DOC-fil

advertisement
FÖRSAMLINGS
NYTT 2 /
6
200
Kyrkfönstret på Överluleå kyrkas kyrktorn. Välkommen upp i tornet, hälsar årets kyrkguider.
FOTO: Bengt Sveder
Med hälsning från Överluleå och Sävasts församlingar!
(Svenska kyrkan i Boden) Tfn 0921-189 85 (växel)
www.svenskakyrkan.se/boden
Låt fler läsa detta exemplar. Visa det för andra!
Har Du fått fler exemplar? Dela med Dej till andra!
UR INNEHÅLLET
 Sommarkyrka
 Kyrka på sta´n
 Kyrkguidning
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - FÖRTROENDEVALD
IRENE Gustafsson
0921-182 32
[email protected]
Ordförande I Överluleå kyrkoråd och
SAMKO (Samarbetskommitten för
Rörvikskyrkan), ledamot i kyrkofullmäktige,
kyrkonämnd, stiftsfullmäktige, ersättare i
stiftsstyrelsen. Ledamot i kyrkomötet,
Lutherhjälps- och diakoniombud, ledamot i
Lutherhjälpsrådet i Luleå stift m.m.
SOMMAREN 2006
+- 6/6 KL. 14.00 MJEDSJÖN.
Friluftsgudstjänst hos Stig Larsson, Mjedsjön
1. Kören exodus medverkar. Fika och en
fantastisk fin utsikt utlovas.
+ 9/7 kl. 14.00
LOMBÄCKEN.
Friluftsgudstjänst vid
bygdegården. Kören
Exodus medverkar.
Fika.
Pensionerad distriktssköterska, som hoppar in
och jobbar ibland.
Mina fritidssysselsättningar är körsång, dans
och motion – bl.a. stavgång, vattengymnastik.
Litteratur och teater.
+ SOMMARKAFÉ kl.
13.00-15.00. Tisdagar
och torsdagar:
30/5, 1/6, 8/6, 13/6, 15/6.
Jag önskar att vi som kyrka inser, att vi är en
viktig del av samhället och mer törs ta
ställning i viktiga frågor.
GUDS FRID OCH ALLT GOTT
Peder Bergquist präst i Mikaelskyrkan
BIBELSTUDIER
SVÄLTEN TAR
INTE LEDIGT
Hela sommaren
Torsdagar 19.00
Församlingsgården.
Leds av olika präster.
Stöd Lutherhjälpen
Postgiro. 90 02 56-9
2
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
0921-124 19
I skrivande stund skiner solen utanför fönstret
och det är varmt i luften.
Vi är väl många som känner stor tacksamhet
över naturens skiftningar och att Gud skapat
allt detta och gett åt oss människor att
förvalta. Medvetandet om miljöns skörhet och
att vi måste tänka oss för hur vi hanterar dess
gåvor tycks växa alltmer vilket är glädjande.
I affärerna ökar antalet rättvisemärkta
produkter och ingen av oss låter väl bli att
sopsortera och återvinna det som kan återvinnas?! Vi kan alla göra något!
Vid ett av Matteuskyrkans musikkaféer
informerade Jonna, Ida-Maria och
Thérèse från Musikprogrammet på
Björknässkolan om rättvisemärkta
produkter. Det var matnyttig
information som de delade med sig
av och vi som var där ”tummade
på”
att
försöka
handla
rättvisemärkt. Rättvisemärkt kaffe och te
serveras sedan länge i Matteuskyrkan.
Och på tal om kaffe - NU kommer jag osökt
över till något annat nämligen midsommarafton och midsommarfirandet i Matteuskyrkan (och då serveras ju bl.a. kaffe och te!)
Låt mej slå på trumman för surströmmingskväll i Matteuskyrkan 24/8. Mer information kommer när det närmar sig men boka
in denna gastronomiska upplevelse i god tid.
Annan mat kommer givetvis att serveras,
eftersom inte alla tycker om de ”sura”
strömmingarna.
Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i
Andens hägn få växa alla dagar den sommar
som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i
år, den frukt som dig behagar. SvPs 200:7
Med önskan om en välsignad sommar!
Anna Grenholm
Distriktspräst i Matteuskyrkan, 070-6708985
GRILLPLATS
I Matteusskogen bakom Matteuskyrkan
finns en grillplats.
Låna den gärna, men ta med dig ved att grilla
med och skräpet tas med hem (eller slängs i
skräpkorgen).
SOMMARENS
GUDSTJÄNSTER
Under sommaren hänvisar vi till
gemensamma gudstjänster och
samlingar i församlingen.
Höstterminens första gudstjänst i
Matteuskyrkan är söndagen den.3
september kl 12. Välkommen!
3
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
4
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
Mariakyrkan, Sävast
Välkommen till Mariakyrkan och att dela gemenskap och glädje i våra
gudstjänster och sommaraktiviteter.
Varje söndag firar vi gudstjänst i Mariakyrkan. Under sommarmånaderna juniaugusti är våra tider 17.00. Se vidare i predikoturer och i Annonstidningen.
SOMMARENS HÖJDPUNKT
Är som bekant akyrkan fmidsommar. Naturen exploderar i prunkande fruktbarhet. Livet
växer och är som vackrast. Då vill vi också välkomna dig att fira midsommar i
Mariakyrkan. Vårt traditionella midsommarfirande i Mariortsätter även detta år.
Midsommarfirande i Mariakyrkan
Fredag den 23 juni kl. 12-15
Dans runt midsommarstången
Musik från vårt musiktält
Servering
Stövelkastning
Tipsrunda
Prisutdelning
”Musik i Sommarkväll”
Söndagen den 30 juli 17.00
Söndagen den 13 augusti 17.00
 Servering
Välkomna till Mariakyrkan!!!
Obs! Nu finns programblad att hämta
i Mariakyrkan eller på församlingsexp.
5
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
Aktuellt
i kyrkorådet
AV Irene Gustafsson,
Överluleå kyrkoråds ordförande
bl.a. att det var olika profiler och verksamheter
i de olika distrikten.
Så är våren här igen, när jag skriver det här!
Den kanske är den tid som vi mest längtar efter.
Vi har lämnat en lång och mörk vinter bakom
oss och ljuset har kommit åter. Allt känns
plötsligt lättare och vi har en HÄRLIG sommar
framför oss då skapelsen blir så färgglad och
vacker. De återvändande flyttfåglarna uppfyller
naturen med sjudande liv! Kan ni tänka er en
vår utan fåglar? Den tanken har nog slagit oss
alla, då vi hört om fågelinfluensan. Nu hoppas
vi att den inte slår ut våra flygande gäster, som
glatt oss så många vårar tidigare.
Vi hade ett vårkyrkorådssammanträde i
Bredåkers kyrka. I början av en mandatperiod
har vi våra möten i de olika distriktskyrkorna.
Då kan arbetslagen presentera sin kyrka och
den verksamhet som bedrivs där. Man får träffa
kyrkorådet och vice versa. Nya ledamöter får på
så sätt en bra bild av församlingen och dess
verksamhet.
Kyrkorådet har börjat med revideringen av
församlingsinstruktionen. Några förtroendevalda, kyrkoherden och många församlingsbor
har haft en församlingsafton, där många kloka
synpunkter kom fram. Det var roligt att så
många var intresserade och kom med sina
synpunkter om vad de ansåg som viktigt i
församlingsverksamheten.
Det handlade om varierande frågor som
samarbete, nattvard, diakoni, musik mm. Ja, det
var ett brett register från Oas-rörelsen till
gudstjänster.
I
arbetet
med
revideringen
av
församlingsinstruktionen kommer vi att ta
hänsyn till de olika förslagen och kommentarerna. Det kändes att det var en givande träff
och att alla kom till tals. Vi får planera för
minst en församlingsträff / termin framåt.
Vi har även gått igenom och godkänt verksamhetsberättelserna för 2005. Vi konstaterade
Ta emot sommaren med alla era sinnen och
njut av skapelsen. En bra sommar med allt vad
det innebär önskar kyrkorådet i Överluleå
församling!
FÖRTROENDEVALD
Stellan Lundberg
Vice ordförande i Överluleå kyrkoråd,
ersättare i kyrkonämnden och ledamot
i kyrkofullmäktige.
Som pensionär är jag intresserad av skogsbruk.
Senast lästa bok: Da Vinci-koden.
Kyrkan står inför flera förändringar. Som
kristen önskar jag vara med och forma utvecklingen, så att kommande generationer skall
finna sig till rätta i församlingen.
6
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - biskoparnas gemensamma samråd. Varje
biskop har det fulla pastorala ansvaret i sitt
stift och ärkebiskopen är inte överordnad de
andra stiften och biskoparna.
Det är ärkebiskopens uppgift att vara
Svenska kyrkans främste företrädare i det
svenska samhället och i internationella
sammanhang.
Anders Wejryd vigs till ärkebiskop i början av
september och efterträder då K G Hammar.
KYRKA PÅ
STAN
Ärkebiskopen
är Svenska
kyrkans främste
företrädare.
19/6-12/7
På Gågatan
Svenska kyrkan är en del av den
världsvida kyrkan. I snart 850 år har Sverige
varit en egen kyrkoprovins med ärkebiskopen
i Uppsala som ledare, ”primas”. År 1164 blev
Uppsala
ärkebiskopssäte.
Tidigare
var
Sverige
ett
missionsområde
under
ärkebiskopen i Hamburg/Bremen och några
decennier del av en nordisk kyrkoprovins
med säte i Lund.
Som primas viger ärkebiskopen alla nya
biskopar i Svenska kyrkan. Vigningarna äger
rum i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen är
ordförande i Kyrkostyrelsen och Kyrkomötets
läronämnd.
Svenska kyrkan har 14 biskopar. I
biskopskollegiet är ärkebiskopen "primus
inter pares", den främste bland jämlikar,
vilket innebär att han är ordförande i
biskopsmötet, dvs sammankallar och leder
Dagtid vid tjänligt väder.
Sitt ner en stund för enkelt
fika, samtal. Ibland en
sångstund eller andakt.
Kyrkor och frikyrkor i
Boden i samverkan.
7
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
CITY
8
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
CITY
9
- - - Församlings-NYTT nr 2/06
Prästfrågan
www.svenskakyrkan.se/boden - - -
?????
?
AV Peder Bergquist, vikarierande kyrkoherde under Leif Nordenstorms föräldraledighet 0921-189 85
enorma konflikt som uppstod, när romarna kom
med sina standar och flaggor till Jerusalem. Man
uppfattade det som en fruktansvärd hädelse att
komma med bilder på kejsaren och andra religiösa
symboler till Jerusalem, centrum för den judiska
tron. Där gick gränsen.
- Varför reagerar jag så starkt på bilder som
avbildar det heliga? Varför väcker bilder
starka reaktioner? Vi har sett det i de så
kallade “muhammedkarikatyrerna”, Ecce
Homoutställningen i bl.a. Uppsala domkyrka
och jesusutställningen “Uppenbar(a)t” som nu
varit aktuell i Stockholms stift.
Det har bråkats om bilder genom historien.
Under 700 och 800- talen i Bysans, slog man ihjäl
de som gjorde bilder eller ville ha bilder, främst då
i kyrkan.
Under 1500-talets reformation inträffade en
liknande bildstrid, då bildstormare förstörde
konstverk i bland annat tyska, nederländska och
engelska kyrkor. Lutherdomen var mer tolerant,
varför bilderna behölls bland annat i de nordiska
kyrkorna. Det finns ändå paralleller till dagens
reaktioner inom den Muslimska världen.
Fönster mot det andliga
I kristen tradition har bildförbudet uppfattats
annorlunda. Vi tror på inkarnationen, att Gud blev
människa i Jesus, och Jesus har man alltid kunnat
föreställa sig. Vi tror att den osynlige har blivit
synlig. Inkarnationen har hela tiden varit ett viktigt
inlägg i diskussionerna om huruvida man kan
avbilda det gudomliga. I kristen tradition har
bilderna inte varit föremål för tillbedjan men de
har använts som ett ”fönster” mot det andliga.
Genom det vi ser sträcker vi oss mot det vi inte
ser.
Inkarnationen i
sig själv är ett av de
största problemen i
mötet
mellan
Judendom, Kristendom och Islam. Att
Gud blir människa,
inte
bara
talar
genom en människa
utan blir kött och
blod, uppfattades
som hädelse och
som ett brott mot
Guds
väsen.
Inkarnationen i sig
själv är ett inlägg i
bildfrågan.
Bildförbud
Orsakerna till dessa stridigheter
inom
de
monoteistiska
religionerna
finns
i
det
bildförbud som står att läsa i
Andra Moseboken kapitel 20 och
vers 4: ”Du skall inte göra dig
någon bildstod eller avbild av
någonting uppe i himmelen eller
nere på jorden…” Detta bud
finns inte med i våra, lutherska
och
katolska,
sammanställningar
av
budorden. Men förbudet mot att
göra avbilder finns ändå indirekt
med som en del av första budet:
”Du skall inte ha några andra
gudar vid sidan av mig.” Inom
den grekisk-ortodoxa och de
reformerta kyrkorna är däremot
bildförbudet ett eget bud.
Vi delar detta bildförbud med
Islam och Judendomen. För en
rättrogen jude var detta ett av de
viktigaste kännetecknen. Man avbildade inte
andliga saker och absolut inte Gud. Från
nytestamentlig tid finns det berättelser om den
Ikoner
Om
vi
väl
accepterar
heliga
bilder så kan den
Ortodoxa
kyrkan
och dess ikontradition lära oss ett värdigt förhållningssätt till
dessa bilder. För de ortodoxa är ikonerna det enda
tillåtna sättet att avbilda Jesus och helgonen, men
10
samtidigt är det en nödvändig del av deras andliga
liv. Användningen av ikoner handlar inte om
personlig läggning eller konstnärlig smak, utan är
en konsekvens av en sann förståelse av läran om
inkarnationen. Den övertygelsen var resultatet av
långvariga stridigheter som kulminerade på
sjuhundratalet, när ett kyrkomöte år 754 helt och
hållet förbjöd användningen av ikoner.
Det andra kyrkomötet i Nicaea, år 787, gjorde
helt om och definierade den lära som gäller ännu
idag om användningen av ikoner: "Den ära och
hedersbetygelse som visas en ikon hänför sig helt
och fullt till dess levande original. Ty den heder
som bevisas en ikon gäller direkt dess levande
original" Den som hedrar en ikon hedrar därför i
denna den avbildades person.
Välkommen!
Församlingsexpeditionen öppen hela
sommaren
Vardagar är det bemannat
säkrast 08-12, 13-15.
Strama Kristus-ikoner
Detta är orsaken till att kristusikonerna är så
strama och varierar så litet genom århundradena.
Det är absolut nödvändigt att ikonen skall framställa en person som kan kännas igen, en särskild
individ, därför att det är så Gud valde att
uppenbara sig själv. ”Ordet blev människa” - som
Trosbekännelsen proklamerar.
Vi finns i Kyrkans hus,
Kyrkgatan 30 och nås på
0921-189 85 (telefonsvarare
för ickekontorstid med
hänvisning i akutärenden).
Eftersom det är semestertider
kan det ibland ta ett tag innan
vi hinner svara.
Några frågeställningar:
 Kan vi lära av Islams restriktiva syn på bilder
överhuvudtaget? Bilder förleder och skapar
avgudar! Skulle det inte vara skönt att slippa
alla dessa bilder som sköljer över oss och som
vi har så svårt att värja oss emot. Tänk om
bildförbudet i budorden beskriver den bästa
av världar?
 Kan vi lära av den Ortodoxa kyrkans strama
kristusikoner? Vi kanske skall vara mer
varsamma med de heliga bilderna, så att de
verkligen är och blir fönster mot det heliga
och oförgängliga liv som vi får genom Jesus
Kristus själv. ”Han är den osynlige Gudens
avbild” (Kol 1:15), ”Och han, som är
utstrålningen av Guds härlighet och en
avbild av hans väsen och som bär upp allt
med kraften i sitt ord, har renat oss från
synden och sitter på Majestätets högra sida i
höjden” (Hebr 1:3).
Sommarkyrka
27/6-17/7
Sommarkyrkan kommer i år att bestå av tio
ungdomar som tillsammans med Åsa
Björklund och Monica Masman kommer att
representera Svenska kyrkan i Boden i olika
sammanhang.
Vi kommer att basstationen på församlingsgården. Därifrån utgår vi till möten med
människor i många olika sammanhang – t.ex.
äldreboenden, gudstjänster, andakter, friluftsgudstjänster, utflykter med barn, sommar-KU
m.m.
För eventuella frågor ring 0921-189 85
11
Kyrkans uppdrag
handlar om hela livet
Diakoni - tro i praktiken
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg
om medmänniskan i livets olika situationer.
I berättelserna om Jesus Kristus framträder
en människa som gav sig själv i tjänst för
andra, och det är kraften och förebilden för
Svenska kyrkans diakoni. Diakoni är att
erbjuda helande miljöer, ge röst åt svaga
och protestera mot övergrepp. Det sker
lokalt, men också globalt. Svenska kyrkan
arbetar internationellt för fred, rättvisa och
hållbar utveckling, ofta genom kyrkor och
organisationer i närområdet.
”Fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission”.
Det är kyrkoordningens beskrivning
av varje församlings grundläggande
uppgift.
Mission - för andras skull
Mission är egentligen allt det som nämnts i
denna text, och lite till. Hela kyrkans
uppdrag kan sammanfattas i ordet mission,
som betyder sändning. Det är ett uppdrag
som sträcker sig utåt, mot andra, men
också inåt, mot oss själva. Mission handlar
om att i solidaritet med utsatta människor
dela evangelium om Jesus Kristus, söka
kyrkans enhet och vara ett tecken på Guds
rike. Mission handlar om att kyrkans folk i
sina liv söker gestalta den tro de är döpta
till, för egen växt men också för andras
skull. Mission handlar om att överskrida
gränser, inom människor och mellan
människor. Mission handlar om liv. Mission
handlar om att leva.
Foto: Jim Elfström/IKON
Här i våra två församlingar i Boden är vi
Svenska kyrkans lokala enheter. Församlingen är både ett geografiskt begrepp och
en gemenskap av de medlemmar som bor
inom församlingens område. Man kan
därför säga att vi har ansvar för den
kyrkliga verksamheten för alla som vistas i
församlingen – även turister.
Gudstjänsten - kyrkolivets centrum
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där vi
tillsammans
möter
Gud
i
ordet
(bibelläsning, predikan, sång, bön) och
sakramenten (dop, nattvard). Gudstjänsten
är hela församlingens gåva och uppgift. Dit
får alla komma med sina erfarenheter och
livsfrågor. I gudstjänsten får tron och livet
näring.
Tillsammans är vi
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är gemenskap och stöd
i glädje och sorg, i vardag och högtid,
här hemma och långt borta. Svenska
kyrkan är det stilla rummet med rymd
för egna tankar och det är platsen för
livets stora högtider.
Undervisning - ett livslångt lärande
Undervisning handlar både om konkret
kunskap
om
kristen
tro
och
om
livserfarenhet. Kunskap och erfarenhet hör
samman och kan delas genom samtal,
bibelstudier, predikan och en mängd andra
sätt. Som människor och kristna har vi ett
ansvar att ge till varandra av oss själva. Vi
lever ett livslångt lärande där vi aldrig blir
riktigt färdiga, där tron kan vara ett verktyg
för
att
bearbeta
livsfrågorna,
och
livsfrågorna ett verktyg för att bearbeta
tron.
Men Svenska kyrkan består framför allt av
oss människor. Av dig och mig. Och på
samma sätt som vi människor är olika är
kyrkan det. Beroende på var vi befinner oss
i livet, möter vi kyrkan i skilda gestalter.
Det gemensamma är att Guds kärlek och
omsorg om oss skymtar bakom alla.
Oavsett vilka vi är, erbjuder Svenska
kyrkan ett sammanhang där vi får träffa
varandra och där vi får möta Gud – en Gud
som befriar och bär.
12
SommarOAS i Boden –
tag chansen att vara med!
I sommar har OAS-rörelsen för andra året i rad
förlagt sin SommarOAS till Boden. En
lokalkommitté gör en hel del arbete. Som mest har
45 personer funnits med på lokalkommitténs
möten. Ett jättearbete. Hildursborg kommer att
vara fyllt av gudstjänster och andra aktiviteter från
morgon till kväll. Gudstjänsterna kommer att bli
något utöver det vanliga. Att människor spontant
dansar av glädje är kanske inte så vanligt i
Svenska kyrkans gudstjänster, men när OASrörelsen finns med, då är det vanligt. I fjol deltog
uppskattningsvis 1200 personer på sommarOAS.
(Som mest 800 vid ett och samma möte.).
OAS-rörelsen är en rörelse inom Svenska
kyrkan. Andra rörelser i Svenska kyrkan är EFS
och laestadianismen. Passa på att besöka
gudstjänster, möten och andra arrangemang som
anordnas av våra inomkyrkliga rörelser. Människor
tycker om olika slags musik. En del vill sitta stilla
när det är gudstjänst, andra vill dansa av glädje.
Det enda sättet att få reda på vad som passar dig,
är att vara med och pröva.
Här får du information om vilka som medverkar
och om de vikigaste arrangemangen. Alla stora
möten är på Hildursborg.
Leif Nordenstorm
Kyrkoherde
www.oasrorelsen.se
13
VINNARE
De tre först öppnade rätta lösningarna från
förra numrets korsord var:
Birgitta Nilsson på Domarvägen,
Bertil Karlsson på Torggatan och
Margareta Wikström på Slumpberget.
Vinnarna har fått presentkort på kyrklunch
hemsända. Vi gratulerar!!!
Rätt lösning: 
MELLAN 14
och 20 ÅR?
KRISTEN?
Tre torsdagskvällar i
sommar (från kl 19) – se
annonser och hemsidan.
Svenska kyrkans Unga i
Boden, HELIGanerna,
väntar på dej på
församlingsgården.
Program, fika,
andakt m.m.
LYSSNA PÅ
SVENSKA
KYRKANS
SOMMARRADIO
NRÖF - 98,2MHz
VARDAGAR:
Långsändning med varierat innehåll
för olika intressen och åldersgrupper.
12.00 Kyrkguidning
Se i länstidningarnas programtablåer.
Bengt Sveder är samordnare för
sändningarna.
Han kontaktas via församlingsexp. 189 85 eller
14
direkt på mobilen på 070-556 89 85..
KORSORD
Namn: ………………………………………………….. Postnr: …….……..…..
Gatuadress (motsv): ………………………………………………………..……
Lämnas / sänds till Församlingsexpeditionen senast det datum, som står längst ner på sista sidan.
De tre först öppnade rätta lösningarna får presentkort på kyrklunch (motsvarande).
15
FÖRSAMLINGS-N Y T T
från Överluleå oc Sävasts församlingar
Kyrkgatan 30, 961 34 BODEN
Vi försöker plocka bort dubbletter i utskicket, men får du fler ex. – dela gärna med dej till andra. Vill Du få nästa
nummer hem i brevlådan (om Du nu fått detta ex på annat sätt) meddela församlingsexp 0921-189 85
Överluleå kyrka
ÖPPET 09-19
Extra länge 25/6-13/8
GUIDE träffas säkrast 12-19
Lördagar är kyrkan ofta bokad
för begravning, dop och vigsel.
Söndagar firas gudstjänst sommartid kl 10.00
(11.00 resten av året).
Resten av året är kyrkan öppen 09-15
FÖRSAMLINGS - N Y T T är ett informationstidning för Överluleå och Sävasts församlingar, som
kommer ut 4 gånger / år. Fler exemplar kan beställas / hämtas från församlingsexpeditionen
i KYRKANS HUS, Kyrkgatan 30, 961 34 BODEN.
Tfn 0921 -189 85. Kopieras och viks på tryckeriet i Kyrkans hus.
Ansvarig utgivare: Peder Bergqvist Redaktör: Bengt Sveder, [email protected]
NÄSTA NUMMER: Bidrag, tävlingssvar, frågor etc. till nästa nummer senast måndagen den 11/9 kl.
10.00. Plockas ihop, häftas och adresseras av frivilliga i Kyrkans Hus torsdagen den 28/9 från kl
08.00. Välkommen med för att hjälpa till, om Du vill och kan!
16
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards