Capacent Pressrelease 2016-10

advertisement
2016-10-10
Förtydligande avseende rapporterad försäljning av aktier i Capacent Holding AB
(publ) (”Capacent” eller ”Bolaget”).
Joakim Hörwing, en av grundarna till Capacent, har under den 6:e och 7:e oktober
flyttat om i sitt ägande. Transaktionerna har rapporterats som avyttring på
Finansinspektionens hemsida med anledning av den tolkning som har gjorts av
nuvarande regelverk. Direkt
rekt och indirekt ägande är dock oförändrat till följd av
transaktionen.
Denna information är sådan information Capacent Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersvärdepappers
marknaden och/ellerr lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
1
oktober kl 17.30.
För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Robin Paulsson, CFO
[email protected]
[email protected]
@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01
Telefon: +46 70 750 08 63
Kort om bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte
syft att förbättra
företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande
tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på
fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden.
Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus
fokus på verkställande och resultat.
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550 E--post: [email protected]
Visiting Address:
Regeringsgatan 30-32
Telephone: +46 8 458 53 50
Telefax: +46 8 458 53 99
Address: Box 7715
SE-103 95 Stockholm
E-mail:
mail: [email protected]
Web: www.capacent.se
www.capacent.
Visiting Address:
Regeringsgatan 30-32
Telephone: +46 8 458 53 50
Telefax: +46 8 458 53 99
Address: Box 7715
SE-103 95 Stockholm
E-mail:
mail: [email protected]
Web: www.capacent.se
www.capacent.
Download