Curriculum Vitae - Lunds Tekniska Högskola

advertisement
Johan Aulin
Curriculum Vitae
Gustav Adolfs gata 18
252 68 Helsingborg
H 0709 - 10 50 67
T 042 - 457 40 78
B [email protected]
ê Född 1984-02-03
Mål
Långsiktiga
Jag ser mig själv arbeta som programvaruutvecklare, och kan på längre sikt
tänka mig en projektledarroll. I framtiden utökar jag gärna min yrkesroll till
att inkludera konfigurationshantering, vilket jag ser som en av de viktigaste
delarna av utvecklingsprocessen.
Kortsiktiga
Jag vill gärna samla arbetslivserfarenhet medan jag slutför min utbildning. Jag
har ännu inte bestämt något ämne för mitt examensarbete, men jag kan tänka
mig att utföra det för ett företag.
Profil
Efter att ha tagit studenten från naturvetenskapliga programmet, påbörjade
jag direkt en civilingenjörsutbildning i datateknik på Lunds tekniska högskola,
i stället för att ta ett eller flera sabbatsår, vilket många av mina klasskamrater
gjorde.
Detta gjorde att jag ännu inte riktigt visste vilken inriktning jag ville ha, men
samtidigt hade jag lyxen att ta mig mer tid till utbildningen. Jag har läst vitt
skilda kurser, och har t.ex. fått chansen att läsa mycket inom både programvaruutveckling och kommunikation. Jag har läst breddkurser inom exempelvis
grafik, språkbehandling och artificiell intelligens.
Inom programvaruutvecklingen har jag framförallt koncentrerat mig på
programmering och konfigurationshantering. På LTH arbetar man mycket med
agil utveckling, vilket inkluderar bl.a. test-först och korta iterationer.
Nu börjar jag se slutet på min utbildning och jag skulle gärna vilja samla
arbetslivserfarenhet vare sig det är inom mitt utbildningsområde eller inte.
Jag ser all erfarenhet som bra erfarenhet.
Helsingborg, 2009-03-10
1/3
Utbildning
Civilingenjörsutbildning i datateknik, Lunds tekniska högskola, Lund.
2003/08 –
Jag läser just nu på datateknikprogrammet på LTH. Jag studerar mestadels
programvaruutveckling, men har tillval som t.ex. kommunikation och språkbehandling.
2000/08 – 2003/06
Naturvetenskapliga programmet, Nicolaiskolan, Helsingborg.
Jag läste naturvetenskapliga programmet och valde bland tillvalskurserna bl.a. Visual
Basic-programmering, psykologi, diskret matematik och aktiekunskap.
Erfarenheter
Sommarjobb
2004/06 – 2004/08
Fastighetsskötare, Helsingborgshem, Helsingborg.
Jag sommarjobbade som fastighetsskötare och fick byta packningar och flottörer, laga
låskistor och vårda yttermiljöer. Jag arbetade nära hyresgästerna, som ringde när de
behövde hjälp.
2001/07 – 2001/07
Fritidsledare, Fritidshemmet på Bårslövs skola, Bårslöv.
Mitt sommarjobb på ett fritidshem innebar delat ansvar och översyn av barn i 6–10årsåldern. Bland annat ledde jag barnen på utflykter och översåg bollspelstävlingar.
Datorkunskaper
Java
Jag har störst erfarenhet av
Javaprogrammering, då LTH
använder det som standardspråk. Jag har använt Java i
många skol- och hobbyprojekt.
Haskell
Jag har använt Haskell i ett
flertal skolprojekt.
Python
Jag har använt Python i ett
flertal skolprojekt.
C++
Jag har använt C++ i ett fåtal
skolprojekt.
Lua
Jag har använt Lua i ett fåtal
hobbyprojekt.
Databaser
Jag har grundläggande kunskaper om databashantering
och har använt SQL i ett flertal skolprojekt.
CM
Jag har läst konfigurationshantering och integrerat detta
till varierande grad i samtliga
skol- och hobbyprojekt.
Webb
Jag skriver webbsidor i
XHTML
med
CSS-formgivning, och följer givetvis
vedertagna webbstandarder
enligt W3C. I ett fåtal projekt
har jag även använt PHP och
Ajax.
Helsingborg, 2009-03-10
2/3
Språk
Svenska
Engelska
Modersmål
Flytande
Danska
Nära flytande
Franska
Grundläggande
Grundläggande
Spanska
Jag använder dagligen svenska i tal och skrift.
Jag använder dagligen engelska i tal och skrift.
Jag förstår samtlig talad danska, läser och skriver flytande, och har ett
uttal på medelnivå.
Jag har läst franska i grundskolan.
Jag har läst spanska på gymnasiet.
Intressen
Geocaching
Jag ingår i en global gemenskap vars medlemmar placerar och letar efter “skatter”
med hjälp av GPS.
Fotografering
Jag sysslar med amatörfotografering med digitalkamera, och efterbehandlar fotografierna i GIMP.
Cykling
Webbdesign
Jag tycker om att cykla runt på landsbygden och njuta av naturen.
Jag bygger hemsidor i mindre skala, mest för skojs skull.
Övriga meriter
Jag innehar B-körkort och har tillgång till egen bil.
Helsingborg, 2009-03-10
3/3
Download