Cloud Sweden publicerar sin Guide till Molnet!

advertisement
Cloud Sweden publicerar sin
Guide till Molnet!
En efterlängtad Guide till Molnet publiceras av Sveriges främsta nätverk inom cloud
computing.
Boken finns att köpa här
Varför en guide till molnet?
Cloud Sweden har producerat guiden för att underlätta för beslutsfattare och beställare att fatta väl
underbyggda strategiska beslut när det gäller inköp och användning av molntjänster.
Cloud Sweden har producerat guiden som kravställare till leverantörer av molntjänster.
Cloud Sweden har producerat guiden för att stimulera etablering av fler svenska molntjänsteleverantörer.
Nuläge
Vi är övertygade om att kunniga beställare ställer mer relevanta krav på leverantören, vilken därmed måste
öka sin kunskap om kundens behov. Detta leder till en win-win situation för både kunder och leverantörer. Vi
syftar till att främja relationer mellan kompetenta parter där kundens förväntningar stämmer överens med
faktisk leverans och där det finns ett avtal i botten som fördelar riskerna mellan initierade parter på ett
balanserat och rimligt sätt.
Cloud Sweden:
-Bygger upp kompetens rörande molntjänster med de nya utmaningar som dessa innebär.
-För över kunskapen till breda grupper av användare.
-Ökar förutsättningarna för en tryggare och säkrare användning av molntjänster .
-Stimulerar framväxten av nya svenska företag inom sektorn för molntjänster.
Cloud Sweden samlar drygt 2000 personer i vår LinkedIn grupp som följer arbetet och i många fall bidrar till
diskussioner och ytterligare utveckling av vår gemensamma kunskap. Dessutom har vi en unik nära
samverkan med SIS grupp TK 542 (standardisering i molnet) och EuroCloud Sweden (organisation för svenska
molnföretag)
För mer information kontakta:
Inger Gran, föreningsdirektör Dataföreningen, Stockholm och initiativtagare till Cloud Sweden
[email protected] eller tfn 0707 822200.
Cloud Sweden
Download