Varför eTwinning?

advertisement
Varför eTwinning?
Det är alltid lika roligt och lärorikt med internationella samarbeten. Eleverna får en
mottagare till allt de producerar.
Vi på Kallingeskolan har under det senaste årtiondet jobbat med internationella projekt av
olika slag. Det har varit både Comenius-projekt, skolprojekt och Den Globala resan. Alla
dessa projekt ger inspiration och kraft att orka med det dagliga skolarbetet, men det kräver
stort engagemang av alla deltagande lärare och mycket jobb för de som är kvar på skolan vid
de internationella mötena.
Vi har nu varit utan projekt i tre år och är inte i den situationen att vi kan starta ett nytt
Erasmusprojekt. Därför är eTwinning ett väldigt bra alternativ. Vi kan nätverka med kollegor
över hela Europa. Det är en säker miljö för alla våra elever att kommunicera med andra
elever i. Vi får glada, motiverade elever som tycker att skolan är rolig.
På mellanstadiet jobbar vi för närvarande med två olika projekt.
Klass fyra deltar i ECR 2017 http://ecr2017.blogspot.se/. Det
är ett NO-projekt där vi tillsammans ska bygga en
”kedjereaktion”. Eleverna är eld och lågor och frågar varje
morgon om det är dags för NO. I januari kommer vi sedan att
tävla mot ett 30-tal andra skolor i Europa med en video som
visar vår kedjereaktion.
Det andra projektet startade vi för att våra elever ska lära sig
mer om kulturer i Europa och lära känna vår stads vänorter. Det har arbetsnamnet ”Discover
Europe through friendship”. Vi hoppas kunna engagera de flesta klasserna på skolan i våra
aktiviteter i detta projekt.
Anneli Linderholt och Bodil Olofsson, Kallingeskolan
Download