Brevmall för Bodens kommun

advertisement
Kultur- och fritidsförvaltningen
Vill du arrangera eller skapa något kul för ungdomar i Boden?
Nu kan du som är 13-25 år söka pengar till att genomföra dina idéer och projekt.
Snabba Cash!
Snabba Cash är för ungdomar som ensam eller i grupp vill genomföra en idé i
Boden.
En förening eller organisation kan inte söka pengar.
Du kan söka högst 10 000 kr.
Din idé ska genomföras i Boden
Rikta sig till ungdomar
Vara till glädje och/eller nytta på något annat sätt för andra än projektgruppen
Projektet måste följa svensk lag
Alla aktiviteter måste vara drogfria
Vad vill ni göra?
Hur vill ni genomföra er idé?
Vad behöver ni för att genomföra er idé? (pengar, material, lokal, annat)
Vilket mål har ni med projektet?
Namn:……………………………………………………………………………...
Adress:……………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………..
Postadress
961 86 Boden
Telefon
Telefax
0921-620 00 vx.
med direktval
E-post
[email protected]
Organisationsnummer
212000-2767
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards