GIH-Bladet oktober

advertisement
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Nyhetsbrev Gymnastik­ och idrottshögskolan Oktober 2016
Rektorn har ordet
Prins Daniel besökte GIH och ämnet för
förmiddagen var barn och ungdomars
fysiska aktivitet och hälsa.
Engagemanget kring barn och
ungdomars hälsa har bidragit till att
kronprinsessparet startat GEN­PEP och
en av aktiviteterna är att ge ut priset
Årets Peppare till en organisation eller
privatperson som fått många barn och
unga i Sverige att röra på sig. Britta
Thedin Jakobsson vid GIH sitter med i
juryn för detta pris.
Läs hela Rektorn har ordet
Prins Daniel
besökte GIH
Prins Daniel fick den 6 oktober en
inblick i GIH:s pågående forskning kring
barns hälsa. Styrelseordförande Björn
Eriksson och rektor Karin Larsén
presenterade verksamhetens bredd
inom ämnesområdet Idrott, fysisk
aktivitet och hälsa både inom
forskningen och grundutbildningen.
Prinsen fick sedan ta del av fyra korta
föreläsningar av GIH:s forskare före en
rundvandring i lokalerna för att se
undervisning och praktisk
laboratoriemiljö.
Läs om prinsens besök
Aktivitetsarmband
testas i SVT Plus
Mikael Mattsson utvärderade
armbandens tillförlitlighet och fyra
fritidsmotionärer fick under en månad
prova de fem olika armbanden. Resultaten
visar att Jawbone tyvärr gick sönder innan
testerna var klara, men de resterande var
likvärdiga.
– Armbanden var bäst på att mäta steg,
men svårast var att mäta energi­
förbrukningen där felen i snitt låg på 50
procent och där överskattningarna kunde
vara flera 100 procent vid lågintensiva
aktiviteterna.
Läs resultatet av testerna
GIH­studenter
på Stanford
Tom Manselin och Olof Södergård,
två masterstudenter i idrottsvetenskap,
fick Summer Internship stipendium vid
Stanford. Det innebar att de tillbringade
tre månader med att utbilda sig och
bedriva forskning vid ett av världens
mest prestigefyllda universitet. De
bidrog även till Mikael Mattssons
forskningsprojekt om gener hos
elitidrottare.
Läs om deras upplevelser
Erfarenheter från
Paralympics
I OS­byn samlades cirka 4 500 atleter
från världens alla hörn med olika
funktionsnedsättningar. Nu ska Anna
Bjerkefors och Johanna Rosén se till
att den nya kanotgrenen para­va’a blir
godkänt av IPC. GIH önskar dem lycka
till!
Läs om deras erfarenheter
Var ska Högskolan Dalarna ligga?
Högskolan Dalarna har utrett huruvida den ska vara belägen i både Falun och Borlänge
eller koncentreras till Falun. När sedan regeringen beslutade att den ska ligga i både
städerna ifrågasatte Karin Larsén och 34 andra rektorer detta beslut då det strider
mot Högskolelagen där det står att en högskolas rektor och styrelse själva beslutar om
sin interna organisation.
Läs debattartikeln i Dalarnas Tidning
Gilla GIH på FB
Gå in på Facebook och sök efter GIH.
Gilla sidan och du får uppdateringar om
vad som händer på GIH, ser filmer och
bilder från olika aktiviteter. GIH
uppskattar även om du kommenterar
olika inlägg.
Kontakta gärna oss
Postadress
Gymnastik­ och idrottshögskolan (GIH)
Box 5626
114 86 Stockholm
Telefon
Växel: 08 ­ 120 537 00
Vaktmästare: 08 ­ 120 537 94
Detta utskick är skickat till , önskar du inte få flera utskick från GIH?
Klicka här för att avregistrera din adress
Postman
Download