Årsredovisning - Bodens kommun

advertisement
Årsredovisning
Jessica Wikman, Hanna Tängmark, Lisa Lindgren
2009-2010
Björknäsgymnasiet
Bodens kommun
Region Norrbotten
Handledare Sören Johansson
Rådgivare Helene Kask
Innehållsförteckning
VD har ordet
Företaget
Affärsidé
Året i korthet
Personal
Handledare & rådgivare
Målsättning
Varan och produktionen
Marknadsföring
Försäljning och vinstdisposition
Erfarenheter & framtid
Resultaträkning
Balansräkning
Tack
Revisionsberättelse
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3-4
4
4
5
5
6
VD har ordet
Nu är det dags för avvecklingen av vårt företag Nanoq UF. De upplevelser vi haft
med företaget har varit mycket lärorikt och spännande. Det har varit mycket hårt
arbete och vi har lagt ner mycket av vår tid på företaget.
Från början var vi alla jätte intresserade och tyckte det skulle bli spännande att starta
ett företag, speciellt ett som hade med vårt stora gemensamma intresse. Allt
eftersom märkte vi hur mycket tid det tog och det blev allt knepigare att klura ut hur vi
skulle lösa alla våra problem. Tillslut löste vi självklart alla våra problem och när vi
fick se resultat blev det bara roligt och vi kände att allt hårt slit var värt det.
Det allra bästa tycker jag var att ta hand om modevisningen. Det var väldigt tufft,
mycket tuffare än vi trodde och vi hade alla odds emot oss. Vi höll uppe humöret och
lyckades tillslut. Det blev en stor succé och kom fler personer än vi fick ta in i lokalen.
Det var otroligt svårt att ragga kunder men det gav oss riktiga erfarenheter som jag är
väldigt stolt över att jag har fått. Det var just erfarenheterna som gjorde att det var
värt det, för hur kul det än har varit ibland har jag velat ge upp massor med gånger.
Det var som sagt tufft många gånger i företaget och för att det skulle ha gått bättre
och lättare för oss skulle vårt företag haft bättre planering, eller i alla fall en planering
som vi följde. Men allt som allt tycker jag att vi har gjort ett väldigt bra jobb och vi
lyckades genomföra det vi planerat.
_________________________
Jessica Wikman
VD, Nanoq UF
2010-05-05 Boden
1
Företaget
Nanoq UF bildades den 20 september 2009. Företaget består av Jessica Wikman,
Hanna Tängmark och Lisa Lindgren. Jessica läser siste året på
samhällsvetenskapliga programmet på Björknäsgymnasiet med inriktningen ekonomi.
Hanna och Lisa läser teknikprogrammet på Björknäsgymnasiet med inriktningen
virtuell design. Vi kompletterar varandra väldigt bra eftersom att vi både har den
tekniska delen och den ekonomiska delen. Vi är alla väldigt kreativa och ville därför
ta användning av den.
Affärsidé
Vår affärsidé går ut på att själva designa och sy fina festkläder. Vi vill tillfredställa
unga kvinnors, mellan 18-28 år, behov av lokala, fina, prisvärda och modeinriktade
kläder. Samtidigt vill vi hjälpa miljön och skänker därför 25% till isbjörnarna via WWF,
världsnaturfonden.
Året i korthet
I början av året kom vi på vår affärsidé och registrerade vi oss. Vi köpte själva
riskkapital som vi använde till att betala registreringsavgiften med. Därefter under
höstterminen skrev vi vår affärsplan som skickades in till UF.
Vi gjorde en marknadsundersökning för att ta reda på intresset för våra varor, vilket
helt klart fanns där. Vi började då vår produktion av varorna. Vi fick sponsring och på
så sätt ett startkapital så att vi kunde köpa in material.
Under hela året har vi alla hjälpts åt med att designa och sy kläder. Vi har även
noggrant valt ut och köpt material till kläderna.
November
Vi deltog i öppet hus som hölls på skolan där vi stod och visade upp vårt företag och
sålde fika för att få ett startkapital till material. Vi sålde slut på allt fika, vilket blev 395
kr. Vi sålde även riskkapital och fick in 900 kr genom privatpersoner som sponsrade.
Februari, Mars och April
Dessa månader var väldigt viktiga för företaget när vi var på olika mässor, lokala UF
mässan, regionala UF-mässan och projektarbetsmässan. Under mässorna berättade
vi för folk om oss och vårt företag. Vi hade en provdocka med ett klädplagg på och
bilder på våra andra kläder. Vi fick väldigt bra respons från alla vi pratade med och
många tyckte om att vi även skänker en del av pengarna till välgörenhet. Vi vann
även pris i två olika tävlingar; första pris för bästa logotyp och andrapris för bästa
monter.
Mars
En annan viktig händelse i företaget var modevisningen som vi höll. Några kompisar
till oss ställde upp som modeller och två lokala band spelade deras musik. Det var en
väldigt lyckad kväll då det kom så mycket folk att det blev fullt så vi fick säga nej till
vissa. Publiken tyckte om våra kläder och alla tyckte att vi hade gjort ett superbra
arbete. Detta är något vi kommer kolla tillbaka på länge och vi är riktigt stolta över vår
stora succé.
2
Personal
Det har varit viktigt med samarbetet i Nanoq UF, speciellt eftersom att vi hade valt en
stor och svår sak att göra, vilket hade varit svårt att göra helt själv. För att allt skulle
gå rätt till eller om det skulle dyka något förhinder av något slag delades
arbetspositioner ut baserade på intresse och personliga kvalitéer. Jessica Wikman
utsågs till VD, ekonomichef och marknadsföringschef. Hanna Tängmark utsågs till
design- och produktutvecklingschef, personalchef och kontorschef. Lisa Lindgren
utsågs till försäljningschef, inköpschef och kommunikationschef. Detta ansåg vi vara
de positioner vi behövde ha i vårt företag.
När företaget bildades (2009-09-20) kom vi alla överens om att 25% skulle gå till
WWF och isbjörnarna och resten skulle vi alla dela lika på.
Rådgivare och handledare
Sören Johansson tillsattes som handledare, vilket var något vårt företag inte kunde
påverka. Vi har fått mycket hjälp av Sören, främst när det gäller de teoretiska delarna
i att driva ett företag.
Helene Kask, designer för H&M i Stockholm, utsågs till rådgivare. Vi valde just henne
eftersom att hon har stora kunskaper om att designa kläder. Hon vet även vad
kunderna söker efter och de nya trenderna. Hon har fungerat bra och kommit med
bra tips, bland annat om färger och annats som modet kommer vara.
Målsättning
Vår målsättning har varit att lära sig hur man startar, driver och avvecklar ett företag.
Vi har fått goda kunskaper inom ekonomi och försäljning och vi är övertygade om att
dessa kunskaper kommer att bli användbara även i framtiden.
Vårt mål med vår produkt var att designa fina festkläder till unga kvinnor och på så
sätt ge dessa, främst i Boden och Luleå, en lokal källa till inspirerande mode.
Varan och produktionen
Vi köpte in all material till kläderna från Olssons tyger i Boden och i Luleå.
Sammanlagt köpte in material för 1068 kr. Sedan designade och sydde vi kläderna
själva som vi visade upp på en modevisning. Inträdet till modevisningen var 30 kr och
vi tjänade 1 350,5 kr.
Marknadsföring
För att marknadsföra Nanoq UF beslutade vi oss för att använda oss av Internet –
den mest populära ”mötesplatsen”. Vi skapade en hemsida, www.nanoq.tk, för att
kunna lägga ut information och bilder på varorna. Vi använde oss av
www.facebook.se för att sprida länken till vår hemsida. Genom www.facebook.se
marknadsförde vi vår modevisning. Vi skaffade även en mail, [email protected],
dit folk kunde skriva till oss om de hade frågor om vårt företag eller våra varor.
Försäljning och vinstdisposition
Vi medlemmar i Nanoq UF och våra föräldrar var de som köpte riskkapital och vårt
startkapital bestod av sponsring. Hela vinsten ska gå till WWF och isbjörnarna
eftersom att 500 kr av vinsten skänktes till oss och skulle gå direkt till isbjörnarna och
resten av vinsten inte var någon större summa så det var ett lätt beslut.
3
Men just därför gick vi själva inte med någon vinst. De varor som är kvar kommer vi
att dela lika på och även ge bort som tack till några som hjälpt oss under året.
Under företagets verksamhet hade vi vår modevisning där vi tjänade ihop 1350,50 kr.
Erfarenheter och framtid
Vi i Nanoq UF har lärt oss mycket om marknadsföring, ekonomi och andra olika
företagsfaser. Vi har fått viktiga erfarenheter om hur det är att starta, driva och
avveckla ett företag, vilket nämnts tidigare.
Det har varit intressant för oss båda att driva vårt företag. Jessica och Hanna hra haft
planer att fortsätta med vår affärsidé och starta nytt företag. Just nu vet vi inte riktigt
hur vi ska göra och om det verkligen är något vi vill så det är något vi verkligen måste
ta och fundera på. Vi anser ändå att det har varit väldigt lärorikt och intressant att
driva detta företag.
Resultaträkning
2009-09-20 – 2010-05-02
Intäkter (kr)
Försäljning
Sponsorer
Riskkapital
Övrigt
1 350,5
1 400
550
395
Summa intäkter (kr)
3695,5
Kostnader (kr)
Materialinköp
Varuinköp
Riskkapital
Övrigt
1 068
685,5
0
1 383,5
Summa kostnader (kr)
3137
Resultat (kr)
558,5
4
Balansräkning
2009-09-20 – 2010-05-02
Tillgångar
Kassa
Bank
Kundfodringar
558,5
0
0
Summa tillgångar (kr)
348
Eget kapital och skulder
UF Riskkapital
Årets resultat
0
558,5
Summa eget kapital och skulder (kr)
348
Tack till
Sören Johansson, handledare
Helene Kask, rådgivare
Björknäsgymnasiet Boden
Frasses, Boden
Sideburn music, Boden
Jörgen Wikman
Björn Lindgren
Birgitta Lindgren
Manuela Fredriksson, Näringslivsförvaltningen Boden
Alla kunder
_________________________
Jessica Wikman
VD, ekonomichef och marknadsföringschef
2010-05-06 Boden
_________________________
Lisa Lindgren
Inköpschef, försäljningschef
och kommunikationschef
2010-05-06 Boden
5
_________________________
Hanna Tängmark
Design- och produktutvecklingschef,
kontorschef och personalchef
2010-05-06 Boden
Revisionsberättelse
Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och VD:s
förvaltning för räkenskapsåret 2008-09-22 – 2009-05-10. Granskningen har utförts
enligt god redovisningssed.
Jag tillstyrker
att
resultaträkningen och balansräkningen fastställs,
att
vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
att
styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
_________________________
Sören Johansson
Handledare
2010-05-06 Boden
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards