Koncept presentation

advertisement
A new generation
of cloud based IT systems for
tobacco vending machines
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Vilka är leverantörerna av dessa utrustningar?
Lennart Flod och Lars Olofsson har mer än 20 års erfarenhet av installationer gällande
automatutrustningar till detaljhandeln, vi var med när denna bransch startade för drygt 20 år sedan. Till
vår hjälp idag så har vi avancerade IT tekniker som är beredda att med kort varsel logga in sig via
internet för att ge support till våra kunder via vårt avancerade internetbaserade IT system för att
förebygga driftsstörningar och stillestånd.
Vem tillverkar automaterna?
Våra utrustningar tillverkas av GM Vending i Spanien som är ett nytänkande företag och som ligger
tekniskt i framkant inom automatbranschen.
Detta företag är redan idag leverantör av automatlösningar till ett av världens största tobaksbolag.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Automaterna erbjuder följande:










En kompakt & smidig installation som enbart tar upp en yta på 1,2 m i bredd och
0,8 m i djup (0,96kvm)!
39 sorters cigaretter kan laddas i cigarettautomaten och 52 sorters snus i den
kylda snusautomaten!
Kolumnmatade utrustningar som enkelt fylls på av er personal där dörrarna
öppnas åt olika håll för snabbare påfyllning!
Sensor i varje utmatningskolumn som larmar om varan är slut, vilket innebär att
inget kvitto ifrån beställningsterminal kan erhållas innan påfyllning har skett.
Givetvis fungerar A o B (Store Office) med automatisk avräkning ifrån ert
varulager!
Ergonomisk utformning med en maximal laddningshöjd på endast 1,7 meter gör
det lättjobbat för personalen!
Internetbaserat system där vi kommer åt att supportera er direkt om hjälp
behövs!
Priset för en installation är ca 30 % lägre än vad den normala kostnaden tidigare
har varit för en traditionell automatinstallation!
Alltid uppdaterad kopia av ert system.
Få rörliga delar i automaterna, enkelt att kunna byta reservdelar själv.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Min butik ligger långt ifrån alla städer hur lång tid måste jag
vänta på service?
Vi vet att detta kan vara ett problem i en servicefrekvent bransch där stillestånd i automatutrustningen
innebär intäktsbortfall så därför har vi sett till att ha branschens mest avancerade servicelösningar via
internet med skickliga IT tekniker som alltid finns till hands för att snabbt logga in sig i ert system för att
avhjälpa problem.
Dessutom är vi ensamma i branschen om att ha ”On Line Diagnossystem” vilket innebär att aktuell
status på era automatsystem konstant övervakas via internet vilket innebär att eventuella fel kan
avhjälpas i ett tidigt skede.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Ställer utrustningen höga krav på IT kompetens från min
personal?
Eftersom vi kan utnyttja ”total fjärrstyrning” i vårt Chrystal system så innebär detta att allt som er
personal kan göra på plats i butiken även kan utföras på distans såsom att ändra produktpriser, EAN
koder, rapporter samt att vi även kan starta om datasystemet och utföra allt underhåll.
Vi behöver bara besöka er butik när något fysiskt måste repareras eller bytas och i de flesta fall så är
det IT baserade saker som behöver åtgärdas om något inträffar.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Detta låter bra men måste det vara dyrt?
Vår intention är att erbjuda marknadens mest kostnadseffektiva system där vi håller lägst pris samtidigt
som vi skall ligga före våra konkurrenter avseende teknisk nivå och kundnytta!
Genom att hålla låga ”overheadkostnader” och smarta lösningar gällande service och underhåll räknar
vi med att vara den prisledande leverantören till Svensk Detaljhandel både med avseende på pris och
teknik.
Ta gärna in en offert från våra konkurrenter och gör en jämförelse!
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Molnbaserad teknik vad tjänar jag på det?
Fördelen med molnteknik är att det skapas en kopia (backup) av hela systemet kontinuerligt och att det
behövs färre tekniska delar i automatsystemet för lagring av data.
Dessa data lagras istället i externa servrar utanför butikens automatsystem och fördelen är att det blir
en mer ekonomisk och säkrare installation för butiken. Vid strömavbrott eller internetproblem hanteras
all data internt för att kunna serva kunder och när felet är avhjälpt synkroniseras all data via den
molnbaserade tekniken.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Hur löser man detta med service?
Du som kund kommer alltid att ha tillgång till teknisk service utförd av egen kunnig personal
specialiserade på IT relaterade automatlösningar för just dessa utrustningar. Outsourcing av service
håller vi oss borta ifrån och Ni får alltid service från samma håll som utrustningen är beställd ifrån.
Ni väljer vilken nivå ni vill ha på ert avtal allt ifrån basservice till fullskalig administration av systemet.
Som kund har ni alltid möjlighet att uppgradera eller nedgradera er servicenivå allt utifrån det aktuella
behovet!
Våra Servicenivåer
 Basservice: IT relaterat kontroll av ingående datorer, backup av system, telefonsupport, uppladdning av nya produktbilder.
 Premiumservice: Basservice, genomgång av automater 1ggr, reservdelar ingår (kylaggregat exkluderad från år 3),
åverkan debiteras, framkörning tillkommer.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Hur effektivt är ert system gällande detta med säljyta?
Normalt sett så är många automatutrustningar ganska svårplacerade utanför kassalinjen företrädesvis
beroende på deras djup som ofta kan vara upp till 100cm. Detta gör att det kan bli trångt i utpasagen
när kunderna lämnar butiken.
Vi har tagit fasta på detta och har utvecklat utrustningar där djupet endast är 80cm vilket gör
installationen mer lättplacerad eftersom den inte sticker ut från väggen lika mycket.
En installation med 1st Cigarrettautomat (1200st paket) samt 1st snusautomat (750st dosor) tar
sammanlagt upp en yta som motsvarar en EU-pall!
Vi har dessutom minimerat och slimmat ned vår köpstation (kiosk) för att denna skall ta upp minsta
möjliga yta innanför butikens kassalinje.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Köp eller Finansiering av utrustning?
Vi har medvetet valt bort detta med finansbolagsfinansiering beroende på de merkostnader för kunden
som oftast uppkommer i samband med detta.
Vår målsättning är att du som kund skall ha en installation som är så ekonomisk som möjligt och det
bästa alternativet är då köp av utrustning eller om kunden finansierar det hela via egen bank.
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Cigaretter




Lätt att fylla på.
Kolumnutmatning.
Anpassat för olika storlekar av förpackningar.
Upp till 1200st cigarettpaket.
Teknisk data
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)
Nätanslutning
Strömförförsörjning
650
1665
600
220
230V / 50Hz
55W
Max antal val (olika sorter)
39
Max antal långa och korta cigaretter 1200st
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Snus




Lätt att fylla på.
Kolumnutmatning.
Anpassat för olika storlekar av förpackningar.
Upp till 800st snusdosor.
Teknisk data
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)
Nätanslutning
Strömförförsörjning
650
1665
600
240
230V / 50Hz
345W
Max antal val (olika sorter)
Max antal vanlig snusdosa
Max anta mini snusdosa
52
720st
80st
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Apotek (receptfria varor)




Lätt att fylla på.
Kolumnutmatning.
Anpassat för olika storlekar av förpackningar.
Upp till 800st produkter (standard sortiment).
Teknisk data
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)
Nätanslutning
Strömförförsörjning
650
1665
600
220
230V / 50Hz
55W
Max antal val (olika sorter)
Max antal apoteksprodukter
48
750st
A new generation of cloud based IT systems for tobacco vending machines
Köpstation (Kiosk)




Kan placeras var som helst i butiken.
Trådlös anslutning Wi-Fi eller kabel.
Lätt att byta kvittorulle och att butikens egna kassarullar passar.
Nytänkande, slimmad modern design.
Teknisk data
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)
Nätanslutning
Strömförförsörjning
415
1515
160-300
35
230V / 50Hz
120W
Max antal kvitton per rulle
2000st
Händelseförlopp från köpstation till utleverans av vara
Huvudmeny
Kassörskan validerar
kvitto
Kunden scannar
kvitto i central
modul mellan
automaterna
Kunden väljer
produktgrupp
Kassörskan scannar
kvitto och tar betalt
Produkten levereras
ut automatiskt i
blinkande automat
Kunden väljer vara
Kvitto med produkt
och EAN skrivs ut
Systemspecifikation
Upp till 99
enheter per
system
Fjärrstyrning av
samtliga enheter
Säkerhet
krypterad 128
bitar
Unik
programkod för
varje system
Annonsering i
Köpstationer
FIFO Först in
först ut
Uppkopplad mot
internet
Kommunikation
via WIFI och
kabel
Tack för visat intresse!
Download