till invigningen av - Lunds Tekniska Högskola

advertisement
Välkommen
till invigningen av
LTH:s forskningsportal för Livsmedels- och läkemedelsproduktion
Forskningsportalen vill lyfta fram två samverkande områden där Lunds tekniska högskola och Lunds universitet har
framträdande kompetenser: produktutvecklingsprocessen1 och produktionssystemet2. Områden som är centrala för
framgångsrik och kostnadseffektiv produktutveckling och produktion inom livsmedels- och läkemedelssektorn.
Tid: Måndag 8:e juni, kl 1300-1500, 2009
Plats: Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad Design Center, LTH, Lund
Värd: Anders Axelsson, Rektor för Lunds tekniska högskola
Invigningsanföranden:
Från forskning till marknad, Rolf Bjerndell, Senior Adviser
Quality by design, Bernt Nilsson, professor, Kemiteknik, LTH
Gränslandets dynamik, Gert Ragnarsson, professor, Läkemedelsverket
Molekyler i process och produkt, Eva Tornberg, professor, Livsmedelsteknik, LTH
Morgondagens konsument, Lotta Törner, VD, Skånes Livsmedelsakademi
Sabotage, förfalskning och säkerhet i en hållbar produktionskedja, Sten Wandel, professor, Teknisk ekonomi och logistik, LTH
Invigningen avslutas med förfriskningar och poster-mingel
Tema för invigningen:
Flexibel produktion av komplexa produkter – Gränsområdet Läkemedel/Livsmedel.
• Industriella behov
• Universitets möjlighet till kunskaps- och kompetensförsörjning.
Portalens syfte:
Att visa en samlad bild av de kompetenser som finns vid Lunds tekniska högskola och Lunds universitet, som
berör livsmedels- och läkemedelsproduktion för forskningsfinansiärer, studenter, forskare och beslutsfattare i
samhälle och näringsliv
2. Att skapa nya samarbetsmöjligheter inom universitetet och med omgivande samhälle för att generera
banbrytande forskning, innovationer och nya företag.
1.
1
2
Kedjan från produktidé/koncept > industriell produktion
Kedjan: råvaruförsörjning > tillverkning och kvalitetssäkring > lagerhållning och distribution > marknad och konsument
Download