COX-enzymerna hämmas irreversibelt av ASA Sant Falskt Warfarin

advertisement
TXA2 (tromboxanerna) har
helt motsatt effekt jämfört
med:
• PGD2
• PGF2
• PGI2
Leydigceller..
kallas även
interstitieceller
finns i (organ)
pungen
omges av celltypen
sertoliceller (som producerar spermier)
producerar
testosteron
som stimulerar sertolicellernas produktion samt
bidrar till primära o. sekundära könskaraktäristika och högre lön
hypofys
hypotalamus
äggstockar
LH
GnRH
östrogen
progesteron
FSH
COX1 och COX2 är enzymer
som verkar på substratet
_a _r _a _k _i _d _o _n syra
COX-enzymerna hämmas
irreversibelt av ASA
• Sant
• Falskt
Warfarin används bara som
akut antikoagulans medan
Heparin kan användas mer
långvarigt?
• Sant
• Falskt
Precis tvärtom. Warfarin används långsiktigt
Och Heparin är mer akut.
Vilken är
verkningsmekanismen för
Warfarin?
• hämmar vitamin K-beroende
faktorer i koagulationskaskaden
Van innebär luftvägsemboli?
• Ödem i lungan
• Blodpropp i lungan
• CA$H från försäkringsbolaget
En tillväxande klump trombocyter
som bildar en gelé-aktig pöbel som
flyter omkring i cirkulationen och
väntar på att hitta något att fastna
på eller i. Vad är det?
• Artärtrombos
• Ventrombos
• Kapillärtrombos
COX-1-hämmare (ASA mfl)
förskjuter balansen mellan TXA2
och en prostaglandin, mot
prostaglandinen.. Vilken är det?
• PGD2
• PGF2
• PGI2
TXA2
• PGI2
GnRH frisätts i kroppen
• Endast i lutealfasen
• Kontinuerligt
• Pulsatilt
Den östrogen som finns i alla
kombinations p-piller heter
• Östradiol
• Östron
• Etinylöstradiol
Trifasiska p-piller skiljer sig
från de monofasiska genom
att de har
• Tri faser
• Varierande östrogenmängd
• Varierande gestagenmängd
Ta ut tre vanliga biverkningar
med p-piller
Vid klimakteriebesvär kan
substitutionsterapi hjälpa mot
symtomen. Vad substituerar
man med?
• Östrogen
• Gestagen
• Luteniserande hormon
Rangordna dessa i
förhållande till effektivitet
(minst antal barn)
1
2
3
4
”De bästa preventivmedlen
är de psykologiska”
A. Lindblad
p-piller
p-stav
kondom
psykologiska preventivmedel
Download