Cloudmore AB har sedan starten 2004 arbetat sig till

advertisement
Din väg till marknaden
Stockholm 2010-02-01
Om Cloudmore
Cloudmore, med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är en distributör av molntjänster med kunder främst i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Irland. Cloudmore erbjuder tjänsteleverantörer och
mjukvarutillverkare möjligheten att sälja och marknadsföra sina tjänster till en bred återförsäljarbas.

Tjänsteleverantörer och mjukvarutillverkare (ISV) erbjuds inte bara ett mer kostnadseffektivt sätt
att nå ut i partnerkanalen med sina erbjudanden och marknadsföring utan får dessutom
möjligheten att bli en del av en meningsfull portfölj av kompletterande tjänster.

Återförsäljare får, via Cloudmore, möjlighet att sälja och marknadsföra molntjänster med fullt
ägande av slutkunden inklusive support och fakturering.
Tjänstedistribution
Cloudmore AB har sedan starten 2004 arbetat sig till en position som ledande inom distribution av
molntjänster. I dagsläget har vi en distributionskanal som endast överträffas av ledande telekomföretag
som når miljontals företag. Cloudmore samarbetar med ledande tjänsteleverantörer och
mjukvarutillverkare för att erbjuda återförsäljarna en snabb väg till marknaden och möjliggöra för dem att
erbjuda sina kunder ett kostnadseffektivt, flexibelt alternativ utan tunga investeringar, långa
bindningstider och stor osäkerhet.
Vårt erbjudande
Cloudmores unika erbjudande, där vi ger tillgång till en portfölj av molntjänster via Cloudmores
kontrollpanel, består även i möjligheten för återförsäljare att sälja dessa tjänster under sitt eget
varumärke, sk white labeling. Denna lösning, utvecklad av Cloudmore, fungerar inte bara som ett
administrativt verktyg för våra återförsäljare, utan också som ett varumärkesbyggande verktyg. Istället för
att behöva investera i egen hårdvara får partners tillgång till allt som behövs för att börja sälja tjänster
från dag ett.
Tiden från det att man har skrivit under avtal om att bli återförsäljare till dess att man kan börja sälja och
marknadsföra tjänsterna är minimal. Cloudmore erbjuder verkligen ”IT på kran” – en lösning där
investeringarna är små och riskerna låga även om de tjänster som erbjuds är av högsta kvalitet med
avseende på prestanda, säkerhet och tillgänglighet.
Som den storskaliga distributör av molntjänster som vi är kan vi leverera tjänster till en lägre
månadskostnad och med en högre grad av tillgänglighet och säkerhet än vad som skulle vara möjligt för
en enskild organisation att utveckla själv. Vår växande tjänsteportfölj består idag av fem olika segment
med såväl lokala som globala varumärken.
About Cloudmore
Cloudmore, headquartered in Stockholm, Sweden, is a cloud service distributor with current presence in Sweden, Finland, Norway, Denmark, UK and
Ireland. Cloudmore offers service providers and software vendors the opportunity to sell and market their services through a wide reseller base.
Visiting address:
Cloudmore AB
Pipers Väg 2
170 73 Solna, Sweden
Postal address:
Cloudmore AB
Box 8020
192 08 Sollentuna, Sweden
Telephone
+46 (0)8 420 14 000
E-mail [email protected]
VAT reg.No:
SE55666885-4401
Page 1 (2)
Din väg till marknaden
Stockholm 2010-02-01
Kontrollpanelen
Cloudmore har utvecklat en egen plattform, kontrollpanelen, som möjliggör såväl tjänstedistribution som
fakturering, identitetsintegration, servicenivå, tillgänglighet och säkerhetshantering.
Webbportal och API
Vår webbportal och web service API utgör ett abstraktionslager genom vilka våra återförsäljare och deras
kunder på ett effektivt och öppet sätt kan tillhandahålla och hantera alla tjänster.
Fakturering
Varje återförsäljare faktureras månatligen en faktura som är uppdelad per slutkund och tjänst för att
underlätta för återförsäljaren i dennes faktureringsarbete.
Kanalen
Vi har fått en oöverträffad respons från kanalen och har under de senaste 24 månaderna skrivit avtal med
mer än 1.500 återförsäljare. I vår kanal återfinns väl ansedda marknadsledande återförsäljare, e-handlare,
telekomföretag, operatörer, systemintegratörer, lokala IT återförsäljare och konsultföretag. Vår historiska
förmåga att rekrytera mer än 80% av tillfrågade återförsäljare ger oss möjlighet att expandera vår närvaro
i nya områden till en låg kostnad och på kort tid, vilket hjälper oss att avsevärt öka vår framtida potential.
About Cloudmore
Cloudmore, headquartered in Stockholm, Sweden, is a cloud service distributor with current presence in Sweden, Finland, Norway, Denmark, UK and
Ireland. Cloudmore offers service providers and software vendors the opportunity to sell and market their services through a wide reseller base.
Visiting address:
Cloudmore AB
Pipers Väg 2
170 73 Solna, Sweden
Postal address:
Cloudmore AB
Box 8020
192 08 Sollentuna, Sweden
Telephone
+46 (0)8 420 14 000
E-mail [email protected]
VAT reg.No:
SE55666885-4401
Page 2 (2)
Download