
Ett P-plåster skyddar mot graviditet på tre sätt:



Förhindrar ägglossning.
Sekretet (slemmet) i livmoderhalsen blir segt och tjockt och svårgenomträngligt för
spermierna.
Slemhinnan i livmodern blir tunn och kan inte ta emot ett ägg.
P-plåster är ett tunt plåster som placeras på magen, skinkan eller armen för att undvika skav
från åtsittande kläder. Plåstret ska bytas en gång i veckan och efter tre plåsterveckor gör man
ett uppehåll den fjärde veckan. Den klibbiga delen av plåstret innehåller samma sorts
hormoner som kombinerade p-piller men de tas upp genom huden. Om du använder p-plåstret
enligt anvisning är du skyddad mot graviditet även under den plåsterfria (hormonfria)
perioden. I samband med det plåsterfria uppehållet får de allra flesta mens. Du kan skjuta på
mensen. Skyddet kvarstår även vid magsjuka och diarré.
Att tänka på när det gäller p-plåster







P-plåstret skall placeras på ren, torr, hårlös, hel frisk hud, på ett ställe där det inte kan
gnidas bort av tättsittande kläder. Du måste vara noga med att se till att plåstret inte
lossnar.
Den plåsterfria (hormonfria) perioden får inte vara längre än en vecka.
Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner.
Dina möjligheter att bli gravid senare i livet påverkas inte.
En del kvinnor kan uppleva biverkningar som exempelvis bröstspänningar,
illamående, småblödningar, akne, viktökning, magsmärta, huvudvärk,
humörförändringar, minskad sexlust och smärtsamma eller oregelbundna
menstruationer. Det finns också en liten ökad risk för att få blodpropp, framför allt om
du har andra riskfaktorer för blodpropp.
Du ska inte använda p-plåster om du ammar.
Använda p-plåster ska du för miljöns skull lämna in på apoteket. Om du med säkerhet
vet att hushållssoporna går till förbränning kan du slänga dem där.
Hur skaffar jag p-plåster?
P-plåster är ett läkemedel som skrivs ut på recept av en barnmorska eller gynekolog.
Pessar
Pessar är en kåpa av gummi eller silikon som inte innehåller några hormoner.
Hur funkar pessar?

Pessaret hindrar spermier från att nå fram till ägget.
Pessaren smörjs in med pessargel eller ett spermiedödande medel. Sen sätter du själv in
pessaret genom att trycka ihop det och föra in det i slidan ungefär som en tampong. Du måste
besöka en barnmorska för att prova ut pessaret eftersom det finns i olika storlekar
(vaginalpessar). Det finns också cervixpessar som sätts runt livmodertappen. Du ska sätta in
pessaret före samlaget och det ska sitta kvar i slidan minst sex timmar efteråt.
Pessar är inte ett engångsskydd, utan kan tvättas och användas i flera år. Pessar tillsammans
med pessargel eller spermiedödande medel ger ett skydd mot graviditet när det används
konsekvent och på rätt sätt. När pessaret sitter på plats känns det inte.
Att tänka på med pessar





Pessar är inte en lika säker preventivmetod som hormonella metoder (p-piller, p-ring,
p-plåster, p-stav, p-spruta, hormonspiral) eller kopparspiral.
Pessargel eller spermiedödande medel bör används som komplement till pessar för att
höja säkerheten.
Gelen verkar under ett samlag, sen måste man fylla på med mer gel om man ska ha
flera samlag.
Pessaret skall lämnas på plats minst sex timmar efteråt. För att man inte ska få en
infektion är det viktigt att pessaret inte sitter inne längre än 24 timmar om man har ett
vaginalpessar. Ett cervixpessar kan sitta i slidan i högst 48 timmar.
Det finns inga biverkningar, och silikonpessar kan du använda även om du är
allergisk.
Hur skaffar jag pessar?
Ett pessar beställer man själv på nätet, men man bör först prova ut det hos en barnmorska eller
gynekolog på till exempel en ungdomsmottagning. På mottagningen visar de även var på nätet
man kan beställa pessar och pessargel.
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Sex-och-relationer/Preventivmetoder/Pessar/
P-stav
P-stav är ett implantat och innehåller till skillnad från kombinerade preventivmetoder (ppiller, p-ring och p-plåster) bara en sorts hormon, gestagen (gulkroppshormon).
Hur funkar en p-stav?
P-stav skyddar mot graviditet på tre sätt:



Förhindrar ägglossning.
Sekretet (slemmet) i livmoderhalsen blir segt och tjockt och svårgenomträngligt för
spermierna.
Slemhinnan i livmodern blir tunn och kan inte ta emot ett ägg.
En specialutbildad barnmorska eller gynekolog sätter in en liten mjuk stav under huden på
överarmens insida. Staven syns inte men kan kännas under huden. P-stav ger ett skydd mot
graviditet i 3 år. Du måste göra ett läkar- eller barnmorskebesök för att sätta in och ta ut
staven. Olika kvinnor reagerar väldigt olika på att ha en p-stav i armen. En del kan få mens
oftare och under längre tid, andra kan få mindre eller ingen mens alls. Blödningarna kan bli
oregelbundna och oförutsägbara. Skyddet mot graviditet är högt eftersom du inte behöver
komma ihåg ditt preventivmedel varje dag. Skyddet kvarstår även vid magsjuka och diarré.
Att tänka på när det gäller p-stav




Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner.
Dina möjligheter att bli gravid senare i livet påverkas inte.
En del kvinnor kan uppleva biverkningar som exempelvis förändrade mensblödningar,
bröstspänningar, illamående, småblödningar, akne, viktökning, magsmärta,
huvudvärk, humörförändringar, minskad sexlust.
Du kan använda p-stav om du ammar, då p-staven inte påverkar bröstmjölkens mängd
eller kvalitet.
Hur skaffar jag p-stav?
P-stav är ett läkemedel som skrivs ut på recept av en barnmorska eller gynekolog.
Kondom
Kondom är det enda preventivmedlet för killar och det enda som skyddar både mot graviditet
och sexuellt överförbara infektioner.
Hur funkar en kondom?

Kondomen hindrar spermierna att komma in i slidan.
Öppna kondomförpackningen. Rulla upp kondomen en bit så att det syns åt vilket håll den ska
rullas på. Penis ska vara hård när kondomen rullas på. Om man har förhud ska den dras
tillbaka. Lägg kondomen på toppen av ollonet, tryck med fingrarna på behållaren samtidigt
som kondomen rullas ner för att ingen luft ska komma mellan penisen och kondomen. När
kondomen rullats ända ner, hasa då upp kondomen lite och dra ned den tills det inte finns
något mer att rulla ut. Dra ut den innan ståndet har lagt sig. Håll runt kondomen nere vid
penisroten, när penis dras ut, så att kondomen inte åker av.
Kondomer finns i olika storlekar, färger och lukter. Olika kondomer kan passa olika bra på
olika penisar och därför kan det vara bra att testa sig fram för att hitta en kondom som man
gillar. Kondomen skyddar mot sexuellt överförbara infektioner och graviditet om den används
konsekvent och på rätt sätt. Använd alltid kondom om du har nya eller tillfälliga sexuella
kontakter eller i början på en relation. Kondom kan också vara till nytta för män som har
problem med för tidig utlösning, eftersom kondomen minskar ollonets känslighet.
Att tänka på med kondom







Kondom är inte en lika säker preventivmetod som hormonella metoder (p-piller, pring, p-plåster, p-stav, p-spruta, hormonspiral) eller kopparspiral.
Kondomen kan gå sönder om den är gammal eller skrapas med naglar eller andra
vassa föremål.
För att kondomen ska skydda mot könssjukdomar och graviditet är det viktigt att den
är på under hela samlaget.
Finns inga biverkningar. Man kan vara allergisk mot gummi men det är ovanligt. I så
fall finns även latexfria kondomer.
Spola inte ner kondomen i toaletten utan släng den i soporna.
Använd inget annat som glidmedel än sådana som är specialgjorda för ändamålet.
Hudkräm och olika oljor förstör gummit.
Om man rakar sig runt könsorganen kan hårstubben sticka hål på kondomen.
Hur skaffar jag kondom?
Kondomer kan köpas på apotek, i livsmedelsbutiker, kiosker, bensinstationer och på många
andra ställen. De flesta ungdomsmottagningar delar ut kondomer gratis eller säljer dem till ett
reducerat pris.
Myt: Det är bättre att använda kondom än p-piller eftersom kondomen också skyddar mot
sexuellt överförbara sjukdomar.
Sanning: Kondomen är bra för att skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar men är inte ett
särskilt effektivt preventivmedel. Cirka 21 av 100* par blir gravida inom ett år om de bara
använder kondom som enda preventivmedel. Gör man det kan det vara bra att ha ett akut-ppiller i reserv, men det är fortfarande inte lika effektivt som p-piller.
Det är säkrare att använda en effektiv hormonell metod som exempelvis p-piller, p-ring eller
p-plåster eller spiral för att undvika att bli gravid. För att skydda sig mot infektioner kan man
gärna komplettera med kondom
*2 av 100 kvinnor blir gravida enligt rfsu, siffran 21 är en ovanligt hög siffra.
Akutmetoder
Akut-p-piller och andra akuta preventivmedel – när något gått fel
Akut-p-piller - eller dagen efter piller - är ett receptfritt läkemedel som kan vara ett alternativ
om du haft oskyddat sex. Du tar en tablett så fort som möjligt efter det att du haft oskyddat
sex, men inte senare än 72 timmar (tre dagar).
Det finns även ett receptbelagt akut-p-piller som din barnmorska kan skriva ut. Det kan tas
upp till fem dagar efter det oskyddade samlaget.
Akut-spiral sätts in av en barnmorska eller läkare inom fem dygn efter oskyddat sex. Det
förhindrar i genomsnitt 85 procent av graviditeterna.
Använd inte akuta preventivmedel i stället för vanliga preventivmedel, risken att bli gravid
trots akuta preventivmedel är högre än med p-piller, cirka 1 till 3 procent. Dessutom kan du
bara använda akuta preventivmedel en gång per menscykel om inte effekten ska minska.
Kan användas av
Om du får ett akut behov av preventivmedel, till exempel om du glömt dina p-piller och har
haft oskyddat sex eller om kondomen gått sönder. Det kan förhindra att du måste göra en
abort.
Akut-p-piller påverkar kroppen och ska inte användas mer än en gång per månad
(menscykel). De skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner.
Biverkningar
Vanliga: Magsmärtor, illamående, kräkningar, matthet, yrsel, bröstspänningar och blödningar.
Det finns flera att välja på och du kan få råd och ytterligare information om biverkningar av
din barnmorska eller gynekolog.
Download