seminarieprogrammet

advertisement
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 - fortsatt opinionsbildning
En uppföljning på kick off-dagen 18 nov 2013 för alla organisationer och enskilda
intresserade av att stödja och opinionsbilda för ett politiskt beslut om en utfasning av
tobaksrökning i Sverige.
När: tisdagen den 8 april 2014 kl 13-16
Var: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm
Programmet webbsänds – med möjlighet för alla på alla nivåer att se programmet i
efterhand! Länk meddelas senare på www.tobaksfakta.se.
Program
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – dagsläget och aktuella planer
-
nationella nivån (Göran Boëthius)
-
regionala/lokala nivån (Lena Sjöberg)
Etik i folkhälsoarbetet (Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi Stockholms Universitet)
Hur når vi och hur informerar vi kandidater på valbar plats i höstens val till kommuner,
landsting och riksdag? Praktisk demonstration. (Brith-Marie Delander, Margareta
Pantzar)
Sociala medier i opinionsbildningen – hur går det? (Sara Dinwiddie)
Informationsmaterial – vad är tillgängligt? Vad mer är önskvärt?
Så går Sverige – och världen – vidare i slutspelet (Göran Boëthius)
Form och tid för kommande möten
Program och pausförtäring är avgiftsfri.
Anmälan görs på www.tobaksfakta.se. Anmälan också av er som väljer
webbsändningen ger oss möjlighet att skicka er tillgängligt material
Frågor till Göran Boëthius, nationell projektledare, [email protected]
eller Lena Sjöberg, regional projektledare, [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards