Förskolechef till förskolan Fröet i Boden

advertisement
Förskolan Fröet drivs av Pingstförsamlingen i Boden och har en avdelning med
18 barn i åldern 1-5 år. Fröet har en kristen profil, vilket bl.a. innebär:
 att våra samlingar kompletteras med ”kristna” sånger och böcker
 att måltiderna börjar med bordsbön (sång eller ramsa)
 veckovisa frösamlingar där vi berättar något spännande från Bibeln
I barngruppen arbetar både förskollärare och barnskötare.
Förskolechef till förskolan Fröet i Boden
Vi söker nu Dig som vill leda, samordna och utveckla verksamheten i vår förskola.
Huvudman för förskolan är Pingstförsamlingen i Boden.
Kravprofil
Vi söker Dig som….





har förskollärarexamen
delar våra kristna värderingar
har vana från att självständigt driva såväl operativa som
strategiska frågor
vill arbeta med ledning och utveckling av verksamhet och arbetslag
har erfarenhet av att återkoppla mål och krav till kommunen och styrelsen, samt driva
utvecklingsarbete efter det regelverk förskolan lyder under.
Vi förväntar oss att du är en tydlig ledare, som kan uppmuntra och inspirera medarbetarna till
utveckling av förskolan.
Arbetsuppgifter
Som förskolechef skall du:
 Leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet
 Besluta om förskolans inre organisation
 Ansvara för att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver
 Ansvara för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs och dokumenteras
 Arbeta för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling
 Ansvara för personalfrågor (anställda + vikarier)
 Ingå i förskolerådet, som är huvudmannens grupp för ledning av förskolan
 Utföra administrativa uppgifter i samråd med förskolans ekonomiansvarige.
Tjänstens omfattning – 80 %
Som förskolechef för förskolan med en avdelning för ca 18 barn kommer du att arbeta 28
timmar i barngrupp samt 4 timmar administrativt. Under hela arbetstiden har du ansvaret
som förskolechef.
Tillträde
1 augusti 2016
Ansökningstid
Vi vill ha din ansökan före 2016-05-02. Ansökan skickas till Pingstkyrkan i Boden, Prinsgatan
7, 96131 BODEN. Märk kuvertet ”Förskolechef till Fröet”.
Övrigt
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Henrik Hübinette, [email protected]
Download