Hur är det med försäkringar om jag gör examensarbete

advertisement
1(1)
2013-12-02
LTHs kansli
U t b i l d n in g s s e r v i c e
Elisabet Hemmingsson, kurator
Hur är det med försäkringar om jag gör examensarbete på ett
företag?
Om du drabbas av personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta
gäller Personskadeförsäkringen på samma sätt som i övrigt under din utbildning, se
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-ochskyldigheter/personskadeforsakring Du ansvarar själv för att ha en privat försäkring
för din fritid.
Om du gör ditt examensarbete utomlands bör du kontakta [email protected]
för information om ditt försäkringsskydd.
Vid sakskador, t ex att du skadar företagets material, kan försäkringsskyddet variera.
Företag brukar ha verksamhetsförsäkringar/egendomsförsäkringar. Lunds universitet
har också ett visst ansvar. För detaljerade villkor bör företaget kontakta Lunds
universitets säkerhetschef, se http://www.bygg.lu.se/saekerhet
Tel:
+46462223748
E-post:
[email protected]
Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress E-huset, Ole Römers väg 3C Telefon dir 046-222 71 93, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 04
11 E-post [email protected] Internet http://www.lth.se
Download