Hakkas skola har en Värdegrundsgrupp som består av elever

advertisement
Regnbågsdagen i Boden
Hakkas skola har en Värdegrundsgrupp som består av elever, personal, skolledning och föräldrar.
Värdegrundsgruppen arbetar med olika aktiviteter och insatser för att skapa och bibehålla ett bra
klimat på skolan där ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad. Ett ämne som har kommit upp är
frågan om sexuell läggning och de olika kränkande ord som används som har med sexuell läggning att
göra.
Värdegrundsgruppen har blivit tipsade om att RFSL arrangerar Regnbågsdagen i Boden fredagen den
14 november. Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Hakkas skola åker dit med en stor
del av personalgruppen för att lära mera. Efter det kommer RFSL komma till skolan för att jobba med
eleverna. Det datumet är inte bokat än.
Eleverna i åk 7-9 kommer att få hemuppgifter till fredag (14/11) eftersom de flesta lärarna är i
Boden. Alla elever som vill har möjlighet att vara på skolan och jobba med matematik och NO
tillsammans med Bertil Karlsson och ev. en vikarie beroende på elevintresse. Åk 8 får välja om de
vill göra matte-provet i förväg, på onsdag 12/11, eller om de vill göra provet på fredag. 8ans SOprov är flyttat till måndag 17/11.
Hakkas skolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling har en vision:
På vår skola upplever alla elever tryggheten att
vara den de är, med respekt för sitt och alla andras
egenvärde.
Vi har planerat in arbetet kring sexuell läggning som en insats i årets plan:
Namn
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Eleverna i år 7-9 ska ha kunskap om vad sexuell läggning är och vad hbtq står för. De ska ha arbetat
med begrepp kring sexuell läggning samt normkritik utifrån ett könsperspektiv.
Vi följer upp med en utvärdering i Värdegrundsgruppen som tas upp i utvärderingen av planen.
Insats
Värdegrundsgruppen besöker Regnbågsdagen i Boden 14 november. Efter det besöker RFSL Luleå
skolan, åk 7-9, för en utbildningsdag. I samband med den dagen utformar elever och personal resten
av insatsen utifrån uppkomna behov och frågeställningar.
Ansvarig Anna-Lena Partapuoli, Sara Carlsson
Nedan finns lite information från Regnbågsdagens hemsida samt en länk till programmet.
Välkomna till Regnbågsdagen 2014!
Fredagen den 14:e november arrangerar RFSL Luleå
och norra Norrbottens län den årliga konferensdagen
Regnbågsdagen. Regnbågsdagen är en kostnadsfri
kunskapsdag som arrangeras för fjärde året i rad och
denna gång kommer vi att vara på Björknäsgymnasiet
i Boden.
Årets tema på Regnbågsdagen är Identitet och på plats för att föreläsa kommer bland andra
Gudrun Schyman och RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund att vara.
Konferencier är Pernilla Hammargren.
Regnbågsdagen är en viktig och värdefull dag för alla i vår kommun och vårt län, oavsett om
du jobbar inom offentlig eller privat sektor. Vi kommer att belysa olika hbtq-frågor ur ett
identitetsperspektiv och vi garanterar er en fördjupad kompetens och tips på hur en arbetar
vidare inom ramen för mångfald efter dagens slut.
Avsändare till denna dag är RFSL Luleå och norra Norrbottens län i samverkan med Bodens
kommun och ABF i Boden. Med denna konferensdag vill vi nå ut till alla regionens invånare
och ge möjlighet till ökad kompetens inom hbtq-frågor.
http://regnbagsdagen.se/program.html
Hör gärna av er om ni har frågor!
Sara Carlsson, rektor
0970-180 13, 070-208 50 93
Anna-Lena Partapuoli, lärare
[email protected]
Download