Rektorn har ordet Öppna föreläsningar fyra lördagar Apró till

advertisement
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Nyhetsbrev Gymnastik- och idrottshögskolan
Februari 2016
Rektorn har ordet
Årsredovisningen från 2015 visar på ett bra
ekonomiskt resultat, vilket inte hade varit
möjligt om inte GIH:s medarbetare varit så
engagerade och lojala. Vi har även haft två
disputationer och två till är på gång under
våren. Detta visar att GIH är en komplett
högskola med utbildning, forskning och
forskarutbildning av hög kvalitet. Dessutom
har GIH fått in ansökningar till KK-stiftelsen
och till Vinnova.
Läs hela Rektorn har ordet
Öppna föreläsningar fyra lördagar
Den 5 mars klockan 11:00 inleder högskolelektor Örjan Ekblom med föreläsningen
”Hur hjärnan påverkas av stillasittande och träning”. Den 12 mars informerar
högskolelektor Mikael Mattsson om ”Gener, teknologi och träningsoptimering –
oavsett nivå”. Den 19 mars är det dags för professor Toni Arndts föreläsning ”Varför
ska jag springa barfota?” och den 2 april håller gymnasielektorn Béatrice Gibbs
föreläsningen ”Dansspel som läromedel”. Alla är varmt välkomna till GIH:s aula!
Mer information om Öppna föreläsningar
Apró till England
William Apró har tilldelats 195 000
euro i forskningsanslag från Marie
Skłodowska-C urie Actions, MSC A, som
är en del av EU:s ramprogram för
forskning och innovation, Horisont2020.
Anslaget sträcker sig över två år och
syftar till att ge erfarna forskare
möjligheter att utöka sina färdigheter
genom forsknings-vistelser i andra
länder. William kommer att tillbringa sin
tid vid University of Birmingham.
Målsättningen är att utröna de
bakomliggande molekylära
mekanismerna till varför äldre individer
har en nedsatt förmåga att bygga
muskler till följd av styrketräning och
proteinintag för att förbättra hälsan hos
äldre.
Läs mer om MSCA och Horisont2020
Kommande disputationer vid GIH
Den 11 mars klockan 13:00 disputerar Anna Tidén i GIH:s aula med avhandlingen
"Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och
validering". Avhandlingen studerar olika aspekter av barn och ungdomars
rörelseförmåga, bland annat hur rörelseförmåga skrivs fram och bedöms i ämnet
idrott och hälsa samt i tester och bedömningsverktyg. Den 1 april klockan 09:00
disputerar även Marcus Moberg med sin avhandling “Effects of different modes of
exercise and nutrition on molecular mechanisms involved in the regulation of synthesis
and breakdown of protein in human skeletal muscle".
Varmt välkomna till disputationerna!
Fysisk aktivitet på recept
bidrar till ökad livskvalitet
Gustav Olssons avhandling syftar till att studera vuxna svenskars fysiska aktivitet,
kondition, hälsa och livsstil. En enkät för att mäta olika nivåer av fysisk aktivitet
utvärderades och dessutom om självskattad livskvalitet förändrades hos överviktiga
män och kvinnor i åldern 67-68 år om de fick Fysisk aktivitet på recept, FaR. Resultatet
visade att den grupp som fick FaR förbättrade de mentala aspekterna av livskvalitet
jämfört med den grupp som endast fick muntlig information.
Läs pressmeddelandet om avhandlingen
Akademisk högtid den 14 maj
Alla medarbetare är välkomna till den akademiska högtiden då hedersdoktor utses,
professorer installeras och doktorer promoveras. Dagen inleds klockan 10:00
med öppna installationsföreläsningar och dessutom uppmärksammas de forskare vid
GIH som fått vetenskapliga priser. Klockan 16:00 ska platserna i GIH:s aula vara
intagna då högtidsceremonin börjar. Till denna högtid är alla varmt välkomna!
Läs mer om GIH:s akademiska högtid
Paulo Gagos
avhandling
Sex sekunders maximal
muskelaktivering ger mer explosiva
muskler. Det är resultatet av Paulo
Gagos avhandling. Den visar även att
den kraftigt förhöjda explosiviteten i
vadmusklerna kan hålla i sig upp till fem
minuter utan att påverka hälsenans
styvhet.
– Då deltagarna i studien bestod av
svenska elitidrottare kan resultatet från
min avhandling vägleda idrottare till
bättre uppvärmning inför träning och
tävling, säger Paulo Gago.
Läs pressmeddelandet om
avhandlingen
Stå Uppseminariet
GIH:s gymnastiksal fylldes med
deltagare som ville få aktuell kunskap
och konkreta tips för en mer hållbar
livsstil. Föreläsarna var GIH:s forskare
Örjan Ekblom, opera-sångerskan
Anna Larsdotter Persson,
sömnforskare Christian Benedict, och
mindfulnessinstruktör tillika läkare
Marie Ryd. På bilden saknas
hälsoekonom Anders Johrén.
Arrangörer var GIH tillsammans med
Sport Support C enter och Market C ap.
Ta del av dokumentationen
Gilla GIH på FB
Gå in på Facebook och sök efter GIH.
Gilla sidan och du får uppdateringar om
vad som händer på GIH, ser filmer och
bilder från olika aktiviteter. GIH
uppskattar även om du kommenterar
olika inlägg.
Kontakta gärna oss
Postadress
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Box 5626
114 86 Stockholm
Telefon
Växel: 08 - 120 537 00
Vaktmästare: 08 - 120 537 94
Detta utskick är skickat till , önskar du inte få flera utskick från GIH?
Klicka här för att avregistrera din adress
Postm an
Download