BUSPOSTEN 2010
Barn Unga Samhälle – Lärarutbildningen - Malmö Högskola
Våga vara dig själv!
Herman,
64,
är
idag
en
pensionerad socionom efter 35
års arbete i Sverige. Under hans
uppväxt i västra Berlin var det
förbjudet enligt lag att ha en
annan sexuell läggning, och man
kunde till och med bli utkastad
från sin lägenhet.
– En hyresvärd hade rätt att säga
upp en om de upptäckte att man
var bög. Man kunde även bli
avskedad från jobbet.
En komplicerad uppväxt
Vi sitter och intervjuar honom i ett litet
rum, lampan ovanför bordet lyser ner på
några apelsiner som ligger i en skål.
Farfarsklockan bakom honom tickar
ljudligt. Herman berättar om första
gången han hade ett förhållande med en
av samma kön.
– Mitt första förhållande var med en
skolkamrat, då var jag ca 12 och ett
halvt år gammal. Det varade i ett halvår,
sedan slogs vi och då tog det slut.
Han berättar att det inte var lätt att vara
öppen om sin sexuella läggning tack
vare lagarna som fanns på den tiden,
men att han hade tur som hade
öppensinnade föräldrar när det kom till
sexualitet.
– I Berlin var det inget tabu alls om
homosexualitet, man pratade öppet om
det. På 20-talet fanns det massor av
sådana aktiviteter, när Hitler kom tog
det stopp. Då inkom dödsstraff. Det var
stränga straff i Sverige också förr,
exempelvis tukthus.
Herman berättar även att han under ett
års tid hade ett förhållande med en
kvinna, men att han sedan blev
förälskad i en man.
– När hon var hos sina föräldrar gick
jag till en bögklubb i Malmö, där blev
jag blixtförälskad i en man. Det var
första gången jag hade riktiga känslor
för en man, inte bara sexuellt. Det var
helt andra känslor för killen än vad jag
hade för tjejen.
Hans nya resa började
Herman kom till Sverige i december
1966. Här i Sverige fick han uppleva ett
annat synsätt, han behövde inte ljuga
om det. Han kunde berätta det för
sina studiekamrater i skolan likaså
sina arbetskamrater. Han har även
varit aktiv inom RSFL (Riksförbundet
för sexuellt likaberättigande).
Varför tycker du det är viktigt att
berätta om din homosexualitet?
– Jag tycker angrepp är bästa
försvaret, att man tar vinden ur
seglen. På 80-talet var det en kille på
jobb som jag kände från bögkretsarna
i Malmö, han inbillade sig att ingen
visste något på jobbet och ville inte
att någon skulle veta, men alla visste.
Sen tog han livet av sig. Han svalt
ihjäl sig, han blev liggandes en
månad i sängen tills han var död. Jag
tänkte att, nej, alla dessa murar, jag
vill inte leva så. Om du gömmer dig,
som fortfarande en del bögar gör, vad
ska du säga till arbetskamraterna när
de berättar vad de ska göra till
helgen? Vad ska du säga? Då får man
bara hitta på historier mot familj och
man måste utveckla ett jävligt bra
minne för att minnas alla historier, så
du inte motsäger dig.
När vi frågar om samhället är öppnare
idag tittar han på oss och tänker efter
en stund innan han svarar tvekande.
– Både ja och nej. Ett exempel: på
70-talet hade Arne och jag kunnat
vandra hand i hand ner till centralen,
ingen hade brytt sig. Jag skulle inte
göra det idag, absolut inte på
kvällstid, då kan man få på käften av
unga killar. Ofta invandrarkillar
tyvärr, från länder där homosexualitet
är tabu.
Herman pratar även om att samhället
har en typ av ”negativa” tankar om
dem med annan sexuell läggning, att
de ”bryter” mot de normativa regler
som finns i samhället. Han tycker att
bästa sättet att lösa detta är att rikta
sig till de unga, den kommande
generationen.
– Information och uppfostran i
skolan. Jag tycker det är viktigt att ha
rätt undervisning i skolan och visa
hur vanligt det är med dessa olika
sexuella varianter, inte bara hos
människan utan även i djurriket. Att
man tar bort udden av föreställningar
om dålig moral, oavsett vad Bibeln eller
Koranen säger.
Herman mindes själv tillbaka när han var
en liten pojke som var rädd för vad
samhället skulle tycka om honom om han
kom ut med sin sexuella läggning.
– Jag skulle nog säga att om du är rädd så
kan du få hjälp genom socialbyrån och
genom RSFL. Då kan du byta identitet
och gömma dig. Fast då måste du vara
helt beredd att överge din kulturella
bakgrund och kanske även din familj. Jag
kände en turkisk kille som hade ett
företag, jobb, bil, hus och han var bara 2425 år gammal. Han hade en vän som fick
reda på då att han var homosexuell och,
ja, han familj mördade honom, sin egen
son. De hotade även hans vän så han
flydde hit.
Han är idag lyckligt gift med Arne sedan
1995 och har inga problem med att prata
om det eller visa det öppet i samhället.
Dagens problem kan vara att våldet har
blivit grövre. Fler människor med annan
sexuell läggning är rädda för att komma ut
och prata om sin läggning av rädsla för att
råka illa ut.
Fakta:
Fram till 1944 var det kriminellt i Sverige
att vara homosexuell. Det räknades ändå
som en sjukdom fram till 1979.
Diskrimineringslagen trädde i kraft 1
januari 2009. Lag har till ändamål att
motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
RFSL grundades1950 och har idag över
4000 aktiva medlemmar. RFSL arbetar för
att homosexuella, bisexuella och
transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som andra.
Av: Alexandra Nilsson, Onuma
Panawong, Muntaha Majed
[email protected]
[email protected]
BUSPOSTEN 2010
Barn Unga Samhälle – Lärarutbildningen - Malmö Högskola