Tobak – marknadsföring, rökfria miljöer och rökfritt Sverige 2025

advertisement
Tobak – marknadsföring, rökfria
miljöer och rökfritt Sverige 2025
Välkommen till seminarium och efterföljande
mingel, tisdag 1 juli!
Tid: Tisdagen den 1 juli . Seminarium klockan 15.30 - 17.00.
Plats: Fysiken i Hälsodalen, St Hansplan 2, Visby.
Anmäl dig gärna till: [email protected]
15.30 Så får tobaksbolagen ungdomar att börja röka
Magnus Jägerskog, vd för IQ, berättar om marknadsföringens mekanismer och
hur företag lockar ungdomar.
Annika Dopping
Moderator
Paneldebatt: Magnus Jägerskog, riksdagsledamot Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot Carina Ohlsson (S)
och Marcus Lindgren, A Non Smoking Generation.
15.50 Är rökfria utomhusmiljöer en mänsklig rättighet?
Behöver vi lagstifta om rökfria utomhusmiljöer?
Marie-Louise Luther, ombudsman för Astma- och Allergiförbundet, och Ingrid Talu, Lärare mot tobak ger
goda exempel på rökfria utomhusmiljöer i Sverige, Tyskland, USA och Kanada.
Paneldebatt: Marie-Louise Luther, Ingrid Talu, Stella Fare, vice ordf. i trafiknämnden (FP), Stockholms stad
och Hannah Rosenqvist, generalsekreterare Unga Allergiker.
16.10 Tobacco Endgame 2025 – Kan Sverige vara rökfritt om 11 år?
Tobaksfakta presenterar nya rapporter: Hur går det med uppfyllelsen av tobaksmålen 2014?
Vad vill riksdagspartierna i tobaksfrågan? Göran Boëthius och Margaretha Haglund, Tobaksfakta,
Lena Sjöberg, Yrkesföreningar mot tobak.
Paneldebatt med riksdagsledamöterna Christer Engelhardt (S), Gunvor Ericson (MP), Isabella Jernbeck (M),
Solveig Zander (C), Magnus Sjödahl (KD), Mia Sydow Mölleby (V) och Barbro Westerholm (FP)
Därefter bjuder svenska NCD-nätverket in till samtal och
erfarenhetsutbyte med enklare förtäring klockan 17.00-18.30.
Arrangör: A Non Smoking Generation, Astma- och allergiförbundet, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Lungcancerförbundet STÖDET, Läkare mot Tobak, Lärare mot Tobak, Nätverket mot cancer, Psykologer mot Tobak,
Riksförbundet HjärtLung, Riksförbundet SMART, Riksförbundet Unga Allergiker, Sjuksköterskor mot Tobak,
Smart Ungdom, Tandvård mot Tobak, Tobaksfakta, Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner, VISIR.
Download