fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar

advertisement
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL
Stor heldagskonferens fre 21 okt med nya rön om
FYSISK AKTIVITET SOM BEHANDLING OCH PREVENTION AV OLIKA SJUKDOMAR
Var: i aulan på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm (Lidingövägen 1, T-bana Stadion)
i regi av SFAIM = Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin
Dagen riktar sig till all sjukvårdspersonal samt ledare i och utövare av fysisk aktivitet. Program:
08.30-09.00 Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Professor Eva Jansson, Karolinska Institutet (KI)
09.00- 09.30 Fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi eller läkemedel vid mild till måttlig depression
Docent, läkare, idr lär Eva Andersson, GIH och KI
09.30-10.00 Träna bort den stressrelaterade ohälsan Professor Michael Tonkonogi, Högskolan Dalarna, ny bok
Frukt- och dryckpaus 10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
Psykisk ohälsa och samsjuklighet med kroppsliga sjukdomar Specialistäkare i psykiatri Jill Taube,
Själ & Kropp, Stockholm
Fysisk aktivitet vid hjärtinfarkt, kärlkramp i hjärtat, hjärtrytmrubbningar och benartärsjukdom
Professor Agneta Ståhle, KI
Fysisk aktivitet för personer med hjärtsvikt. Inställning och arbetsuppgifter hos hälso- och
sjukvårdspersonal, gällande stöttning av hjärtsjuka individer som är otillräckligt fysiskt aktiva.
Specialistsjukgymnast, doktorand vid GIH Amanda Ek
Lunch 12.00-13.00 (ingår i konferensavgiften)
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
Fysisk aktivitet vid övervikt och fetma Docent, läkare Ylva Trolle-Lagerros, KI
Senaste nytt om FaR (Fysisk aktivitet på recept). Utvärderade enkätfrågor om fysisk aktivitet och
stillasittande. Lektor, med dr (i FaR) Lena Kallings, GIH
Fysisk aktivitet vid rygg- och nackbesvär. Docent, sjukgymnast Wim Grooten, KI
Frukt- och dryckpaus 14.30-14.50
14.50-15.30
Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar, inklusive vid några vanliga
sjukdomar hos dem. Vanor av fysisk aktivitet och stillasittande hos vuxna och barn. Barnläkare,
med dr Ulrika Berg, Astrid Lindgrens sjukhus & docent Örjan Ekblom, GIH.
ALLA ÄR VÄLKOMNA!
ANMÄL ER PÅ:
www.svenskidrottsmedicin.se
Kostnad: 1300:- (inkl. lunch), samt 1200:- för medlemmar i SFAIM
Flesta föreläsare är författare till nyutkomna FYSS-kapitel (www.fyss.se)
Vid frågor vänligen kontakta Eva Andersson, vetenskaplig sekreterare i SFAIM
([email protected] 0739 – 46 00 34).
Download